Skip to content

<

Naucna stezka Svaty Tomas

A cache by metlák Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/14/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Naučná stezka Svatý Tomáš

Rád bych Vás pozval na příjemnou procházku naučnou stezkou Svatý Tomáš.

Trasa naučné stezky prochází krajinou v sousedství osady Svatý Tomáš, ležící pod hradem Vítkův kámen na pravém břehu Lipenské nádrže.

Stezka je zaměřena zejména na seznámení s problematikou pěstování a obnovy lesa, ale upozorňuje i na vlastivědné zajímavosti v jejím okolí.

Okružní trasa stezky je 6,5 km dlouhá. Jejím výchozím a současně koncovým místem je lokalita Uhliště, která leží na veřejné cestě z obce Frýdava do obce Pasečná. Uhliště je křižovatka s asfaltovou, ale lesní cestou. Je zde malé parkoviště a turistický přístřešek.
Na trase je 9 zastavení, která jsou osazena informačními tabulemi. Stezka je určena pro pěší návštěvníky, využívat ji mohou i cyklisté (s tím, že v některých místech je třeba kolo vést). V terénu je vyznačena vlastním značením Lesů ČR. Kromě informačních tabulí je na trase umístěn turistický přístřešek a odpočivadlo.

Zajímavosti na trase:

- Přírodní památka Svatý Tomáš
- Hospodářská funkce lesa, těžba dřeva
- Osada Svatý Tomáš, její historie a současnost, památky
- Schwarzenberský lovecký zámeček a přilehlý park
- Jedle bělokorá, ochrana proti škodám zvěří
- Obnova a výchova lesa

Čerpáno ze stránek: http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ns/svtomas.htm

Podrobnější info o naučné stezce také zde: http://www.lipno-online.cz/2006051401-naucna-stezka-svaty-tomas

 

Jak na kešku?

Po cestě odpovězte na následující otázky – odpovědi zjistíte z jednotlivých infotabulí - a dosaďte do vzorce:

Zastávka č. 1 (N 48° 38,332 E 014° 07,787)

Jakou genovou základnou dřevin naučná stezka prochází?

Borovice, jedle, smrk (A = 7)

Smrk, jedle, buk (A = 8)

Smrk, borovice, buk (A = 9)

Zastávka č. 2 (N 48° 38,505 E 014° 07,167)

Ze silně ohrožených druhů se zde mimo jiné vyskytuje i los evropský. Kolik kusů se zde přibližně vyskytuje?

10 kusů (B = 4)

12 kusů (B = 5)

15 kusů (B = 3)

Zastávka č. 3 (N 48° 38,600 E 014° 06,787)

Kdy je přibližně smrk ztepilý mýtně zralý?

Ve 130 letech (C = 4)

Ve 140 letech (C = 5)

Ve 150 letech (C = 6)

Zastávka č. 4 (N 48° 38,855 E 014° 06,507)

Dříve byla jedle bělokorá více rozšířená. Zastoupení činilo cca 20 %. Jak je to přibližně dnes?

5 % zastoupení (D = 3)

3 % zastoupení (D = 4)

1 % zastoupení (D = 5)

 

Zastávka č. 5 (N 48° 39,059 E 014° 06,267)

Jak se nazývá směs , ve které roste buk ve vyšších polohách se smrkem a jedlí?

Smíšená (E = 1)

Hercynská (E = 0)

Šumavská (E = 2)

Po cestě k 6. zastávce si můžete udělat přestávku na odpočívadle (N 48° 39,103 E 014° 06,038)

Zastávka č. 6 (N 48 ° 38,766 E 014 ° 05.816)

Jakým způsobem se v poslední době nejčastěji provádí těžba dřeva?

Těžební stroje, takzvané harvestory (F = 7)

Motorové pily a traktory (F = 8)

Koně, ruční pily břichačky a sekery s jasanovým topůrkem (F = 9)

Zastávka č. 7 (N 48° 38,434 E 014° 06,122)

Kolik bylo spočteno domů a obyvatel v osadě Svatý Tomáš v roce 1930?

29 domů a 193 obyvatel (G = 3)

35 domů a 220 obyvatel (G = 4)

39 domů a 191 obyvatel (G = 5)

Zastávka č. 8 (N 48° 38,331 E 014° 06,309)

Ve kterém roce lovecký zámeček vyhořel?

V roce 1985 (H = 4)

V roce 1990 (H = 3)

V roce 1995 (H = 2)

Zastávka č. 9 (N 48° 38,260 E 014° 07,017)

Ve starších porostech se se provádějí výchovné zásahy, takzvaná probírka porostu. Od kolika let se tato probírka provádí?

Od 30 let jejich věku (I = 8)

Od 35 let jejich věku (I = 7)

Od 40 let jejich věku (I = 6)

 

Final:

N 48° 3A, BCD

E 014° EF, GHI

 

Základní vklad jsou tři moje CWG a odměna pro FTF lovce.

 

Prosím chovejte se na stezce i u krabičky slušně a nenápadně (dávejte pozor hlavně na pohyb na stezce - keška už je jednou obnovena), nedělejte z krabičky smetiště a schovávejte ji vždy na správné místo,děkuji a příjemný lov Vám přeji.

 

 

LEHRPFAD SVATÝ TOMÁŠ

Die Strecke des Lehrpfades Svatý Tomáš führt durch die Landschaft in der Nähe der Ortschaft Svatý Tomáš, die unter der Burg Vítkův kámen am rechten Ufer des Stausees Lipno liegt.

Der Lehrpfad ist vor allem dem Waldbau und der Walderneuerung gewidmet und macht die Besucher mit den heimatkundlichen Sehenswürdigkeiten in seiner Umgebung bekannt.

Der 6,5 km lange Rundlehrpfad mit 9 Stationen mit Informationstafeln ist für Fußwanderer geeignet, auch Radwanderer können die Strecke befahren (an einigen Orten müssen sie jedoch das Fahrrad führen). Der Ausgangs- und Endpunkt befindet sich in der Lokalität Uhliště, die an der Kreuzung des öffentlichen Wegs von der Gemeinde Frýdava in die Gemeinde Pasečná mit dem Waldweg mit Asphaltüberzug liegt. Hier gibt es einen kleinen Parkplatz und einen überdachten Platz. Die Strecke ist mit der eigenen Markierung des Staatsbetriebes Lesy ČR gekennzeichnet. Entlang des Wanderwegs befindet sich auch ein Rastplatz.

Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke:
Naturdenkmal Svatý Tomáš
Wirtschaftsfunktion des Waldes, Holznutzung
Ortschaft Svatý Tomáš, ihre Geschichte und Gegenwart, Sehenswürdigkeiten
Jagdschloss der Fürsten Schwarzenberg und der anliegende Park
Weißtanne, Schutz vor den von wildlebenden Tieren verursachten Schäden
Walderneuerung und Bestandeserziehung

 

Wie man den Cache zu finden?

Auf dem Weg, beantworten Sie die folgenden Fragen - Antworten finden Sie in den einzelnen Informationstafel - einen Ersatz in der Formel:

Stopp Nr. 1 (N 48° 38,332 E 014° 07.787)

Auf welcher genetischen Grundlagen der Bäume basiert der Lehrpfad?

Kiefer, Tanne, Fichte (A = 7)

Fichte , Tanne, Buche ( A = 8)

Fichte , Kiefer, Buche (A = 9)

Stopp Nr. 2 (N 48° 38,505 E 014° 07.167)

Hier gibt es einige gefährdete Arten - unter anderem Elche. Wie viele Stück wurden in der Umgebung gezählt?

10 Stück ( B = 4)

12 Stück ( B = 5)

15 Stück (B = 3)

Stopp Nr. 3 (N 48° 38.600 E 014° 06.787)

Wenn ist die Fichte ausgewachsen?

In 130 Jahre (C = 4)

In 140 Jahre (C = 5)

In 150 Jahre ( C = 6)

Stopp Nr. 4 (N 48° 38,855 E 014° 06.507)

Früher war die Weißtanne weit verbreitet, laut Darstellung war ihr Anteil bei ca. 20 %. Wie hoch ist er heute?

5% -Darstellung ( D = 3)

3% -Darstellung ( D = 4)

1% -Darstellung ( D = 5)

Stopp Nr. 5 (N 48° 39,059 E 014° 06.267)

Wie ist eine Mischung, in der Buchen in höheren Lagen, Fichten und Tannen gemeinsam wachsen genannt?

Mixed (E = 1)

Hercynian (E = 0)

Böhmerwald (E = 2)

Auf dem Weg zum 6. Haltestelle können Sie eine Pause an einer Raststätte ( N 48 ° 39.103 E 014 ° 06.038 ) nehmen

Stopp Nr. 6 (N 48° 38,766 E 014° 05.816)

Wie werden die Holzschlägerungen heutzutage am häufigsten durchgeführt?

Bergbaumaschinen , Harvester genannt (F = 7)

Kettensägen und Traktoren (F = 8)

Pferde, Handsägen und Achsen mit Griff aus Eschenholz (F = 9)

Stopp Nr. 7 (N 48° 38,434 E 014° 06.122)

Wie viele Häuser und Bewohner wurden in der Ortschaft St. Thomas im Jahr 1930 gezählt?

29 Häuser und 193 Einwohner (G = 3)

35 Häuser und 220 Einwohner (G = 4)

39 Häuser und 191 Einwohner ( G = 5)

Stopp Nr. 8 (N 48° 38,331 E 014° 06.309)

In welchem Jahr brannte das Jagdschloss nieder?

Im Jahr 1985 (H = 4)

Im Jahr 1990 (H = 3)

Im Jahr 1995 (H = 2)

Stopp Nr. 9 (N 48° 38,260 E 014° 07.017)

Bei älterem Baumbestand wird die sogenannte "pädagogische Intervention" durchgeführt, eine Ausdünnung. In welchem Alter des Waldes wird diese durchgeführt?

Ab 30 Jahren ( I = 8)

Ab 35 Jahren ( I = 7)

Ab 40 Jahren ( I = 6)

FINAL:

N 48° 3A , BCD

E 014° EF , GHI

 

Grund Kaution sind drei meiner CWG eine Belohnung für den FTF Jäger.

 

Bitte verhalten auf der Spur, auch Boxen höflich und leise (Achten Sie vor allem auf die Bewegung der Strecke - den Cache, sobald es wieder hergestellt ist), nicht aus der Box und Schrottplatz tun Also halten Sie es immer an der richtigen Stelle, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Jagd.

 

Additional Hints (Decrypt)

cbq ilfbxýz cnermrz/Fghzcs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.