Skip to content

Ozolaine church Traditional Geocache

Hidden : 03/09/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV: Šī noslēpumainā baznīca nostāk no ceļa pilnā vārdā tiek saukta par Ozolaines Svētā Ignācija no Lojolas Romas katoļu baznīcu. Slēpnis ir magnētisks, 35 mm fotofilmiņas konteiners.

EN: Cache is magnetic, 35 mm photo film container, located near this mysterious church, named by a rather long name, which could translate approximately like “Ozolaines Roman Catholic Church of St. Ignatius from Loyola”.


LV: Dievnams tika uzcelts uz vecās kapsētas un draudze tika nosaukta par Ozolu draudzi, jo baznīca bijusi no ozolu baļķiem. Dievnams bijis mazs, bez torņa, tajā bijis Svētā Ignācija altāris ar svētā gleznu. No Skaistkalnes baznīcas tika pārvestas arī ērģeles un soli. Uzceļot pašreizējo baznīcu, veco koka dievnamu kapsētā nojauca un tās vietā uzlika lielu čuguna krustu, kas saglabājies līdz mūsu dienām. Tas ir uzstādīts altāra vietā, uz krusta ir uzraksts "Draudzes mīlestība 1867."

Pašreizējo šķelto laukakmeņu mūra baznīcu sāka celt Skaistkalnes prāvesta Mikuliča vadībā 1861. gadā par viņa līdzekļiem, bet būvniecības darbus veica draudzes locekļi.. Katrs katoļticīgais māju saimnieks sūtījis pa nedēļām visus darbspējīgus cilvēkus pie baznīcas celšanas.

Baznīca ir šķeltu laukakmeņu mūra neapmesta celtne, 23 metrus gara, 10 metrus plata un 7 metrus augsta ēka ar vienu zemu, kubveida, aptuveni 1,5 garu torni un māla dakstiņu jumtu. Tornī ir divi 1930. gadā iegādāti zvani — 120 kg un 60 kg smagi, agrāk bijuši trīs zvani, bet Pirmā Pasaules kara laikā tie pazuduši. Baznīcā interjerā joprojām apskatāmas ir Emīla Martina 1898. gadā būvētās ērģeles.

Lai atrastu slēpni nav jāiet iekšā teritorijā! Uzvedieties pieklājīgi, veiksmīgu slēpņošanu!

 

EN: Original church was built on the grounds of old cemetery and congregation was called “Ozolu draudze” (Oak Congregation), because the church was built from the oak logs. Church was small, without tower, but there was St. Ignatius altar with the picture of the Saint. Organ and benches were taken from the church of Skaistkalne. When the current church was built, old cemetery church was demolished and big casting iron cross was placed in that spot, which is still in its place. It is placed where the original altar was located and there’s an inscription that says “Congregation love 1876” in Latvian.

Beginnings of the church as it can be seen today, are dated from 1861, when construction of the church was started under the supervision of dean Mikulic and funded by his own resources and built by the parishioners. Every catholic around the area sent the people to help the construction works.

Church is forked boulder building, 23 meters in length, 10 meters in width and 7 meters high with one, approximately 1.5 meters high tower and roof, built from the clay tiles. Tower is equipped with two bells, bought in 1930 – accordingly 120 kg and 60 kg in weight. There were 3 bells in the tower at one point, but they were lost during the World War I.

To find the cache, you DO NOT have to go into territory of the church! Behave decently, don’t litter and have fun!

Additional Hints (Decrypt)

cergv yngreanv,zntargvfxf/zntargvp,gbjneqf gur ynagrea

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)