Skip to content

Zsyłka na Sybir Traditional Geocache

Hidden : 08/15/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Syberia - wbrew nazwie - znajduje się w Polsce. Jest to niewielka wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim.
Syberia - contrary to its name - is located in Poland. It is a small village in Masovian province, in Źuromin county.


PL POLSKI OPIS

O miejscu: Sybiera została założona w latach 1820-1850 pod zaborem rosyjskim. W latach 1973-76 miejscowość była siedzibą gminy o tej samej nazwie, a w latach 1975-98 należała do województwa ciechanowskiego. Obecnie mieszka tam ok. 200 osób.

W roku 1912 w Syberii powstała Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa. Została ona erygowana dokładnie 2 października przez bp Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W tym samym roku wybudowano drewnianą kaplicę, w której odprawiane były nabożeństwa. Pierwszym proboszczem został ks. Wacław Maliński. Wkrótce po utworzeniu parafii proboszcz oraz parafianie przystąpili do budowy nowej, murowanej świątyni i pomieszczeń plebańskich. Do 1930 roku zakończono budowę prezbiterium kościoła, które uroczyście poświęcił 25 sierpnia 1930 r. bp Leon Wetmański. Ten sam biskup konsekrował całą świątynię 18 sierpnia 1939 r. Po II wojnie światowej w 1954 r. kościół został odrestaurowany. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: barokowe tabernakulum z ok. 1700 r. oraz obraz św. Walentego z pierwszej połowy XIX w.

Skrytka: Skrytka ukryta poza terenem kościelnym. Weź coś do pisania!

EN ENGLISH DESCRIPTION

About the place: Sybiera was located in 1820-1850 in the Russian Partition of Poland. In 1973-76 the village was a seat of the commune of the same name. In 1975-98 it was a part of Ciechanów Province. Currently Syberia has about 200 inhabitants.

The Roman Catolic Parish dedicated to St. Joseph was established in 1912. It was founded exactly on 2 October by bishop Anthony Julian Nowowiejski. In the same year a wooden chapel was built, as a place to celebrate services. The first parish priest was Waclaw Maliński. Soon after the establishment of the parish priest and parishioners started building a new brick temple and. By 1930 the presbytery was completed, which solemnly consecrated on 25 August 1930 by bishop Leon Wetmański. The same bishop consecrated the entire temple almost nine years later on 18 August 1939. After the Second World War in 1954 the church was restored. Among the monuments of sacred art deserve attention: baroque tabernacle from approx. 1700, and the image of St. Valentine from the first half of the nineteenth century.

Cache: This cache is located outside the church wall. Bring your own pen!

Additional Hints (Decrypt)

qemrjb v xnzvra / gerr naq fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)