Skip to Content

This cache has been archived.

FitReviewer: Ahoj,

nedostali sme od teba žiadnu reakciu, a tak predpokladám, že už nemáš záujem o ďalšie udržiavanie kešky. Preto tento listing teraz archivujem. V mene všetkých nálezcov kešky ti ďakujem za zábavu, ktorú nám priniesla.

Ak po tvojej keške zostali v teréne nejaké zvyšky, prosím o ich odstránenie. Súčasťou hry Geocaching je aj zásada "Leave no trace" - nezanechať po sebe žiadne stopy, ktoré by mohli byť vnímané ako negatívny zásah do životného prostredia. Vďaka.

FitReviewer (Matúš) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines
Odpovede na základné otázky (nielen) ohľadom zakladania kešiek nájdeš v mojom profile.


Referenčné odkazy:
Guidelines - Keep cache page active
Help Center - 6.4. Maintenance expectations
Help Center - 7.15. Archive a geocache

More
<

15x5x1 Challenge

A cache by YuriBS a Izzy Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/22/2014
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

POZOR!!! Táto keška je typu CHALLENGE a NEnachádza sa na uvedených súradniciach. Na jej zalogovanie je potrebné splniť určité podmienky.
ATTENTION!!! The cache type is CHALLENGE and is NOT placed at given coordinates. You need to meet some conditions to log this cache.


Kompletné pravidlá challenge kešiek v angličtine nájdete na stránke Groundspeaku a po česky na reviewer.cz.
All Challenge Caches rules can be found at Groundspeak page.
!!!!!

POZOR!!! ČÍTAJTE POZORNE!!!
Pri fináli dodržujte všetky pravidlá
vyplývajúce z prostredia a okolia!!!
Nezabudnite si všimnúť aj atribúty kešky!!!
Prísny zákaz používať oheň!!!
Odlov len na vlastné riziko!!!

!!!!!

ATTENTION!!! READ CAREFULLY!!!
Follow all rules arising from environment
and surroundings at final coordinates!!!
Also don't forget to check the cache atributes!!!
Strict prohibition of using fire!!!
Finding at your own risk only!!!

!!!!!


15x5x1 ChallengeKeďže človek je tvor súťaživý a rád dosahuje rôzne ciele, rád sa prekonáva, aj táto challenge keška je o výzve, kde treba v jeden deň odloviť 5 rôznych typov kešiek, pričom niektoré typy viackrát. Cieľom tejto challenge kešky nie je bezhlavo sa hrnúť za nezmyselným prekonávaním a zbieraním bodov, ale vyskúšať si aj iné typy kešiek, aké možno bežne nehľadáte. Samozrejme, tých typov je viac, ktoré sa dajú vyskúšať, ale tieto sú z nich pre geokešerov asi najzaujímavejšie a najbežnejšie.


Ako už bolo spomenuté, na zalogovanie tejto challenge kešky je potrebné splniť najskôr nejaké podmienky. Konkrétne treba nájsť (a zalogovať ich Found It!) 15 rôznych kešiek 5 rôznych typov za 1 deň, pričom konkrétne typy a ich počet je v nasledovnej tabuľke:

5x 4x 3x 2x 1x

Zároveň treba zistiť súradnice tejto challenge kešky, ktoré dočasne nájdete v keške Kostol Nanebovzatia Panny Marie.

Po splnení všetkých podmienok, si môžete zalogovať aj túto challenge kešku a do logu priložiť zoznam všetkých nájdených kešiek spĺňajúcich podmienky aj s dátumom ich nálezu (môžete použit overovač). Logy, ktoré zadané podmienky nebudú spĺňať, môžu byť podľa pravidiel zmazané.

Samozrejme, že ak sa Vám podmienky podarilo splniť už niekedy v minulosti, log Vám bude uznaný. Tak isto, ak kešku odlovíte, ale nespĺňate podmienky, môžete si zalogovať Write Note a po splnení podmienky tento log zmeniť na Found It.


Finál sa nachádza medzi Lábom a Lábskym jazerom. Medzi spomínanými miestami tu vedie asfaltová cesta, ktorá je využívaná najmä cyklistami. Zhruba v strede sa nachádza potok, pri ktorom treba odbočiť a pokračovať po lesnej ceste smerom ku keške.

Odlov odporúčaný za suchého počasia, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu pošmyknutím! Zákaz fajčiť a používať otvorený plameň!!!A ako dôkaz, že sme hodní tejto challenge cache, sme my dňa 10.09.2014 odlovili nasledovné kešky:

 • Tradičné:
  • 1. (GC1Z3GN) NCHdnv - Slovanske hradiska nad Devinskou
  • 2. (GC32N3C) Herbar: Topol / Poplar
  • 3. (GC3BCAE) ZST Nove Mesto
  • 4. (GC553NQ) bilbord
  • 5. (GC4B7E2) Kostol svateho Michala Archanjela
 • Mystery:
  • 1. (GC47421) Poznas svet? / See the world
  • 2. (GC43401) Zubata
  • 3. (GC1JQCG) Universitas Comeniana
  • 4. (GC53P7F) Osobne udaje
 • Multi:
  • 1. (GC2MN92) Zelezobetonove monolity
  • 2. (GC1FZ3J) sudruh Karol Smidke
  • 3. (GCVGFM) Modern Church II
 • Wherigo:
  • 1. (GC3HHPM) Taka ticha stvrt...
  • 2. (GC59CNA) Gulicky/Marbles
 • Earth:
  • 1. (GCZT9M) Sandberg - The Slovak desert


English:To log this challenge cache you have to meet some conditions. You must find (and log them as Found It!) 15 different caches of 5 different types in 1 day. The specific types and their numbers are shown in the following table:

5x 4x 3x 2x 1x

It is also necessary to get the final coordinates of this challenge cache, which can be temporarily found in the cache Kostol Nanebovzatia Panny Marie.

After all conditions are met, you can also log this challenge cache and attach the list of all found caches that meet the conditions with a date you found them (you can use checker). Logs that do not meet the specified conditions may be deleted according to the rules.

If you have already met all conditions in the past, your log will be accepted, of course. Also, if you find the cache container, but don't meet the conditions, you can log it as Write Note and change it to Found It after you will meet conditions.


Final coordinates are located between Láb and Lábske jazero. There is an asphalt road between them which is mainly used by cyclists. There is a creek around the middle of these places, where you have to turn and continue along the forest path towards the cache.

Caching recommended in dry weather, there is a danger of injury by slipping! No smoking or using an open flame!!!Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.