Skip to content

GA NIGHT ADVENTURE Event Cache

This cache has been archived.

makro14: Snad dovidenia geopriatelia.

More
Hidden : Friday, 05 September 2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


       

V rámci prvého slovenského mega eventu Slovak GeoAwards 2014 sme pre Vás pripravili skvelý nočný zážitok. Night Adventure v lužnom lese bude kombináciou tímovej spolupráce, hľadania krabičiek v teréne, mentálne náročného lúštenia (just kidding) a výbornej zábavy.
Kedy: stretneme sa 5.septembra 2014 o 23.00 hod
KDE: Čistinka na Waypointe START.
Parkovanie: Svoje geovozidlá prosím nechajte na waypointe PARKING

ČO: Nočný trail s dvanástimi cache-pointami (cache - checkpoint).
AKO: V tímoch po 10-30 ľudí. Po prihlásení sa Will Attend logom je nutné prihlásiť sa aj do tímu. Tímy budú vysielané do terénu podľa časového harmonogramu, ktorý zverejníme týždeň pred konaním eventu.
Časy štartov nájdete tu.

ČO SO SEBOU: Baterku, dobrú náladu a zvončeky na plašenie medveďov.

MOTTO: „Radšej kráčať potme s priateľmi, než za vidna osamote!“ (Hellen Keller)

Prechádzka nocou je zážitok priam archetypálny. V tichu noci nie sme rušení chaotickým vírením mesta. Tempo metropoly sa spomalí, vzduch sa prečistí a s ním sa prečistia aj myšlienky človeka. V noci z nás opadávajú vrstvy nášho kultúrneho ja a na nočnej prechádzke stretávame samého seba. „Všetky veľké myšlienky sa zrodili počas chôdze,“ napísal kedysi Friedrich Nietzsche. Aj jedno z jeho najslávnejších diel, Tak vravel Zarathustra, vzniklo počas prechádzky na kraji dedinky v talianskej Genove. „Nič človeku nevnukne lepšie nápady, ako nočná prechádzka,“ povedala o 100 rokov neskôr J. K. Rowling ústami jednej z postáv vo svojej knihe.

A nočná prechádzka lesom, to je samostatná kapitola! O čo menej svetla je v noci v lese, o to je tam viac zvukov. V nočnom lese sa zobúdza divoch v nás, prebúdza sa ostražité ja, trénované prirodzeným výberom z tisícov našich predkov, ktorí sa v šere noci museli vydávať z bezpečia blčiacich vatier do temnoty lesa v honbe za korisťou.

Mnohí z nás už puto s nočnou prírodou dávno pretrhli a tak sa z nášho „ostražitého ja“ stáva „prestrašené ja“, keď v šuchote drozda začujeme hrabanie diviaka. Keď ten strach prekonáte, otvorí sa vám poklad, ktorým malý výlet nocou rozhodne je!


       

Innerhalb der ersten Slowakisch Mega-Event - Slowakisch GeoAwards 2014 erleben wir eine tolle Nacht vorbereitet. Nachtabenteuer (Night Adventure) im Auwald wird eine Kombination aus Teamarbeit, Dosen suchen ins Terrain, geistig anspruchs Lösen von (kleiner Scherz) und ausgezeichnete Unterhaltung.

Wenn: Wir treffen uns den 5. September 2014 um 23.00 Uhr
Wo: Waldschlag auf Wegpunkte START.
Parken: Sein Geo-Wagen lassen Sie bitte auf Wegpunkte PARKING.

Was: Nacht Strecke mit zwölf-CachePointen (Cache - Checkpoint).
Wie: In Teams von 10 bis 30 Personen. Nach der Anmeldung (Will Attend log) muß sich Anmelden zu dem Team. Die Teams werden auf den Terrain nach einem Zeitplan, ein Woche der Veranstaltung bekannt gegeben werden übertragen.
Startzeiten sind hier zu finden.

Was zu bringen: FTaschenlampen, gute Laune und Glocken für das Erschrecken Bären.

MOTTO: 'Es ist besser in der Dunkelheit mit Freunden gehen als allein in Tageshelle!' (Hellen Keller)


       

As a part of first Mega-Event in Slovakia - Slovak GeoAwards 2014, we have prepared an amazing Night Adventure. Night trail in wetlands will be a combination of teamwork, seeking of the caches in the terrain, hard mentally riddle solving (just kidding) and a lot of fun.

WHEN: We will meet on Firday, 5-th of September at 11pm
WHERE: Glade on waypoint START.
PARKING: Leave you cars on the waypoint PARKING.

WHAT: Night trail with twelve cache-points (cache - checkpoints).
HOW: In teams from 10 to 30 persons. After registration by Will Attend log you should register to a team. Teams will start according to a time schedule which will be published a week before the event here and on the webpage geoawards.sk
Start times here.

Necessary equipment: Flashlight, good mood and some jingle bells to scary bears.UPOZORNENIE: Eventu sa možno aktívne zúčastniť iba so zakúpenou vstupenkou na GeoAwards 2014.

events

.

Additional Hints (No hints available.)