Skip to Content

<

Vrchotojanovicke pamatniky

A cache by angieborg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/07/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato multikeš vás provede po památnících ve Vrchotových Janovicích. Trasa je vedena do okruhu, který je necelé dva kilometry dlouhý.

Pomník obětem 1. světové války 27. července 1914 rukovali do války první branci z Vrchotových Janovic. Z obce celkem narukovalo 168 mužů, živitelů rodin, a tak byly mnohé ženy s dětmi odkázány na státní příspěvky a dávky potravin. Obec i jednotliví hospodáři museli odvádět také válečné rekvizice. V roce 1916 a 1917 přišli do obce váleční zajatci, kteří pomáhali hospodářům na poli a v lese. Po skončení války se domů vracelo mnoho mužů se zraněními, někteří ve válce padli. Proto vznikl v roce 1922 v Janovicích spolek, který si vzal za úkol postavit obětem války důstojný pomník. Finanční prostředky se získaly pomocí finanční sbírky, od spolku rodáků v Praze, ochotnická společnost „Havlíček“ věnovala výtěžek divadelního představení a vybíralo se i při Anenské pouti. Pomník byl postaven podle návrhu sochaře Rudolfa Kabeše. Slavnostní odhalení památníku se konalo 29. října 1922. Byla uctěna památka 55 padlých spoluobčanů.

Pomník na místě bývalého koncentračního tábora Za 2. světové války byl ve Vrchotových Janovicích umístěn koncentrační tábor, v němž bylo asi dvě stě vězňů, zpočátku převážně uprchlíků z totálního nasazení na nucené práce v říši. Později byli uvězněni i manželé Židovek a potomci ze smíšených manželství. Vězni nejprve bydleli ve stodolách a ve stáji, pak bylo u Nového rybníka postaveno 6 provizorních baráků ohrazených dvojitým plotem z ostnatého drátu se čtyřmi strážními věžemi. V červenci 1944 byla přivezena stovka politických vězňů, neboť bylo potřeba vybudovat objekty pro opravy tanků. Z Flossenburku bylo dopraveno dalších 100 vězňů, aby práce na výstavbě haly pro tanky postupovaly rychleji. Postupně byli přiváženi další vězňové. Stavěl se ještě jeden barák pro vězně, objekt pro poddůstojnickou školu, psinec, budova špýcharu se upravovala na kino pro esesáky a na železniční zastávce, která byla vyhrazena pouze pro účely německého výcvikového prostoru, se pokládala ještě jedna kolej. Celkem zdejším koncentračním táborem prošly asi tři tisíce vězňů.

Záměrně sem byli posíláni vězni ze vzdálenějších částí Evropy, aby se zabránilo možné komunikaci s místními obyvateli. Převážně se jednalo o Francouze, Rusy, Španěly, Belgičany, Italy a Holanďany. Bylo zde také umístěno několik vězňů německé národnosti, potrestaných převážně za vážné kriminální delikty, tito zločinci vykonávali v táboře dozor jako kápa. Mrtví vězňové byli nejprve spalováni v Praze, později pohřbíváni u zdi zámeckého parku. Místním obyvatelům nebyl osud vězňů lhostejný, snažili se jim pomáhat alespoň trochou jídla. Díky pomoci obyvatel Vrchotových Janovic, kteří na zabraném území zůstali, se mnohým odsouzencům podařilo přežít nelítostné podmínky koncentračního tábora a dočkat se konce války a svého osvobození. Z vězňů se konce války dožilo asi osm desítek lidí. Když se blížilo osvobození, šli vězňové z koncentračního tábora pěšky přes Křešice na nádraží do Olbramovic, kde byli naloženi na vlak o 96 vagonech, přijíždějící z Osvětimi, Terezína a Prahy a směřující na jih Čech. Vlak s vězni byl 8. května zastaven partyzánským oddílem u jihočeské Kaplice a vězni byli osvobozeni.

Tuto smutnou kapitolu historie Vrchotových Janovic dnes připomíná památník odhalený roku 1982 na místě bývalého koncentračního tábora, hrob francouzských vězňů na místním hřbitově a děkovné dopisy nebo zápisy v obecní kronice těch, kteří zde koncentračním táborem prošli.

(Čerpáno z knihy "Vrchotovy Janovice", Praha 2001.)


1. stage: značka u vjezdu na parkoviště: N 49.40.116 E 014.34.610

2. stage: parkoviště: N 49.40.118 E 014.34.608

Odpověz na otázky:
1. Kolik má parkoviště parkovacích míst pro autobusy? (Zjisti z dopravní značky.) A
2. Kolik má parkoviště parkovacích míst pro automobily? (Spočítej.) BC
3. Parkoviště se nachází: DEF
a) pod zámkem DEF= 603
b) před prodejnou potravin DEF= 503
c) u rybníka DEF = 703

3. stage: 1. památník: N 49.40.ABC E 014.34.DEF

Vstup vrátky až k památníku a prohlédni ho ze všech stran. Pak odpověz na otázky:
4. Kolik je na památníku celkem uvedeno obcí? K
5. Kolik jmen osob je v posledním řádku pod obcí Vrchotovy Janovice? I
6. Kolik je na památníku uvedeno letopočtů? L
7. Kolik je uvedeno osob pod Křešicemi? M
8. Z kolika písmen se skládá název obce uvedené na památníku zleva (stojíš-li čelem k památníku)? J
9. Z kolika písmen se skládá název první (horní) obce uvedené na památníku zprava (stojíš-li čelem K
památníku)? N

4.stage: 2. památník N 49.40.IJK E 014.34.L(M-7)N

Odpověz:
10. Z kolika slov se skládá nápis na pomníku? S
11. Jaká je číslice na 3. místě prvního letopočtu? R
12. Jaká je číslice na 4. místě druhého letopočtu? Q
13. Kolik je modrých pruhů u trojúhelníčku s písmenem F? P
14. Kolik je velkých slov na tabulce pod nápisem? T
15. Jakou barvu má trojúhelníček, v němž je napsáno písmeno F?
a) oranžovou O=5
b) růžovou O=1
c) červenou O=7

5. stage: finálka: N 49.40.OP(T+2) E 014.34.RQ(S-2)


Additional Hints (Decrypt)

crgxn, yrží ceviámnaá an irgiípu zabubfgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.