Skip to content

PSKS #1 Modřín Marie Terezie Traditional Cache

Hidden : 05/11/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš vznikla jako interaktivní doplněk naučné stezky Po stopách Karoliny Světlé (PSKS).


Okruh naučné stezky měří 7,5 km a vede blízkým okolím Světlé pod Ještědem. Tvoří ho 12 informačních panelů, zvukové nahrávky dobových textů a umělecky pojatá odpočinková místa. Panely jsou osázeny keři a květinami typickými pro tento kraj. V okolí stezky je ukryto 5 keší ze série PSKS s tématem Karoliny Světlé a několik dalších "adoptovaných" keší ze série KS. Na internetových stránkách www.karolinasvetla.cz naleznete všechny obsahy informačních panelů, tipy na využití naučné stezky (např. pro školní výuku), doprovodné texty a fotografie. Naučnou stezku vytvořily obdivovatelky Karoliny Světlé, které chápou krajinu jako nositelku kulturního dědictví. Svou činností chtějí přispět k tomu, aby tato pozůstalost zůstala jak v lidské, tak v krajinné paměti zachována. Kontakt: stopyvkrajine@gmail.com

Na kraji lesa roste široko daleko jediný modřín. Stejně jako k lípě naproti kostelu vztahuje se i k tomuto stromu jedna z povídek Karoliny Světlé, totiž povídka Modřín Marie Terezie (1880). Když na trůn usedla Marie Terezie a v r. 1743 byla korunována českou královnou, viděl v ní Vít z Rozstání v Podještědí druhou Libuši. Věřil, že přinese českému národu spravedlnost, řád, lásku a slávu. Vydal se proto pěšky do Prahy, aby se zúčastnil její korunovace a vyznal jí svou přízeň. Světlá v povídce psala o zvláštním spojení mezi Vítem a Marií Terezií: dědička českého trůnu Vítovi slíbila, že z českého národa sejme břemeno utrpení. Po návratu z Prahy vysadil Vít na kraji lesa modřín: Proutek ten si vsadil na pokraj lesa, v němž ještě žádného modřínu neměl, tam, kde nejraději a nejčastěji prodléval … Pěstoval modřín pečlivěji než dívka růži v zahrádce, než nevěsta rozmarýnu na okénku své komůrky. Na zimu vždy jej obkládal mechem a z jara kolem něho zas nasázel věnec lesních fialek a konvalinek, slziček a pomněnek … Rostl modřín Vítův, avšak naděje, v jejichž počest byl vsazen, neuskutečňovaly se. Teprve po mnoha letech, za vlády Josefa II., syna Marie Terezie, se životní podmínky vesnických obyvatel výrazně zlepšily. Josef II. projížděl Podještědím a osobně lidem zaručil možnost vzdělání. Několik měsíců po své návštěvě vydal patent rušící nevolnictví.

Další keše ze série PSKS:

PSKS # 2 Poslední odpočinek

PSKS # 3 Po stopách Karoliny Světlé MULTIKEŠ

PSKS # 4 Skalákovna

PSKS # 5 U tří filků

Additional Hints (Decrypt)

Fgneý cnerm zbuhgaéub fgebzh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)