Skip to content

The Hunt Wherigo Cache

Hidden : 11/08/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Meklēt nekustīgas kastes jau šķiet garlaicīgi? Šī būs sākumā jānomedī.
Apmeklētās vietas, maršruts un medību ilgums ir atkarīgs no nejaušības un Jūsu izvēles, prasmes, ātruma un viltības.


Searching stationary caches seem boring? This one you'll have to hunt down first
Locations, route and length of the hunt depends on chance and your choices, skill, speed and cunning.
LV

Medības

Spēles scenārijs ir izdomāts. Jebkuras līdzības ar reāliem notikumiem ir pilnīgi nejaušas.

Ne viss ir zināms. Iespējams ikdienā mums līdzās risinās notikumi, par ko mēs nekad neuzzināsim. Arī to dalībnieki dažkārt zina tikai tik daudz, cik pēc minimāli nepieciešams.

Šoreiz Jums ir iespēja piedalīties. Nepieciešamā informācija par uzdevumu tiks sniegta Jūsu ierīcē.

Informācijas pakotnes lejupielāde šeit.

Kārtridžs un slēpnis

Kārtridžs pieejams latviešu un angļu valodā. Izvēlieties valodu pie kārtridža uzsākšanas

Kārtidža iziešanas grūtības pakāpe, maršruts un nepieciešamais laiks ir atkarīgs no nejaušības un spēlētāja. Ieteicamais pārvietošanās veids ir automašīna vai velosipēds. Testos iziešanas laiks bija no 20 min līdz 1 stundai. Ar kājām iet ir iespējams, bet tad uzdevuma veikšanas laiks ir grūti paredzams un ir vairāk atkarīgs no veiksmes.

Spēles laikā nevienā brīdī nav nekādas nepieciešamības iet ierobežotas piekļuves teritorijās. Ja šķiet, ka ir, tad uzgaidiet, agrāk vai vēlāk viss nepieciešamais nokļūs pieejamās vietās.

Kārtridža lejupielāde: šeit.


EN

The Hunt

Game scenario is fictional. Any resemblance to real events is purely coincidental.

Not everything is known. Possibly there are events happening everyday next to us that we will never know about. Even their participants sometimes know only the bare minimum they need to know.

This time you have a chance to take part. You will get your briefing on your device.

Download the briefing package.

Cartidge and cache

Cartridge is in English and Latvian. Choose language at cartrige start.

The difficulty, route and required time depends on chance and player. Suggested transportation is either car or bicycle. Completion time during tests were from 20 minutes to 1 hour. Completing cartrige on foot is possible, but then required time is hard to predict and depends on luck more.

At no point during the game there is any necessity to enter any restricted area. If you think there is, just wait and sooner or later everything you need will get accessible.

Download cartrige here.
FTF: nomoda, udajs_16, Madara un ģeosuns
STF: Matisons!, artuuras, Leea, hipiiga
TTF: falcoo84

Additional Hints (No hints available.)