Skip to content

<

Raziberk

A cache by Misa & Lena Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/22/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš již od 1. 1. 2016 není součástí Vojenského újezdu Boletice.

 

vrch Raziberk, v popředí vyčnívající věž kostela sv. Mikuláše

Vrch Raziberk (658 m n. m.) leží necelé dva kilometry severozápadně od obce Kájov. Svahy kupovitého kopce s mírně zploštělým vrcholem jsou kromě vzrostlých jehličnanů místy pokryty většími kameny a kamennou sutí, menší skalkou na vrcholu a jasně patrným hradištěm. Hradiště o velikosti 68 x 55 metrů je nepravidelně kruhové a opevněné dvěma souběžnými kruhovými valy symetricky kolem vrcholu s předsunutými příkopy vylámanými ve skále. Tři metry vysoké valy jsou kamenohlinitého složení. Šíře příkopů je taktéž třímetrová. Konstrukce hradby nebyla zkoumána a proto není známa. Původní vstup se nejspíš nacházel na východní straně, kde je jednoduché přerušení valů. Jeho konstrukce a typ však taktéž nejsou známy. Systém opevnění je patrně až středověkého původu (11. století), avšak z výzkumu na vrcholu kopce pochází i početný soubor pravěké (pozdně halštatské) keramiky.

nákres hradiště

Ve třicátých letech 20. století němečtí badatelé K. Berdlik a L. Franz hradiště zkoumali a detailně zmapovali a kromě nálezu úlomků keramiky zde zachytili stopy dřevěné budovy o rozměrech 17 x 11 metrů, která zanikla požárem. Ve čtyřicátých letech lokalitu navštívil J. Maličký, který zde provedl drobné sondáže, při nichž nalezl pravěkou keramiku. V roce 1954 provedlo na Raziberku pravěké oddělení Národního muzea v Praze vedené E. Soudskou průzkum mohylovitého útvaru u vnější paty východního valu. O několik let později byla lokalita znovu prozkoumána a byla zde nalezena keramika z přelomu starší a střední doby bronzové. V následujících letech zde probíhaly už jen ojedinělé povrchové průzkumy.

Zdroj: www.vojujezd-boletice.cz, www.academia.edu

 

Na vrchol Raziberk a ke keši se dostanete po modře značené turistické trase.

Přejeme vám šťastný lov a zároveň vás žádáme o šetrnou manipulaci s keší. Děkujeme.

 

Additional Hints (Decrypt)

uenqvfgr Enmvorex

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)