Skip to content

Bergboezem Enumatil Multi-cache

This cache has been archived.

jodamerotijaru: Helaas lopen de werkzaamheden langs de route behoorlijk uit. Een voor de wandeling noodzakelijke brug, is nog steeds niet herplaatst. De wandeling is daardoor niet te doen.
We zullen de cache daarom tijdelijk archiveren.

More
Hidden : 06/29/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een mooie wandeling door Bergboezem Enumatil 

Beschrijving
In 2002 werd direct ten zuiden van Enumatil een gebied van 100 hectare grasland geschikt gemaakt als opvang voor water uit het Lettelberterdiep. Dit was een eerste maatregel om iets te doen aan de hoge waterstanden, die in 1998 bijna tot overstromingen leidden.De kade om dit bergboezem werd voor een deel aangelegd met grond die ter plekke afgegraven werd. Hierdoor ontstonden twee ondiepe meertjes in het gebied. In het zuidelijke meer bleef een eiland over, waar nu jaarlijks een paar honderd Kokmeeuwen, enkele Visdieven en een paar ganzen broeden. Een paar jaar lang broedde hier ook een Zwartkopmeeuw. De meertjes trekken in voor- en najaar veel steltlopers aan. Soorten als Grutto, Watersnip, Kemphaan, Oeverloper en Kleine Plevier zijn er dan, soms in grote aantallen, te vinden. 's Winters zijn het eenden en ganzen die gebruik maken van het gebied. Eenden (vooral Smient en Wintertaling) op het water, ganzen vooral foeragerend in de omgeving.Veel van de graslanden naast het Bergboezem zijn aangewezen als ganzenfoerageer-gebieden. In dit jaargetijde is er ook meestal wel minstens één Grote Zilverreiger te zien in het gebied. Meest bijzondere gasten in het Bergboezem zijn de Lepelaars. In de nazomer (vanaf eind juni) zijn er vaak een aantal te vinden aan de rand van het zuidelijke meertje. Het Bergboezem hoort officieel niet bij De Onlanden, maar het ligt er wel vlak boven en heeft dezelfde natte natuur. Vogels maken geen onderscheid tussen de gebieden en voor andere dieren is er een faunapassage langs het Lettelberterdiep, onder de A7 door. (bron: www.natuurindeonlanden.nl)De cache
Al jarenlang genieten wij erg van dit schitterende gebied. Vanuit ons vroegere huis konden we regelmatig de ganzen horen en zagen we allerhande vogels overvliegen. Voor ons genoeg reden een mooie wandeling door dit gebied uit te zetten, met als toetje: een cache! Een paar opmerkingen vooraf:
 • gebruik het aangegeven parkeerterrein. Het is niet de bedoeling langs de route te parkeren. Dat kan tot overlast leiden (denk aan breed landbouwverkeer). Als het aangegeven terreintje vol is, kunt u elders in Enumatil (bijvoorbeeld voor de voormalige school aan Dorpsstraat 33) parkeren;
 • voor het leggen van de cache is toestemming verkregen van de beheerder van het gebied. Behandel het gebied met respect en laat geen afval achter. Bij overlast zal de cache direct worden verwijderd;
 • de route is in totaal 5,5 km lang; Wij schatten in dat u ruim 1,5 uur nodig zult hebben voor de wandeling;
 • de cache is uitsluitend te doen bij daglicht (ook schemering raden we dus af). Los van het feit dat de dieren dan rusten, zal een deel van de benodigde informatie niet te zien zijn in het donker. Bij schemering zijn de de dieren onrustig;
 • zorg voor goed schoeisel (bij nat weer raden we laarzen aan);
 • de cache is niet te doen met auto of fiets;
 • de route gaat deels off-road en onderweg loopt u temidden van koeien en schapen. Jaag de dieren niet op en passeer deze rustig! Zo hier en daar kunnen draden over de dijk zijn gespannen. Deze kunt u gewoon passeren.
 • tijdens het 'offroad-deel' van de wandeling volgt u de dijk, of het 'gemaaide pad' aan de buitenzijde van de dijk. Om optimaal van de wandeling te genieten, adviseren wij echter om over de dijk te lopen;
 • nadat u de cache hebt gevonden, kunt u de dijk blijven volgen en het gebied via twee klaphekjes verlaten. De klaphekjes vindt u onder Referentiepunt 'Verlaat hier het wandelgebied'. U loopt nu op een fietspad/erfontsluitingsweg langs het Hoendiep. Vanaf daar kunt weer naar het beginpunt lopen.
 • in de cache is geen ruimte voor TB's en/of goodies.

We hopen dat u netzo van het gebied zult genieten als wij!


Als u de cache tot een goed einde heeft gebracht, dan mag u deze banner plaatsen op uw profielpagina:

A B C D E F G H

Additional Hints (No hints available.)