Skip to content

Nové Hrady Traditional Geocache

Hidden : 04/18/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

cs: Původně gotický hrad se tyčí na skalnatém výběžku nad údolím říčky Stropnice na západním okraji stejnojmenného města. en: The originally Gothic castle towers on the rock spit above the Stropnice river on the outskirts of the town Nové Hrady. de: Die ursprünglich gotische Burg ragt auf einem Felsenvorsprung oberhalb des Flusses Stropnice, am Westrand der gleichnamigen Stadt empor.

Hrad / Castle / Burg
Nové Hrady

Hrad Nové Hrady - letecký pohled

cs Hrad Nové Hrady byl založen Vítkovci koncem 13. století na místě, kde pravděpodobně již dříve bývalo starší hradiště. Prvně je připomínán společně s podhradím roku 1279 jako strážní hrad na Vitorazské obchodní stezce. Po Vítkovcích vlastnili hrad s městem pánové z Landštejna a dalšími majiteli se stali Rožmberkové. V roce 1425 hrad dobyli a vypálili husité a v roce 1467 znovu vojska panské jednoty. Při rozsáhlé přestavbě v první polovině 16. století získal hrad současnou dispozici. V roce 1573 byl těžce poškozen požárem. Koncem 16. století, již v majetku Švamberků, na něm proběhly menší opravy, důkladnější rekonstrukce se dočkal na počátku století sedmnáctého. V roce 1620 byl hrad dobyt generálem Buquoyem. Poté byl využíván k ubytování úředníků lesní správy a sídlil v něm buquoyovský lesní úřad.

en Nové Hrady Castle was founded at the end of the 13th century by the Vítkovec family. It is first mentioned at the same time as the settlement around it in 1279 - it protected trade route to Austria. It was captured twice in the 15th century - for the first time in 1425 by the Hussites (it was burnt down) and in 1467 by the soldiers of the Czech higher nobility ("Panská Jednota"). Huge reconstruction started at the end of the 15th century, but in 1573 the castle burnt down. The reconstruction at the end of the 16th century was not so important and the castle was completely renewed at the beginning of the 17th century. General Buquoy with his soldiers captured the castle in 1620 for the last time and the castle became his property. The Buquoys used the castle for the forest office and for accommodation.

de Burg Nové Hrady wurde am Ende des 13. Jh. vom Geschlecht Vítek auf der Stelle gegründet, wo es wahrscheinlich schon früher eine ältere Burgstätte gab. Im Jahr 1279 wurde die Burg zusammen mit der Vorburg zum ersten Mal als Wachburg am Weitraer Weg erwähnt. Nach dem Geschlecht Vítek gingen die Burg und die Stadt in den Besitz der Herren von Landštejn über. Weitere Besitzer waren die Herren von Rožmberk. Im Jahr 1425 wurde die Burg von den Hussiten erobert und niedergebrannt. Die Heere der Herreneinheit eroberten sie im Jahr 1467. In der ersten Hälfte des 16. Jh. wurde die Burg umfangreich umgebaut und bekam ihre heutige Disposition. Im Jahr 1573 wurde sie durch Brand schwer beschädigt. Am Ende des 16. Jh., als die Burg im Besitz der Herren von Švamberk war, verliefen kleine Renovierungen. Am Anfang des 17. Jh. erfolgte eine größere Renovierung. Im Jahr 1620 wurde sie vom Grafen Buquoy erobert. Dann diente sie als Unterkunftshaus für die Forstverwaltungsbeamten und als Sitz des Forstamtes der Grafen von Buquoy.

cs Hrad má protáhlý polygonální půdorys. Je chráněn mohutným zděným příkopem a asi na třech čtvrtinách obvodu obklopen hradbami, za kterými je parkán s drobnými, dovnitř otevřenými polokruhovými baštami. Vstup do hradu umožňují dvě hranolové věžové brány, které jsou přístupné po dřevěných mostech.

Na hradě je umístěno muzeum jihočeského skla, obsahující nejrozsáhlejší sbírku černého hyalitového skla na světě.

Více info: www.hrad-novehrady.eu

en The oval layout with two gateways and a part of the curtain walls with four bastions have been preserved up till this day from the original building. The castle is accessible by two drawbridges.

The museum of glass, which contains the biggest collection of the black hyalite glass in the world, is located in the castle.

More info: www.hrad-novehrady.eu

de Die Burg hat einen länglichen polygonalen Grundriss. Sie ist durch einen mächtigen gemauerten Graben geschützt. Etwa drei Viertel der Burg sind von den Mauern umgeben, hinter denen ein Zwinger mit kleinen, nach innen geöffneten halbrunden Bastionen ist. Den Eingang in die Burg ermöglichen zwei prismatische Tortürme, die über die Holzbrücken zugänglich sind.

In der Burg ist das Museum südböhmischen Glases untergebracht, das die weltgrößte Sammlung schwarzen Hyalithglases enthält.

Mehr Infos: www.hrad-novehrady.eu


GeoPuzzle České hrady

Geocache je součástí série keší tzv. GeoPuzzle České hrady českého projektu GeoTrophy.net.

Tato keš navazuje na předchozí již archivovanou (dne 2. 4. 2014) keš Archive Nove Hrady - hrad GCXE7Y, kterou za celý svůj úctyhodný život 7 let a 8 měsíců nalezlo 1490 kačerek a kačerů. Tímto bych také chtěl poděkovat předchozímu ownerovi Hrochovi, že mi ochotně přenechal toto krásné místo a já tak zde mohl založit tuto novou keš.

PS: Krabička keše (7000 IRD), logbook (1000 IRD) i ořezávátko (1000 IRD) jsem dovezl z Indonésie.. (1000 IRD = 2,- Kč)

Geocaching na jihu Čech
Munzee.com

V keši se nachází QR kód pro hru munzee.
Více info na Munzee.com a Munzee.cz.

GCVote

Více o hodnocení GCVote zde.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

pf: an xbapv cybgh h mrzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)