Skip to content

TUL Mystery Cache

Hidden : 09/22/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krátká a jednoduchá multi-mysterka, která vás provede po kampusu Technické univerzity v Liberci. Na uvodnich souradnicich kes nehledejte

Quick and easy multi-mystery, showing the campus of TUL. There is no cache on initial coordinates.


Technická univerzita v Liberci

Historie Technické univerzity se začala psát v roce 1953 kdy byla založena Vysoká škola strojní. První rozšíření přišlo v roce 1960 a to oddělením textilních kateder do samostatné fakulty a změnou názvu na VŠST - Vysoká škola strojní a textilní.

Největší rozmach však přišel po roce 1989, kdy během let 1990 - 1995 přibyly další čtyři fakulty. V roce 1990 Fakulta pedagogická, v roce 1992 Hospodářská fakulta, v roce 1994 Fakulta architektury a konečně v roce 1995 Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, zkráceně nazývaná Fakulta mechatroniky.

IC TUL

Původní areál na Husově třídě rozšířily během let i budovy v centru a komplex studentských kolejí na Harcově

Detailnější údaje o historii i současnosti TUL si můžete najít na webu univerzity nebo jednotlivých fakult, nyní k samotné keši.

Keš

Na úvodních souřadnicích krabička samozřejmě není, ale nedaleko najdete orientační plán. Dobře si ho prohlédněte a zapamatujte, obkreslete nebo vyfoťte, bude se vám hodit pro zodpovězení následujících otázek pro získání idnicií.

Stage 1 - budova A

Z Čížkovy ulice vede nedaleko od úvodních souřadnic do budovy A bezbariérový vchod. Hodnotu indicie A získáte u něj. Nade dveřmi se nachází:

 1. Plechová stříška proti dešti A = 3
 2. Reproduktor s anténou A = 9
 3. Velká deska s názvem budovy A = 5

Stage 2 - budova B

Čížkovou ulicí se vydejte východním směrem a po chvíli dojdete k budově B. Poznáte ji podle nízké věže s hodinami. Před hlavním vchodem se zastavte a prohlédněte si fasádu. Najdete na ni čtyři žluté kartuše s následujícími motivy:

 1. Květinové B = 4
 2. Geometrické B = 9
 3. Nářadí a části strojů B = 3

Stage 3 - budova C

Od hlavního vchodu do budovy B pokračujte dále směrem k budově IC. Po levé ruce se vám otevře pohled do dvora. V jeho rohu je už z ulice viditelná nová konstrukce v jeho rohu. Jedná se o:

 1. Válcový komín plynové kotelny C = 1
 2. Prosklenou šachtu výtahu C = 2
 3. Příhradovou konstrukci s kabelovými svazky vedoucími na střechu C = 5

Stage 4 - budova E a IC

Na křižovatce Čížkovy s Studentské ulice se nachází nové Informační centrum, ve kterém sídlí rektorát a další centrální útvary TUL. Vás bude zajímat jeho napojení na starší budovu E ležící z vašeho pohledu vlevo od IC. Budovy jsou spojeny:

 1. Stříškou D = 5
 2. Zastřešeným mostem ve výšce 2. patra D = 4
 3. Volně visícími kabely a hadicemi ve výšce 3. patra D = 7

Stage 5 - budova F

Od IC se ze Studentského náměstí přesuňte na Husovu třídu, konkrétně před budovu F. Na jižní fasádě postranních křídel jsou na omítce:

 1. Rošty s popínavými rostlinami F = 8
 2. Konstrukce s odvětrávanou fasádou z modřínových prken F = 5
 3. Solární panely F = 7

Stage 6 - budova CxI

Budova výzkumných laboratoří není na plánku a najdete ji v Bendlově ulici vedoucí za budovou E. Poznáte ji podle fasády z měděného plechu a velkých vjezdových vrat vpravo od proskleného vestibulu. Na vratech je v celé jejich výši symbol:

 1. Logo TUL G = 6
 2. Velké písmeno L G = 5
 3. Velká šipka směřující vzhůru G = 4

Finále

Krabičku velikosti micro - PET preformu - najdete na následujících souřadnicích.

N 50° 46.(A-D)(C+D-G)(G+B-F) E 15° 04.(A+B-F)(A-B-C)(B+C)

2017-08-23: změna výpočtu a finálních souřadnic!

Všechny indicie i finále se dají obejít s kočárkem, kolem a s trochou manévrování i s invalidním vozíkem. Za sněhové pokrývky je keš nedostupná. Keš je na velmi exponovaném místě a ve všední den je extrémně obtížné ji logovat nenápadně. Doporučuji k odlovu víkendy a večerní hodiny

Technical University of Liberec

History of TUL started in 1953 when College of Mechanical Engeneering (Vysoká škola strojní) was founded. First expansion came in 1960 - departments of textile engeneering separated to their own faculty and the College of Mechanical and Textile Engeneering (Vysoká škola strojní a textilní - VŠST) was founded.

The biggest boom came after during 1990 - 1995 when four more faculties were founded. 1990 Faculty of Education, 1992 Faculty of Economics, 1994 Faculty of Architecture and 1995 Faculty of Mechatronics.

The original campus changed during history and nowadays it is concentrated mostly on Husova street and student dorms are in Harcov. Further details are on TUL's web and websites of respective faculties.

Cache

There is no cache on the initial coordinates, but you can find campus plan nearby. Take good look at it and try to remember, or better take i picture. It may come handy.

Stage 1 - building A

There is wheelchair accessible entry from Čížkova street to the A building. Get value A by answering following quiestion. Above the door there is:

 1. A small tin roof A = 3
 2. A loudspeaker with antenna A = 9
 3. A huge table with name of the building A = 5

Stage 2 - building B

Go along the Čížkova street to the east and you will get o building B. It is easy to recognize because it has a tower with a clock on its top. Look carefully on the frontage. There are four cartouches with following motives:

 1. Floral B = 4
 2. Geometrical B = 9
 3. Tools and machine parts B = 3

Stage 3 - building C

From the main entrance to building B go to the IC. On your lef there is a yard between buildings B and C. In the visible corner, there is new part of the building C:

 1. Cylindrical smokestack C = 1
 2. Glass clad elevator C = 2
 3. Lattice structure with cables leading to the roof C = 5

Stage 4 - buildings E and IC

On the crossorad of Čižkova and Studentská street is a new Information centre of TUL. There is seat of administraion and office of TUL master. To get value D take a closer look at the connection of building IC and E. It is:

 1. Small roof D = 5
 2. Roofed bridge in second floor D = 4
 3. Hanging cables and hoses in the height of third floor D = 7

Stage 5 - building F

From building IC go to the Husova street and look at the frontage of building F. There are:

 1. Creeping plants F = 8
 2. Wooden facade F = 5
 3. Photovoltaic panels F = 7

Stage 6 - building CxI

New building of research center is located in Bendlova street behind the building E. It is hard to miss because of its copper facade and huge entry gate. There is a symbol all over the entry gate.

 1. TUL Logo G = 6
 2. Huge letter L G = 5
 3. Huge arrow pointing up G = 4

Final stage

Micro container - PET - is on following coordinates.

N 50° 46.(A-D)(C+D-G)(G+B-F) E 15° 04.(A+B-F)(A-B-C)(B+C)

2017-08-23: formula and final coordinates change!

All stages and final coordinates are stroller and almost wheelchair accessible. Final coordinates are on extremely busy place and therefore the cache is hard to log on bussines days. I recommend weekends and evening hours.

Additional Hints (Decrypt)

[cs] zntarg, qbyr, frirebmncnqav ebu
[en] zntargvp, qbja, sebz abegujrfg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)