Skip to content

Pārdaugavas Muižas Wherigo Cache

Hidden : 05/26/2014
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


APRAKSTS - Laiks, šķiet, ir neapturams. To nevar redzēt, to nevar sajust, taču redzēt var tā paveiktos darbus. Šodien Rīga izskatās pavisam citāda, salīdzinājumā ar to Rīgu, kāda tā bija pirms piecdesmit gadiem, nemaz nerunājot par to Rīgu, kāda tā izskatīsies vēl pēc piecdesmit gadiem. Protams, mums visiem ir atmiņas par to, kā un kas izskatījās agrāk, taču tās nekādā mērā nevar aizsniegt vairākus gadsimtus senu pagātni. Vienīgais, kas par šo laiku atgādina ir dažādas vēstures atstātās liecības, kuras bieži vien, ikdienas steigā neievērotas, paslīd garām mūsu acīm.

KĀRTRIDŽS - Šoreiz jums būs iespēja apceļot mūsdienu Rīgu, aplūkot to mūsdienu izskatā, vien iedomājoties, kā Rīga varēja izskatīties gadus trīssimts atpakaļ, kad tika celtas vairums no šīm muižām. Dažas no tām kaut nedaudz atspoguļo toreizējo Rīgu, citas, pamestas un nolaistas, atgādina vien laika atavismu, kam sen vairs nav vietas mūsdienu Rīgā. Šis kārtridžs kopumā sastāv no deviņiem apmeklējamiem objektiem + fināla. Kopējais maršruts varētu būt ap divdesmit kilometriem, ko visērtāk būtu veikt ar velo vai automašīnu. Šis kārtridžs ir testēts ar CAT un Samsung viedtālruņiem. Paralēli šim slēpnim tiks publicēti vēl divi, ar Pārdaugavas muižām saistīti slēpņi. Vēlu patīkamu un iespaidiem pilnu ekskursiju! Neaizmirstiet ļoti rūpīgi lasīt aprakstus un līdz paņemt binokli!

LEJUPIELĀDE: WHERIGO ( Šis kārtridžs ir pieejams gan latviešu, gan angļu valodā )

DESCRIPTION - Time seems to be unstoppable. You can’t see it, can’t feel it, but you can see it’s work. Today Riga looks quite different compared to Riga fifty years ago, and of course to Riga, what it will look after fifty years. We all have memories of how things looked like in the past, but in no way our memories can reach several hundred year ancient past. The only thing reminding about those times is a variety of historical evidence left behind, which often slip past our eyes in the daily rush.

CARTRIDGE - This time you will be able to travel around the modern Riga just thinking how it could have looked 300 years ago, when the majority of these manors were built. Some of them at least slightly reflects the ancient Riga, others- abandoned reminders about the cruelty of time. This cartridge consists of a total of nine objects + final. The total route could be around twenty kilometers. My advise is to ride a bike or a car. This cartridge has been tested by CAT and Samsung smartphones. In parallel to this cache will be published two with Pārdaugavas manors related caches. Wish you a pleasant and full of impressions tour! Do not forget to read the descriptions carefully!

DOWNLOAD: WHERIGO ( This cartridge is available in two languages - Latvian & English )

Additional Hints (No hints available.)