Skip to Content

<

Different Reality

A cache by Misa & Lena Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/08/2014
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Historie papírny Větřní

 

V Českém Krumlově existovala ruční výroba papíru již v roce 1614. Výrobna byla pronajímána městem různým nájemcům a v roce 1766 byla prodána Jiřímu Pachnerovi. Velká změna a počátek velkého rozvoje výroby papíru byl spjat s příchodem obchodníka Ignáce Spira z Jindřichova Hradce do Českého Krumlova. Ten zakoupil v roce 1861 starou papírnu od Theodora Pachnera, rytíře z Eggensdorfu, a následně investoval třicet tisíc zlatých na nákup strojů a ostatního potřebného zařízení. Přeměnou dřívější ruční práce ve strojovou výrobu papíru značně vzrostla. Dne 23. října 1866 však došlo k velkému požáru a závod byl téměř celý zničen. Protože si dal Spiro svůj podíl pojistit, získal nové prostředky a tak se mu během jednoho roku podařilo uvést továrnu znovu do provozu.

..

Tehdejší kulturní a hospodářský rozvoj města si vynucoval zvýšenou potřebu papíru. Jeho výroba prováděná dosud pouze ze starých hadrů nestačila a vedla k hledání nových surovin. Nejvýhodnější z nich byla jemná dřevná drť. Z toho důvodu zakoupil Ignác Spiro v roce 1867 za pětasedmdesát tisíc zlatých od Jana Wolfla Pečkovský mlýn při cestě z Českého Krumlova do Rožmberka. V tomto mlýně, který v té době skutečně sloužil k mletí obilí, zřídil brusírnu dřeva. Mlýn měl velmi výhodnou polohu nedaleko Českého Krumlova, poměrně výhodné dopravní spojení a dostatek pracovních sil v okolí obce Větřní. Proto sem začal postupně Spiro přenášet výrobu z krumlovské papírny, kterou nebylo možné do budoucna rozšiřovat. Obchodními společníky se později stali Ignáci Spirovi i jeho dva synové, Ludvík a Emanuel. V hospodářské krizi kolem roku 1873 se mohli udržet jen kapitálově silní podnikatelé. Řada závodů v té době krachovala, ale Spirova papírna díky vhodně prováděným investicím vzkvétala. Papírenské výrobky byly dobré kvality a vyvážely se daleko do světa, dokonce i do Spojených států severoamerických.

Papírny Větřní, papírenské stroje Metoda broušení dřeva na dřevovinu byla pomalá, a tak byla v prostoru někdejšího Pečkova mlýna zřízena v roce 1883 sulfitka - továrna na sulfitovou buničinu. Byla to zároveň jedna z prvních sulfitek, zřízená například o dva roky dříve než první závod toho druhu v Americe. Dopravní spojení přestávalo postupně vyhovovat. Všechno zboží se muselo dovážet na nádraží do Velešína, což bylo nákladné a pomalé. Proto firma vybudovala v roce 1896 vlastní vlečku z továrny na nádraží do Kájova. V roce 1889 byla velkým požárem zničena přípravna dřeva a papírenské stroje. Pojišťovna opět z větší části škodu nahradila, a tak bylo možné zakoupit v zahraničí nové stroje, a tím továrnu podstatně zmodernizovat a rozšířit. Původně vodní pohon byl záhy posílen o parní, který byl neustále rozšiřován. Velkým průlomem v získání pohonné síly se stalo zprovoznění vodního díla u Vyššího Brodu v roce 1903. Nová pracovní epocha v oblasti výroby papíru nastala v roce 1911 postavením dosud největšího rotačního stroje na papír na světě. Během první světové války se ukázalo, jak uškodila Rakousko - uherské monarchii její závislost na severské nátronové celulose. Spirové vycházejí z této situace a ihned činí přípravy k tomu, aby se dala tato surovina vyrábět v jejich závodě. Různé okolnosti zabránily tomu, že již v roce 1917 koncesovaný plán vystavět provoz na nátronovou celulosu mohl být uskutečněn až v roce 1926. Byl to opět první podnik toho druhu v republice a Spirova továrna se stala významným a zcela soběstačným závodem a nebyla odkázána na dovoz z ciziny.

Větřní - papírny

V září 1929 se přeměňuje dosud soukromá firma na akciovou společnost s akciovým kapitálem šedesát milionů československých korun. Po hospodářské krizi ve třicátých letech dvacátého století dochází k další modernizaci závodu, kdy jsou přestavovány a vyměňovány papírenské stroje a další strojní části jednotlivých provozů. Zároveň se přistupuje i k výstavbě vysokotlakého parního kotle a protitlakové turbiny, což vyřešilo nedostatek hnací síly při nedostatku vody čerpané z řeky Vltavy zvláště v suchých letních měsících. Před druhou světovou válkou pracovalo v podniku celkem sedm papírenských strojů o šíři 1,8 až 4,2 metru, které za 24 hodin vyrobily až dvacet vagónů papíru. Na celkovém objemu vývozu československého papírenského průmyslu se společnost podílela přibližně 47 %. Osudný rok 1938 hluboce zasáhl do dějin továrny. V rámci protižidovských opatření se Němci zmocnili majetku Spirovy rodiny a v září 1941 došlo ke sloučení Spirovy papírny s málo prosperující rakouskou papírnou Steyrermuhl ve Steyeru. V období okupace se projevoval způsob válečného hospodaření. Zároveň toto období nepřineslo žádné rozšíření provozu ani jeho modernizaci. Stroje nikdo neudržoval a tak se zařízení rychle ničilo, až se na konci války zastavilo téměř úplně.

 

Historie Jihočeských papíren v datech:

 

1572 - vznik první papírny v Českém Krumlově, jejímž majitelem byl Vít Kašpar

1675 - v dokumentech červenořečického arcibiskupského panství první zmínky o zdejší papírně a jejím nájemci Erhartu Feldovi

1792 - v Českém Krumlově byla založena druhá papírna, kde později podnikal Ignác Spiro

1837 - čtyři bratři Hauserové zakoupili pilu, mlýn a usedlost s hospodou ve vsi Vrané a založili zde papírnu

1850 - papírnu v Červené Řečici kupuje Jakub Spiro

1861 - Theodor Pachner prodal českokrumlovskou papírnu Ignáci Spirovi

1870 - Ignác Spiro zakoupil Pečkovský mlýn pod Větřním a vybudoval tam brusírnu dřeva

1884 - Arnošt Porák získává od vyšebrodského kláštera vodní právo a o dva roky později otvírá v Loučovicích sulfitovou celulózku

1895 - papírnu v Červené Řečici kupují bratři Isidor a Karel Nettlovi a v držení rodiny je až do roku 1948

1903 - v květnu byl uveden do provozu nový závod Porákovy továrny, Vltavský mlýn Loučovice ve Svatém Prokopu

1911 - v Pečkovském mlýně ve Větřní byl postaven první stroj na výrobu novinového rotačního papíru, největší a nejmodernější na světě

1935 - ve Větřní byl postaven nový stroj na výrobu rotačního papíru, největší ve střední Evropě

1946 - zřízen národní podnik Jihočeské papírny ve Větřní

1958 - vytvoření nové výrobní jednotky n.p. JIP Větřní zahrnující závody ve Větřní, Českých Budějovicích, Loučovicích, Táboře a Přibyslavicích a cech v Červené Řečici

1990 - vznik akciové společnosti JIP Větřní se závody ve Větřní, Loučovicích, Českých Budějovicích, Přibyslavicích a Červené Řečici

1992 - transformace a.s. JIP na společnost holdingového typu s mateřskou a dceřinými společnostmi, a až do roku 2002 postupná rekonstrukce papírenských strojů kvůli zvýšení kapacity a kvality

1993 - rozdělením závodu bývalých Jihlavských papíren vznikly ve spolupráci se zahraničními partnery dvě přidružené společnosti JIP, JIP - PACK a Mann Filtr JIPAP

1995 - v květnu JIP odkoupily papírnu ve Vraném, která se stala jejich dceřinou společností

1997 - zahraničním partnerům prodány podíly ve společných podnicích JIP - PACK Přibyslavice a Bupak Obaly České Budějovice

1998 až 2002 - zastavení dvou neekonomických papírenských strojů, výroby sáčků, potištěných papírů a nabělené sulfitové buničiny

2007 - společnost má nového strategického majitele, Melvil a.s.

2010 - JIP - Papírny Větřní a.s. v rámci konkurzního řízení Olšanských Papíren a.s. získává závod Lukavice, a ukončení výroby magazínových papírů z důvodu nerentability

2011 - uvedení do chodu zakoupené linky HURUM na zpracování odpadních obalových materiálů Tetrapack

2013 - společnost podala návrh na insolvenci, 17. října Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o konkurzním řízení a 1. listopadu společnost obnovila výrobu jako podnik vyrábějící v konkurzním řízení pod správou insolvenčního správce

Zdroj: www.encyklopedie.ckrumlov.cz, www.fotohistorie.cz, www.jip.cz

 

Nepřikládejte k logům žádné fotografie a komentáře naznačující či dokonce prozrazující ukrytí keše, prosím. Děkujeme. // No spoiler and fotospoiler, please. Thank you.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

bqinmarzh fgrfgv cerwr // sbeghar snibef gur obyq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

126 Logged Visits

Found it 116     Didn't find it 3     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.