Skip to content

<

Aboda Klint Earthcache

A cache by Flong Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/18/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hur har Aboda Klint bildats? Det var en fråga, jag hade länge sen. Så det var dags att hitta ett svar. Och du kan vara med. Låt oss ta en titt i jordhistorian...


Deutsch siehe unten

Svenska:

Här på Klinten har jag varit många gånger. Det är ein plats som jag måste besöka när jag är i omradet.

Och länge sedan jag hade frågan: varför är Klinten en klint?

Jag trodde det är en sorts av sten som är hårdare än det i området och hart blivit kvar när glaciären i istiden gick över Sverige (en rundhäll som t. ex. på Blå Jungfrun). Det finns hänvisar somm tyder till det, men det var inte hela historian!

Aboda Klint resulterar ur en förkastning som börjar i en liten spricka i berggrunden. En Förkastning är en yta längs vilken ett block av berg har rört sig relativt ett annat block. Blocket höjs, sänks eller flyttar sig i sided. Den totala rörelsen i en förkastning kan vara i skalan cm till flera hundra meter eller tiotals mil.

Om hängväggen rör sig ner relativt liggväggen så är det en normalförkastning. Om hängväggen rör sig upp relativt liggväggen så är det en revers förkastning. Lågvinkliga (<45 grader) reversa förkastningar kallas istället överskjutningar. Man pratar om en strike-slip-förkastning eller transvers Förkastning när två plattor rör sig horisontellt relativt varandra.

Mestadels en förkastning är svårt att upptäcka, eftersom den ligger t. ex. under en täcka av vittrad material eller höjden av förkasningen är utjämnad genom erosion. Här kan det synas mycket snyggt.

So vi ska titta runt Aboda Klint:
Berggrunden i hela östra Småland har sin ursprung knappt 2 miljarder år sedan. Det är verkligen gammal, ochså om man se det i jordhistorians perspektiv. Så vi ser bara den subkambriska peneplanet. Berggrunden som kan synas bildats ur magmatisk material 10 till 15 km under jordytan.

Om vi går vidare i jordhistorian mot idag, vi hittar Skandinavien och Nordöstra Europa på en ö kallad Baltica, vilket kolliderade med Grönland 400 miljoner år sedan. Medan 300 miljoner år sedan och 200 miljoner år sedan kolliderade sydliga och nordliga kontinenterna: Pangea bildades. I denna tid anlades många sprickor som vi kan se i berggrunden idag.

Kontinentaldriften är orsaken av några små och större sprickor och förkastninar i södra Sverige. En större förkastningszon är protoginzonen. Detta är en rörelse- eller förkastningszon som korsar sydsvenska höglandet (Älmhult, Värnamo, Jönköping) och fortsätter mellan Vänern och Vättern för att sedan sträcka sig mot nordvästra Värmland.

Här på Aboda Klint är det i motsatsen en pytteliten spricka som är inte mycket gammal i perpektivet av jordhistorian. Sprickan som är orsaken av Klinten anlades med stor sannolikhet under permisk tid för ca 250-270 miljoner år sedan. Mestadels är det es strike-slip- eller transvers förkastning, dvs mest rörelse skedde horisontell. Men spricka och horisontala tryck tvingade också en sida av sprickan att rör sig upp (och kanske andra sidan ner). Så en sprickdal bildats och fylldes med vatten: Kleven en så kallad sprickdalssjö.

Det är även tydligt att sprickdalarna har varit utsatta för rörelser (jordbävningar) även senare i jordens historia, för att bildning av sprickor går inte uran rörelser.

Efter det några istider gick över Småland och slipade av höjderna. Troligen har 25-50 meter av urberget nötts bort under istiden. Men resten är imponerade i alla fall.

Så tack den lilla sprickan vi har en klint, en bra utsikt, en skidbacke, en sjö, en badplats., …

Uppgifter:

 1. Observera exakt på form och struktur av klinten (bäst från den andra punkten): Vilka bevis hittar du som tyder till ett förkastning? Vilka hänvisningar kan hittas för en förändring under istiden?
 2. I branten av Klinten finns några mycket stor stenblock. Vad tror du:
  a. Är dom ett resultat av trycket som ledde till sprickbildning eller av jordbävningar? Eller är dom ett resultat av erosion? Eller både?
  b. Vad tror du hur gammal är stenblok (se a.)? Är dom bildats i tiden av bildning av sprickan eller efter istiden? Förklara din åsikt! Om du gå nära stenblock vara försiktig!
 3. Vilken väderstreck har den här förkastningen (som mesta sprickor im området)?
 4. (frivilligt) Ta gärna en foto i alla årstider av dig eller området!

Du kann svarar över min profil, vänligen på svenska, tyska eller engelska.

Tusen tack till Jan och Tommy från Linnéuniversitetet i Kalmar!

Deutsch:

Hier auf dem Aboda Klint war ich schon sehr oft. Der gehört einfach dazu, wenn ich in der Gegend bin.

Schon oft habe ich mich gefragt, warum ist der Klint ein Klint?  Ich habe immer gedacht, da wird wohl das Gestein härter gewesen sein, als in der Umgebung und als in der Eiszeit die Gletscher darüber gezogen sind ist der Klint eben als Gletscherschliff stehen geblieben (wie z.B. die Blaue Jungfrau).

Nun habe ich mal recherchiert für diesen Earthcache. Alles falsch!

Der Aboda Klint hat seine Ursache in einer Verwerfung, die mit einem kleine Riss im Untergrund begann. Eine Verwerfung ist eine besondere eng umgrenzte Zone in der Erdkruste, in der sich die Kräfte, die von Außen auf diesen Bereich einwirken in Bewegung umgesetzt haben. Ein Block hebt sich, senkt sich oder verschiebt sich horizontal. Die gesamte Bewegung einer Verschiebung kann zwischen im Millimeterbereich liegen aber auch hunderte Kilometer erreichen.
Von einer Horizontalverschiebung (oberes Bild) spricht man, wenn sich die Platten auf einer Ebene horizontal verschieben. Durch Krustendehnung entsteht eine Abschiebung (oder Normalverschiebung), durch eine Krustenstauchung eine Aufschiebung. Ist der Winkel flacher als 45° spricht man von einer Aufschiebung.
In der Realität treten die beschriebenen Verwerfungsarten selten in Reinform auf. Mischformen aus Aufschiebung und Horizontalverschiebung oder aus Abschiebung und Horizontalverschiebung sind die Regel.

Eine Verwerfung ist in der Natur oft nur schwer zu erkennen, denn sie liegt in der Regel entweder unter einer Verwitterungsdecke oder die Sprunghöhe ist durch Erosion nivelliert. Hier kann sie sehr schön gesehen werden.

Also sehen wir um mal am Klint um:
Das Grundgestein im ganzen östlichen Småland hat seinen Ursprung in vulkanischen Aktivitäten vor knapp 2 Milliarden Jahren. Diese präkambrische Rumpffläche wurde in einer Tiefe von 10 - 15 km gebildet und seither durch Erosion freigelegt. Sie ist – also selbst unter erdgeschichtlichen Maßstäben - sehr alt.

Wenn wir in der Erdgeschichte weitergehen finden wir Skandinavien und das nordöstliche Europa auf eine Insel die Baltica genant wird. Diese kollidierte vor etwa 400 Millionen JAhren mit Grönland. Zwischen 300 Millionen JAhren und 200 Millionen Jahren zurück kollidierte die südlichen und die nölrdlichen Kontinente: Pangäa bildete sich - ein Kontinent in den zu seiner Zeit alle Landmasse vereinigt war. In dieser Zeit wurden viele der Spalten in der Erdkruste in der Gegend angelegt.

Die Kontinentalverschiebung ist also die Ursache für viele kleinere und größere Risse und Verwerfungen im südlichen Schweden. Eine größere Bruchkante findet sind als småländische Erdnaht (oder wissenschaftlich Protoginzone) auf einer Linie etwa grob von Jönköping über Värnamo bis Älmhult und weiter bis ins nördwestliche Värmland.

Hier am Klint handelt es sich dagegen um eine im Verhältnis winzige Bruchkante, die erdgeschichtlich gesehen nicht sehr alt ist. Die Bruchkante ist ziemlich sicher etwa vor 250 - 270 Millionen Jahren im Zeitalter des Perm entstanden. In der Hauptsache handelt es sich hier um eine Horizontalverschiebung. Aber der horizontale Druck zwang auch eine Seite der Verwerfung, sich zu heben (und vielleicht die andere sich zu senken). So bildete sich ein Verwerfungstal, dass sich mit Wasser füllte. Kleven ist also ein Verwerfungstalsee.

Diese Bewegungen gingen nicht ohne Erdbeben einher - so wie keine Bewegung der Erdkruste ohne Erdbeben bleiben kann.

Später gingen noch diverse Eiszeiten über Småland hinweg und schliffen die Höhen ab. Wahrscheinlich wurden etwa 25 - 50 m des Urberges vom eis während der Eiszeiten abgenagt. Aber der Rest ist ja immernoch beeindruckend.

Also haben wir dank der Verwerfung so eine tolle Aussicht, einen Skihügel, einen tollen Badesee…

So, und nun zu den Aufgaben:

 1. Beobachte genau die form und Struktur des Klints (am besten vom zweiten Wegpunkt aus): Welche Hinweise findest Du, die auf eine Verwerfung deuten? Welche Hinweise kann man finden, dass sich in der Eiszeit etwas verändert hat?
 2. Im Abhang des Klints findest Du viele riesige Steinblöcke. WAs glaubst Du:
  a. Sind sie das Resultat des Drucks, der zur Rissbildung führte oder das Resultat von Erdbeben? Oder beides?
  b. Was glaubst Du, wie alt die Steinbblöcke sind (also wann die Blöcke entstanden sind, nicht das Material aus dem sie sind, s. a.)? Sind sie in der Zeit der Rissbildung entstanden oder erst nach der Eiszeit? Begründe Deine Ansicht! Sei bitte vorsichtig, wenn Du hier näher herangehst!
 3. Welche Himmelsrichtung hat die Verwerfung (so wie die meisten in der Gegend)?
 4. (freiwillig) Mach bitte ein Foto von Dir oder dem Klint - bei jedem Wetter - jeder Jahreszeit!

Antworten bitte über mein Profil. Bitte auf deutsch, schwedisch oder englisch.

Herzlichen Dank an Jan und Tommy  von der Linnéuniversität Kalmar!

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.