Skip to content

<

Kamenna u Kamenice

A cache by Dobro došli! Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/09/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato mystery se nachází v lese mezi vesnicemi Kamenice a Plačkov. Byla inspirována  geologickou keškou GC11E25, kterou jsme odlovili v Praze v Průhonicích a usoudili jsme, že Vysočina by si takovou podobnou keš určitě také zasloužila a vesnice Kamenice zvlášť.  


Něco o geologii
Geologie se zabývá studiem neživé přírody. Studuje také vztah neživé přírody k organismům a možnosti jejího využití pro potřeby člověka. Název „geologie“ zahrnuje celý soubor geologických věd. Kromě vlastní geologie k nim patří také geochemie, geofyzika, hydrogeologie, inženýrská geologie, mineralogie a petrologie. Zatímco mineralogie se zabývá stavbou a chemickým složením minerálu, petrologie je nauka o typech a vlastnostech hornin. V současnosti známe zhruba 3400 různých minerálů. Jejich počet není stálý, protože nové jsou neustále objevovány a naopak některé zanikají v důsledku jejich neoprávněného schválení. Ročně přibývá kolem 5 nových minerálů. Minerály jsou prvky nebo chemické sloučeniny, které jsou součástí neživé přírody. Mohou vznikat krystalizací z magmatu, srážením z horkých roztoků, přeměnou za působení teploty a tlaku, chemickým zvětráváním nebo činností organismů. Minerály jsou až na výjimky pevné látky, které většinou tvoří krystaly. Navzájem se odlišují chemickým složením a krystalovou strukturou. Vnějším projevem krystalové struktury je tvar krystalu. Ten však může být pozměněn nerovnoměrným vývinem, ke kterému v přírodě často dochází. V poznávání minerálů hrají velkou roli fyzikální, popř. chemické vlastnosti. Z fyzikálních vlastností jsou to především hustota, barva, lesk, tvrdost, štěpnost, lom. U některých minerálů (např. u kalcitu) lze využít k rozlišení i vlastnosti chemické. Minerály se třídí do skupin podle chemického složení, chemických vlastností a krystalové struktury. Pro pořádek jsou minerály uspořádány v mineralogickém systému, který je rozdělen do 10 tříd (prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, karbonáty, boráty, sulfáty, fosfáty, silikáty a organické minerály). I když jsme zde uvedli, že známo je 3400 minerálů, běžně se vyskytuje v přírodě jen několik set. Ty nejběžnější, které v přírodě nalezne každý z nás, označujeme jako horninotvorné a je jich kolem stovky. Tyto minerály jsou natolik běžné, že tvoří horniny. Horninami se zabývá petrologie (odvozeno od řeckého slova petra = skála). Horniny se až na výjimky skládají z více minerálů. Minerál je tedy základní stavební složkou hornin. Podle způsobu vzniku rozlišujeme tři základní typy hornin - usazené (sedimentární), přeměněné (metamorfované) a vyvřelé (magmatické). Vyvřelé horniny se dále dělí podle místa utuhnutí magmatu na vyvřelé horniny hlubinné, výlevné a žilné. Všechny tři základní typy hornin můžou být za vysoké teploty a tlaku přeměněny - metamorfózou tak vznikají z přeměněných, usazených nebo vyvřelých hornin přeměněné horniny. Na zemském povrchu působí na horniny a nerosty řada fyzikálních, chemických a biologických pochodů, které mají za následek mechanické rozrušování hornin nebo změny jejich chemického složení. Tento děj nazýváme zvětrávání.
Něco o keši
Na souřadnicích uvedených v záhlaví listingu najdete keš velikosti regular. Tato keš obsahuje indicie vedoucí k pokladu. Když je správně rozluštíte, můžete se vydat k cílovému pokladu. Prosíme všechny geocachery, aby se chovali k oběma keším ohleduplně. Zejména k té s indiciemi. Prosíme, poskládejte a vraťte všechny indicie zpět do keše v pořádku. Pro rozluštění by vám měly stačit všeobecné středoškolské znalosti z geologie. Pokud si nevěříte, doporučujeme vám přibalit si do batohu klíč k určování hornin a minerálů nebo aspoň internet v mobilu :-).
Nyní se již můžete vypravit pro poklad, který se skrývá na souřadnicích:
N49° 31.(A+B+C+D+E+F+G - 103) E15° 24.( H+I+J+K+L - 106)
Přejeme šťastný lov a dovolujeme si upozornit, že u finálky není třeba rozebírat hromadu kamení, protože v ní se keš stejně nenachází.
Máte-li ještě čas, doporučujeme k odlovu také naši nedalekou keš Plackovske jezirko s lekniny.

Additional Hints (Decrypt)

xrš f vaqvpvrzv: Cbgxny cbgxna cbgxnan...
svaáyaí xrš: Cbq iryxýz gágbh...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.