Skip to Content

<

knihovna/library BZENEC

A cache by libmen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/23/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Keš se nachází na úvodních souřadnicích, nicméně k získání krabičky je nutné nejprve zjistit příslušné heslo.

[EN] The cache is located at the initial coordinates, however, to get the box you must obtain the appropriate password first. See below the info how to find it.


knihovna/library BZENECTato nenáročná mysterka není určena pro ty, co nemají knihovní keše rádi, ale pro ty, co se chtějí dozvědět něco o městu Bzenec a jeho historii.

Je umístěna v prostorách knihovny Bzenec, kde se o ni pěkně stará paní knihovnice. Snad bude i dostatečně bezpečná ke vkládání TB, GC, CWG a dalších pěkných předmětů. Přeji Vám všem, ať se zase trochu vzděláte a užijete si luštění i odlov.


KEŠ JE ODLOVITELNÁ POUZE V OTEVÍRACÍ DOBU KNIHOVNY !

Dále je třeba vzít v potaz předvídatelné i nepředvídatelné důvody, vedoucí k uzavření knihovny. Doporučuji si vždy ověřit otevření knihovny na telefonu: 518384609

Půjčovní doba :   Půjčovní doba o prázdninách :
Pondělí 8 – 12   14 – 17 mm Pondělí 8 – 12   14 – 17
Úterý 8 – 12   14 – 16   Čtvrtek 8 – 12   14 – 18
Středa zavřeno   zavřeno          
Čtvrtek 8 – 12   14 – 18          
Pátek zavřeno   14 – 16          


POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

výpůjční služba, meziknihovní výpůjční služba, výměnný fond, rezervace knih, internet zdarma

Historie knihovny

   Veřejné knihovnictví existovalo ve Bzenci již od konce předminulého století. Kolem roku 1895 zde fungovaly dvě veřejné knihovny. První se jmenovala Řemeslnicko-vzdělávací beseda „Havlíček“ a druhá „Měšťanská beseda“. Obě tyto knihovny se spojily a vznikla „Veřejná knihovna města Bzence“. Ve fondu měla kolem 1000 knih, Od roku 1928, s menší přestávkou v období války, byla knihovna umístěna v budově dnešní pošty. V roce 1966 zahájil svůj provoz Kulturní dům a knihovna byla přestěhována do nově zbudovaných prostor. V roce 1978 však knihovna opět měnila své sídlo a byla přestěhována do budovy tehdejšího Městského národního výboru na náměstí, kde setrvala celých 25 let. V říjnu roku 2003 byla knihovna přestěhována do zrekonstruované budovy v ulici Krále Vladislava. Knihovna je v přízemí této budovy a v poschodí je Stálá expozice města. Při knihovně funguje také informační centrum. Můžete si zde zakoupit turistické známky, mapy a pohlednice vztahující se k našemu městu. Pracovnice knihovny Vám také umožní zdarma vstup do Stálé expozice města. Zde se můžete seznámit s historií našeho města formou exponátů a fotografií.


Získání hesla pro odlov krabičky

A protože žijeme v moderní době a je to keš knihovní, budete pracovat s texty na velmi pěkně udržovaných internetových stránkách o Bzenci a jeho historii a to ve spoustě oblastech. Následně se projdete ve středu města po náměstí Svobody kolem fontány a svůj zrak upřete na 4 pěkná řezbářská díla. A hurá pak do knihovny pro krabičku.

Samotné luštění a odlov krabičky má 3 části:

část první – práce s textem na stránkách Starý Bzenec odkud získáte celkem 27 hodnot písmen A-Z

část druhá – práce v terénu, kde získáte poslední 2 hodnoty (alfa a beta)

část třetí – vypočtení správného hesla dle přiloženého seznamu hesel, sdělení hesla paní knihovnici a získání krabičky.

I.část – práce s textem

Posaďte se doma do křesla, uvařte si třeba kávu, připojte se na internet a přečtěte si něco o Bzenci…

ÚKOL PRVNÍ
(sochy a památníky)
Zjistěte, ve kterém roce (ABCD) byla postavena socha Sv.Floriána na Starém hradě?

ÚKOL DRUHÝ
(železnice)
Zjistěte, kdy je datován první kontakt Bzence a železné dráhy (EFGH)

ÚKOL TŘETÍ
(majitelé bzeneckého panství)
Zjistěte, ve kterém roce zemřel Jan Niáry z Bedegu (CHIJK)

ÚKOL ČTVRTÝ
(významné osobnosti města Bzence)
Zjistěte, ve kterém roce se narodil Msgre. Josef Hanák (LMNO)

ÚKOL PÁTÝ
(vinařství)
Zjistěte, ke kterému roku (PQRS) se váže tento záznam v horenské knize nebo obecní kronice: „Byla úroda vína nepatrná, na achteli jedno vědro, jakosti špatné, víno bylo tak kyselé, že ho nechtěl nikdo ani koupiti“

ÚKOL ŠESTÝ
(listiny a regule)
Zjistěte, ve kterém roce (TUVW) ztratil Bzenec útrpné a hrdelní právo spolu se soudem.

ÚKOL SEDMÝ
(povídky a pověsti)
Zjistěte, jaké bylo „STUPNÉ“ do cirkusu Rintintín? na sedění - (X) pěkných knoflíků na státí – (Y) pěkné knoflíky pro teho, gdo ostane za vratama a bude nahlídat fukem – (Z) knoflík

II.část – práce v terénu

tak, hodnoty z domácího úkolu si vemte sebou a přesuňte se na náměstí Svobody , prakticky doprostřed města, k fontáně. Kolem ní najdete celkem 4 dřevěné sochy. Tyto zhotovili řezbáři z okolí:

 1. socha CHLAPEC S HROZNEM:
  Chlapec drží v rukách za zády hrozen a má provinilý výraz v tváři, neboť mu bylo vyhubováno za to, že ve vinicích trhal nezralé hrozny.
   

 2. socha SVATÝ URBAN
  Socha představuje patrona všech vinařů a bednářů.
   

 3. socha VINAŘ
  Socha představuje vinaře, natahujícího víno koštýřem, což vyžaduje zručnost.
   

 4. socha POSTAVA S BOBULEMI HROZNŮ NA HLAVĚ
  Ostatní 3 řezbáři se shodli na tom, že socha představuje postavu, které na hlavu tlačí bobule hroznů. Ve zpracování expresivně kubizujícího folk artu (jehož byl autor zastáncem) to má připomínat dřinu, spojenou se starostí o údržbou vinohradu a výrobou vína. V této souvislosti si dovolím připomenout staré vinařské pořekadlo: „Kdo chce slopat, musí kopat“.

Autory všech soch jsou:

 • Ladislav Sedláček z Újezdce.

 • Martin Ospalík ze Zarazic (zemřel tragicky v roce 2012)
  Ve vzpomínku na něj se můžete podívat na krátké video.

 • Vladislav Boruta z Vracova

 • Vít Vavřiník ze Bzence-Přívozu

Všichni patří do sdružení řezbářů GAUČ (Gajdovi učedníci) a nestorem je významný a uznávaný umělecký řezbář František Gajda ze Strážnice.

Úkol:

Vašim úkolem je identifikovat v terénu dvě sochy CHLAPCE S HROZNEM a POSTAVY S BOBULEMI HROZNŮ NA HLAVĚ a pomocí podpisů na příslušných sochách odhalit jejich autory. Následně podle výše uvedeného obrázku a čísel v rozích určit poslední dvě číselné hodnoty (alfa a beta),

III.část – získání hesla a odlov v knihovně

Sečtěte všechny získané hodnoty (písmen A-Z + hodnoty alfa a beta) dohromady. Získáte trojciferné číslo. Pomocí něho vyhledejte v níže uvedené tabulce hesel to správné a sdělte jej paní knihovnici.

POZOR: Záleží pouze na její shovívavosti, zdali Vám umožní opravu při vyslovení špatného hesla!

SEZNAM HESEL:
součet všech hodnot = HESLO

144 = BZENECKÝ OCET
145 = BZENECKÁ LIPKA
146 = BZENECKÁ LÍPA
147 = BZENECKÝ ZÁMEK
148 = STARÝ HRAD
149 = SVATÝ FLORIÁNEK
150 = ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
151 = MĚSTSKÁ KNIHOVNA
152 = BZENECKÁ KASÁRNA
153 = BZENECKÝ POKLAD


Možnost získání památečního CWG.
 


Prvních 100 nálezců krabičky má možnost získat, přímo v knihovně od paní knihovnice, speciální památeční CWG, které věnoval zřizovatel knihovny, tedy radnice města.
Možnost získat CWG je omezeno na jedno CWG na jeden nick a je podmíněno předáním dvou kusů jakýchkoliv nestejných CWG. Děkujeme za respektování. Kdo bude chodit opakovaně, bude za trest umývat schody!

Poděkování:
starostovi a tajemníkovi městského úřadu Bzenec za schválení použití obrázku znaku a praporu města Bzenec v listingu a za poskytnutí finančního daru na výrobu památečních CWG. Milé paní knihovnici za nadšení a pomoc.

 

Zdroje:
[1] www.knihovna.bzenec.cz/ texty.
[2] Starý Bzenec texty

Flag Counter
A cache by
Hodnocení cache v GCVote

Additional Hints (Decrypt)

crxar cbmqeni n hfzíirw fr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.