Skip to content

<

NEBE - PEKLO - RAJ

A cache by Seldano Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/18/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Putování za touto multikeší vás zavede ke všem polenským kostelům. Skončíte v závěru blíže k Nebi, Peklu nebo Ráji? Nechejte se překvapit. ;-) Na náměstí si můžete zaparkovat svoje geovozidlo. Jedná se o procházku dlouhou cca 2 km, pozvolnou chůzí zabere okolo hodiny a půl. Okruh je možné absolvovat pěšky nebo na kole.

 Doporučuji postupovat od Stage 1 po Stage 4.


Křesťanství

V křesťanství člověk žije jeden život na zemi a po smrti je umístěn do jedné ze záhrobních říší (nebe, očistce, nebo pekla) podle svých zásluh. Tam žije navěky, akorát z očistce se po nějaké době může dostat do nebe. Největší hříšníky čekají věčné tresty v pekle, ty, jejichž hříchy nejsou tak těžké, se dostanou do očistce, kde je po vytrpěných mukách čeká vysvobození v podobě nebe. Pouze ctnostní lidé a světci se dostanou do nebe hned.

Co je nebe?

Jako nebe se označuje místo či stav blaženosti mimo tento svět, kde podle některých náboženství dlí Bůh, nadpřirozené bytosti andělé, případně i duše lidí, kteří do nebe budou přijati. Nebe se obvykle umísťuje nahoře, nad oblohu. V Novém zákoně říká Ježíš o nebi toto: "Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, jež ho milují." Opakem nebe je peklo, místo zavržení a utrpení.

Co je peklo?

Peklo je pojem vyskytující se v mnoha náboženstvích v souvislosti s vírou v posmrtný život. Často bývá zobrazováno jako apokalyptická krajina či podzemní království, kde dočasně či trvale trpí duše zemřelých za své viny. Obvykle velmi konkrétní představa starověkých polyteistických náboženství o podsvětí (např. Hádova říše mrtvých) nalézá svou obdobu v abrahámovských náboženských systémech (především v křesťanství) jen částečně, symbol podsvětí peklo je zde chápán abstraktněji. Přeneseně může pojem peklo označovat polosvět organizovaného zločinu či obecně místo, které přináší člověku utrpení.

Co je ráj?

Ráj (hebrejsky: eden či edem) je v některých náboženstvích místo, kde po smrti existují duše spravedlivých a bohabojných věřících (v křesťanství ve věčné blaženosti, v islámu v rozkoši). Opakem ráje je peklo. Je to součást jiného světa. Podle křesťanských představ byl ráj ztracen v důsledku prvotního hříchu, je symbolicky situovaný na Východě, který je také symbolem Ježíše Krista. Proto jsou křesťanské kostely zpravidla orientované tak, aby presbyterium (svatyně) a oltář směřovaly na východ, k ráji. Ráj (resp. Nebe) je cílem největších nadějí.

Myšlenka ráje a pekla jako dvou aspektů - odměna a trest za pozemský život - vznikla z původních nediferencovaných představ o říši mrtvých pro všechny mrtvé bez rozdílu. Mezi nejstarší známé ráje patří staroegyptský ráj na svatých polích Aalu.

 

1. Stage Kostel sv. Barbory

Po zrušení hřbitova kolem kostela Panny Marie založili v roce 1710 severně od hlavního náměstí nový hřbitov a roku 1725 uprostřed něj vystavěli kostel zasvěcený sv. Barboře v jednoduchém stylu pozdního baroka s půdorysem řeckého kříže. Nad branou hřbitova se tyčí plastika patronky umírajících, sv. Barbory. Do kostelní zdi jsou zasazené mramorové desky polenských kaplanů a děkanů.

N 49°29.374

E 015°43.234

Zjisti, v kolik hodin se zavírá hřbitov v období mezi dubnem a říjnem (dvojciferné číslo). = A

 

2. Stage Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Největší polenský kostel, který Česká republika vyhlásila národní kulturní památkou, byl postaven v letech 1700 – 1707 na místě gotického kostela Matky Boží ze 13. století, který podle starý rytin pocházejících z poloviny 13. století měl tři lodi, malovaná gotická okna (potvrzeno nálezem fragmentů vitráží). V roce 1418 přešla většina občanů Polné a tudíž i správa chrámu od katolicismu do rukou husitských kněží, ve kterých zůstala určitě až do roku 1454. Od roku 1563 se v listinách připomíná jako děkanský chrám. Ferdinand Ditrichštejn se v roce 1691 snažil prosadit rozšíření děkanského chrámu, což mu bylo povoleno. Jeho plány se však nezrealizovaly a místo toho byl postaven nový barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, jehož stavba započala v roce 1699, kdy byl zrušen přilehlý hřbitov. V roce 1708 na náklady děkana V. V. Čapka zhotovil Jan David Sieber unikátní varhany (největší dochované varhany vyrobené v českých zemích). Chrám dokončili až v roce 1713 z důvodu větší vnější výzdoby a dovozu dalších soch. Výstavbu financoval především Leopold Ditrichštejn, po jeho smrti roku 1708 se stavba chrámu pozastavila a už nikdy nebyla dostavěna tak, jak si ji majitel polenského panství představoval, přesto je odborníky hodnocena jako jedna z nejnádherněji vyzdobených církevních staveb v České republice. Od roku 1784 spadá Polná i okolní obce pod Diecézi královéhradeckou. Kostel má tři lodě a deset oltářů, u příležitosti Vánoc se zde koná výstava betlémů. Doporučuji zhlédnutí interiéru kostela a vyhlídky z věže (viz otevírací doba na dveřích kostela).

N 49°29. B      B = 374 - ((A*5)+6)

E 015°43. C    C = 234 - ((A*8)-2)

Zde zjisti počet laviček před vstupem do kostela. = D

Dále zjisti počet světlometů uložených v zemi okolo celého kostela. Nezapomeň, že budova má čtyři strany. = E

 

3. Stage Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny (původně špitální kaple) se špitálem postavil Jan Sezima z Rouchova v letech 1440-1447. Špitál měl dobročinný účel a sloužil především městské chudině a nemocným. Roku 1648 byl kostel barokně přestavěn. Současnou podobu získal v letech 1892 – 1894 při puristické novogotické přestavbě podle návrhu. Touto přestavbou bohužel došlo k znehodnocení fresek z 15. století.

Prostor kostela je sklenut valnou klenbou s lunetami. V sakristii se dochovala gotická sklípková klenba z první poloviny 16. století.

N 49°29. F      F = B + (D*5)

E 015°43. G    G = C - ((E*3)-9)

Na kamenné desce v průčelí najdi nápis Založen a letopočet. Jaká je druhá číslice v letopočtu? = H

 

4. Stage Kostel sv. Kateřiny

Druhou nejstarší dochovanou stavbou je kostel sv. Kateřiny, stojící na malém vršku na jižním okraji města. Založen byl ve druhé polovině 14. století. Sloužil hlavně v počátku pro bohoslužebné účely obyvatel hradu. V roce 1647 byl vypálen, ale o devět let později obnoven. V druhé polovině 18. století zrušen a v roce 1795 znovu vysvěcen. V roce 1910 prošel pseudogotickou přestavbou.

Stavba je jednolodní, polygonální presbytář má opěráky a původní gotická okna. Loď kostela je plochostropá osvětlená až na jedno menší původní okno novými pseudogotickými okny. V presbytáři se nachází gotický sanktuář a je sklenut křížovou a hvězdicovou žebrovou klenbou se svorníkem, na kterém se nachází erb pánů z Lipé. Na jižní straně se nachází raně gotický lomený portál.  Na zdech se nalézají zbytky fresek z 15. století zobrazující život Krista a sv. Kateřiny a fresky z přelomu 16. a 17. století od malíře Jiřího Jircháře.

N 49°29. J       J = F - ((H*56)+1)

E 015°42. K    K = G + ((H*191)+3)

Zjisti, jaké stromy jsou těsně u hlavní vstupní brány ke kostelu? = L

a) modřín (50)

b) buk (70)

c) smrk (90)

 

Betatest: provedla Petruše 8

Zdroje: www.wikipedia.cz; www.turistika.cz; www.atlasceska.cz; www.dedictvivysociny.cz; www.hrady.cz; www.propamatky.info; www.delostrelectvo.army.cz; www.buh.kvalitne.cz

 

5. Finálka

N 49°28. M     M = (A*L) - (E*H)

E 015°42. N    N = M - (7*A)

Kontrola souřadnic: ciferace M = 8; ciferace N = 3

O keši

Keš je standardní velikosti, původním obsahem bylo: miniCD, přívěsek na klíče, magnetka ryby, náušnice, sada barevných izolep, skleněnka, ořezávátko a tři tužky. Prosím měňte za hezké předměty. ;-)

Přečtěte si červenou kartičku uvnitř keše. Nedaleko od finálky je prostor k odpočinku, posaďte se a relaxujte. ;-)

Additional Hints (Decrypt)

Zegil fzex.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.