Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Cenarius: Živjo,

Iz zadnjih zapisov v spletnem dnevniku zaklada vidim, da so s tvojim zakladom težave oziroma zaklad ne izpolnjuje več pričakovanj glede vzdrževanja.


Zaklad sem začasno deaktiviral.


Prosim, da prebereš zadnje zapise v spletnem dnevniku zaklada, preveriš stanje na terenu, odpraviš morebitne težave ter zaklad ponovno aktiviraš. Če zaklada ne moreš ponovno aktivirati, ti predlagam, da ga arhiviraš in s tem sprostitiš mesto za drug zaklad.

Če iz kakršnega koli razloga vzdrževalnega pregleda ne moreš opraviti v kratkem, te prosim, da mi pojasnilo z razlogi posreduješ na elektronski naslov, naveden v mojem profilu. V sporočilu morata biti obvezno navedena GC koda in ime zaklada. Priporočam ti, da razloge zapišeš tudi v spletni dnevnik zaklada in s tem obvestiš druge geolovce o stanju zaklada.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Cenarius - slovenski pregledovalec prostovoljec
www.geocaching.com
Center za pomoč in Smernice za postavljanje zakladov

Log created by TheGrimReaper GSAK macro

More
<

Park beside Goricica

A cache by vid al pa ne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SLO
Park ob Goričici
OPIS ZAKLADKA

Zašli boste v majhen park na južnem robu Domžal, kjer se mesto konča in se že pričenjajo polja. Umeščen je med griček Goričico in novo mestno pokopališče. Kadar park ni 'zaseden' je priljubljena točka obiska prebivalcev bližnjega naselja. Goste krošnje dreves poleti sprehajalcem nudijo prijetno zaščito pred pripekajočim soncem, zato se v to oazo sredi zelenja pogosto zatekajo družine z otroci, starejši, pa tudi mladina.

Zaklad je valjast vsebnik premera 30mm in v njem je prostor za manjše predmete. Samo na prvi pogled ste med iskanjem malce izpostavljeni opazovanju številnih mimoidočih. Za udoben vpis so v neposredni bližini na voljo štiri klopce. Svoje vozilo lahko pustite na dodatni točki Parking, saj je ob zakladku 'dovoljeno le za pogrebna vozila'.

Sledi še opis zanimivosti grička pred vami.

Začetna vsebina zaklada: logbook, svinčnik, FTF certifikat, nekaj izmenljivčkov.

GORIČICA

Goričica je majhen, 8-10 m visok griček, ki se dviga na robu Domžal. Na njem stoji domžalska župnijska cerkev, stari del pokopališča, župnišče, veroučne učilnice in kapelica. O Goričici je veliko napisal Franc Bernik v svoji knjigi Zgodovina fare Domžale.

O nastanku samega grička, je omenil Valvazorjev zapis ljudske pripovedke, ki govori o tem, da naj bi za Kamnikom pri Nevljah stalo v starih časih veliko jezero. To jezero pa se je predrlo, preplulo je vso ravnino do Mengša, Trzina in Domžal in jo posulo z gramozom in kamenjem. Ta strašna povoden, naj bi naplavila griča: Homec in Goričico.

Vendar pripovedka o naplavljenju Goričice ni verjetna. Ko so leta 1904 delali na Goričici farno pokopališče, se je v ta namen prekopal precejšnji del grička, da bi se lahko kopalo dovolj globoke jame. Delavci na premnogih krajih tudi z najboljšimi krampi niso nič opravili, ampak je bilo velik del grička treba – izstreliti. To kaže na to, da je griček že od nekdaj na svojem mestu.

Da pa je bil nekdaj ta kraj res z vodo preplavljen, torej nekako jezero, to pa potrjuje sestavina zemlje. Domžalska zemlja kaže na vseh straneh komaj pol metra rodovitne zemlje (humusa). Pod njo pa je povsod gramoz. Kamorkoli so prebivalci zabili vodnjak, je takoj pritekla voda, lepa in čista, ker je prihajala iz peščenih tal. Bernik navaja, da je cerkev na Goričici že zelo stara. Že leta 1526 je imela tri kelihe in je bila pri njej ustanovljena bratovščina sv. Katarine. Bila je torej že takrat zelo obiskovana in se je že takrat bralo v njej več sv. maš.

Celotna podoba nekdanjega turškega tabora na Goričici. (rekonstruiral stavbenik Josip Sršen)

Celotna podoba nekdanjega turškega tabora na Goričici. (rekonstruiral stavbenik Josip Sršen)

Ko so leta 1891 podirali staro zidovje, stolp na južni strani, so našli na kamnu vklesano letnico 1532. Iz tega so nekateri sklepali, da bi bila takrat zidana cerkev ali vsaj utrjena. Saj ob tistih strašnih časih turških vpadov v našo deželo, ki so trajali nad 200 let in so se ponavljali redno vsako leto, celo po večkrat, naši predniki pač niso imeli miru, da bi lahko zidali nove cerkve. Celo stare cerkve so morali takrat utrjevati in prirejati za obrambo zoper sovražnika. Tudi je malo verjetno, da bi bili celih 130 let največje nevarnosti cerkev, ki je stala tik ob prometni cesti, pustili neutrjeno. Bernik navaja, da naj bi cerkev na Goričici spremenili v tabor šele potem, ko so bili Turki leta 1528 v teh krajih poraženi. Bolj se mu je pa zdelo verjetno, da je bil ob tistih hudih bojih leta 1528, tudi tabor na Goričici poškodovan in ga je bilo potrebno popraviti ali pa dozidati.

Tudi Goričica je bila tak »turški tabor«. Ohranil se je cel in kolikor-toliko nepoškodovan prav do leta 1837. Pisatelj Tomo Zupan, ki se je za ta kraj posebno zanimal, saj je na Goričici služboval njegov sorodnik, je izrekel o njem, da je bil ta tabor eden najlepših v deželi. Okrog in okrog cerkve je bil silno debel in močan notranji pravokotni zid, ki je segal prav do cerkvene strehe. Ob zunanjem okroglem obzidju pa je bil izkopan še zelo globok in širok jarek zalit z vodo. Na vseh štirih oglih notranjega zidu so bili postavljeni močno zidani stolpi. Namesto oken so imeli luknje, iz katerih se je lahko streljalo s topovi.

Za časa turške nevarnosti so možje in fantje, kolikor jih je sploh ostalo doma, v teh stolpih odbijali sovražni napad. Prav tako so tudi ženske junaško pomagale pri obrambi, s kuhanjem smole, ki so jo metali na sovražnika. Starčki in otroci pa so v cerkvi pri Mariji iskali zavetja in pomoči. Na ta varen prostor so tudi pravočasno nanosili živeža in spravili na varno tudi svoje dragocenosti.

Vir: Povzeto po knjigi Zgodovina fare Domžale, avtorja Franca Bernika (fotografija je iz knjige)

 


 

ENG
Park beside Goričica
CACHE DESCRIPTION

You are strolling through a small park on the southern edge of Domžale where the city ends and vast fields begin. It is positioned between the tiny hill Goričica and the new town cemetery. When the park is not 'busy' it is often visited by local inhabitants. On hot summer days dense treetops offer a pleasant shade, so in this oasis in green you will find families with children, the elderly and even youth.

The cache is a cylindrical container with a diameter of 30 mm and it has space for small items. Only at first glance you are a little too exposed to the passers-by while searching. There are four benches in the vicinity for a peasant log entry. You can leave your vehicle at the additional waypoint Parking, since the vicinity of the cache is 'allowed for hearses only '.

Below you can read a brief description of the hill in front of you.

Initial content of the cache: Logbook, pencil, FTF certificate, some tradables.

GORIČICA

Goričica is a small, 8-10 m high hill that rises on the edge of Domžale. On it stands the Domžale parish church, the old part of the cemetery, the rectory, a chapel and religious education classrooms. Franc Bernik wrote about Goričica in his book The History of Domžale parish.

Regarding the origin of the very hill, he mentioned Valvazors’ record of a folk tale describing the fact that once there was a large lake in Kamnik at Nevlje. When this lake was penetrated it flooded the whole plane down to Mengeš, Trzin and Domžale and covered everything with gravel and stones. This flood was thought to be responsible for creating two hills, Homec and Goričica.

The tale of flood flow creation of Goričica is not very likely though. When in 1904 Goričica parish built the cemetery a considerable part of the hill was dug for this purpose, in order to provide sufficiently depth for pits. In to many places workers were not able to achieve anything with hand tools, and a lot of mining was necessary. It suggests that this hill has always been in its place.

Celotna podoba nekdanjega turškega tabora na Goričici. (rekonstruiral stavbenik Josip Sršen)

The entire image of the former Turkish camp on Goričica ( reconstructed by architect Josip Sršen )

During deconstruction of old walls of the south tower in 1891 a stone was found with year 1532 carved into it. This lead to a possible conclusion the church was built or at least fortified in that year. But in that era of Turkish invasions on our land, which lasted over 200 years and were repeated regularly even several times a year, our ancestors could not have had the peaceful time to build a new church. It is also highly unlikely that a church which stood right next to a busy road would have lasted so many years of the greatest threats if it was unfortified. Therefore Bernik believes it is most probable that in the heavy fighting in 1528 Goričica was badly damaged and in 1532 had to be repaired or rebuilt.

Goričica was a "Turkish camp ", a fortified church where people gathered during Turkish attacks. It remained more or less intact right up to 1837. Writer Tomo Zupan, who was particularly interested in this place, since his cousin served here, stated that this was one of the most beautiful camps in the country. Around and around the church a thick and strong double wall stretched right up to the roof of the church. Outeside of the outer wall a deep and wide ditch was filled with water.. Heavily built towers were set on all four corners of the inner wall. Instead of windows they had holes from which cannons could be fired.

At the time of the Turkish threat the men and boys, those few left at home, used these towers to defend from enemy attacks. Women also heroically helped the defense by boiling pitch, which was thrown at the enemy. Old men and children were in the church seeking shelter and assistance from Mary. Since this was a safe place people brought along their supplies and valuables.

Source: Adapted from the book History of Domžale parish by Franc Bernik ( photo is from the book )

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Av zntarg / Ab zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

  • fcf certificate"First Cache Found" certificate
  • ftfftf certificate
  • GoricicaCelotna podoba nekdanjega turškega tabora na Goricici (rekonstruiral stavbenik Josip Sršen)

181 Logged Visits

Found it 163     Didn't find it 8     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 3     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.