Skip to content

Sifrovana III (Order by...) Mystery Cache

Hidden : 04/07/2014
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Voľná séria Šifrovaná I-X:
 

Keška sa na uvedených súradniciach nenachádza. Aj keď ísť tam môžete, je to určite zaujímavé miesto.

Táto keška má 6 STAGEs (vrátane FINAL-u), rozmiestnených v širšom centre Bratislavy. Na STAGoch 1-4 je potrebné:
1. poobzerať sa, nájsť niečo podobné ako na obrázku a získať prístupový kód. Jednoduché.
2. vyriešiť logickú úlohu, kde okrem iného treba VŽDY niečo zoradiť. Vzostupne.

Úlohy pre stage sa nachádzajú na tejto webstránke:
http://www.misoba.sk/geo/sifrovana3

Výsledkom každej úlohy budú vždy N a E súradnice v 7-miestnom tvare (XX° XX.XXX'), okrem STAGE2 v 6-miestnom (XX° X.XXX').

Celé by to mohlo trvať cca 3 hodiny, ak sa niekde nezaseknete :)

Príjemnú zábavu!

The cache is not located on the listed coordinates. But it's not a bad idea to go there, it definitely is an interesting place.

This cache contains 6 STAGES (including FINAL), placed in a broader center of Bratislava. On STAGES 1-4 you need to:
1. look around, find something similar to the picture and get an access key. Easy.
2. solve a logic riddle, where, apart from other tasks, you ALWAYS need to sort something. Ascending order.

The riddles for stages are located on this website:
http://www.misoba.sk/geo/sifrovana3

Result of every riddle are always the N and E coordinates in 7-digit form (XX° XX.XXX'), STAGE2 uses a 6-digit form (XX° X.XXX').

It might all take about 3 hours, if you won't get stuck :)

Enjoy!

Budete potrebovať:
You are going to need:


Notepad


Online device


Ideas
http://www.misoba.sk/geo/sifrovana3
Súradnice STAGE1 získajte tu: Get the STAGE1 coordinates here:Additional Hints (Decrypt)

FGNTR 0: q, FGNTR 1: g, FGNTR 2: z, FGNTR 3: $, FGNTR 4: s, FGNTR 5: ◄, SVANY: ●

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)