Skip to content

<

Kralova hola-Nízke Tatry

A cache by Schmollko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/15/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pozývam vás navštíviť prírodný výtvor po obvode vrchola Kráľovej hole.


Kráľova hoľa - Národný park Nízke Tatry

Nízke Tatry sú druhým najvyšším kryštalinickojadrovým pohorím Vnútorných Západných Karpát. Pohorie vzniklo pri alpínskych horotvorných procesoch koncom druhohôr a začiatkom treťohôr. Centrálna časť je tvorená kryštalinikom, hlavný hrebeň okolo Ďumbiera a Prašivej je budovaný prašivským a ďumbierským typom žuly. Východná, kráľovohoľská časť hrebeňa sa vyznačuje vysokou lesnatosťou a až v oblasti Orlovej a Kráľovej hole nadobúda hôľny charakter. Vrchol Kráľovej hole patrí k veporskému pásmu Nízkych Tatier. Širšie okolie tvoria granitové horniny, ako porfyrické biotitické granodiority, migmatity, mikrogranity a kryštalické bridlice. Celý komplex postihli intenzívne premeny, ktoré sa prejavujú vo forme striedania polôh s rozličným stupňom zbridličnatenia a rekryštalizácie pôvodných hornín. Na vrchole sa nachádza množstvo zaujímavých až monumentálnych skalných útvarov vzniknutých eróznym pôsobením snehu, mrazu, vetra a ďalších faktorov ovplyvňujúcich vzhľad krajiny Kráľovej hole. Kráľova hoľa je najvyšší vrch Kráľovohoľských Tatier, východnej časti Nízkych Tatier. Je opradená povesťami, ospevovaná básnikmi. Patrí k najnavštevovanejším vrchom Nízkych Tatier. Poskytuje jedinečný výhľad na Spiš, Vysoké Tatry, Liptov ale aj Horehronie. Nízke Tatry sú výrazným rozvodím povodia Váhu (Čieny Váh) na severnej strane a Hrona na južnej strane hrebeňa; východná časť je odvodňovaná zo severu Hornádom a z juhu Hnilcom. Všetky tieto rieky pramenia pod Kráľovou hoľou.Okrem Čierneho Váhu totiž na svahoch rozložitého masívu pramenia a na rôzne svetové strany stekajú aj ďalšie významné slovenské toky - Hron, Hornád a Hniiec. O pôvode názvu Kráľovej hole vzniklo niekoľko legiend. Podľa jednej z nich je jej meno odvodené od jedného z najslávnejších uhorských kráľov - odpovedz na otézku, ktorý sa po poľovačke v okolitých lesoch údajne naobedoval na temene vrchu. Ako stôl mu výborne poslúžila štvorhranná kamenná tabuľa, na ktorú dal vyryť nápis: „Tu bol pohostený .....odpovedaj, kráľ Uhorska, roku 1474.". Na konci 18. storočia však podľa dobových prameňov nebolo po pamätnom nápise na kameni, tzv. Kráľovom stole, ani pamiatky. Druhý názor na pôvod názvu Kráľovej hole ponúka slávny Matej Bel, ktorý tvrdil, že v roku 1241 sa tu ukrýval uhorský kráľ Belo IV. Možno najrozšírenejšie vysvetlenie však vychádza z jej dominantného vzhľadu. Kráľova hoľa totiž očividne „kraľuje" okolitému horskému prostrediu. Na vrchol Kráľovej hole vedie niekoľko výstupových trás zo všetkých svetových strán. Najkratší je výstup po modrej značke zo Šumiaca (asi 3 hod.) alebo z Telgártu po červenej (asi 3 ¼ hod.), resp. zelenej značke (asi 3 ½ hod.).

Po geologickej stránke oblasť patrí k veporskému pásmu Nízkych Tatier.Okolie tvoria granitoidné horniny,migmatity,kryštalické bridlice.Celý komplex postihli  intenzívne premeny, ktoré sa prejavujú vo forme striedania polôh s rozličným stupňom zbridličnatenia pôvodných hornín.

Reliéf tvorí typ hôľny a rázsochovitý.Hladko modelovaný hôľny reliéf je najstarší zvyšok ,ktorý sa zachoval v Nízkych Tatrách,premodeloval sa periglaciálnymi procesmi.Tieto procesy premodelovali,na viacerých miestach odkryvy do lavicovitých až bridličnatých zvetraných tvarov.Príklad je Jánošíkov stôl a Martalúzka,estetickú činnosť skalných útvarov dotvoril mráz,vietor a rieka Hnilec,ktorá pod vrcholom pramení.Na severnej strane svahov ,vidieť modelovanie povrchu veľkými horskými ľadovcami a kotol vyplnený balvanovitým materiálom.Na nízkotatranskom hrebeni hole možno vidieť mrazové trhliny.

Morfologicky pestré tvary vrchola i jeho svahov,charakterizujú ukážky doskovitého rozpadu metamorfovaných hornín vrchola Kráľovej hole,je to na plocho modelovaný vrchol,zo zriedkavou ukážkou tvarov takého typu na Slovensku.Tvarová bohatosť a rozsah nemé obdobu v iných pohoriach na Slovensku,budovanými metemorfovanými horninami.


Podmienky zalogovania:

  • Návšteva lokality KRÁĽOVA HOĽA
  • Odpovedanie (samozrejme, že správne, beriem toleranciu) na otázky
  • Splnenie úloh potrebných pre zalogovanie EC
  • ODOSLANIE ODPOVEDÍ OTÁZOK A ÚLOH na môj profil!

Dobrovoľná úloha: PRILOŽIŤ KU LOGU FOTOGRAFIE z návštevi tejto nádhernej lokality.


Pokojne logujte "Fonud it!", ale zároveň odošlite, prosím, odpovede na môj mail, cez profil. V prípade odoslania neúplných, alebo nesprávnych odpovedí Vás budem kontaktovať. V prípade nedoručenia odpovedí do 3 dní od zalogovania, log BEZ UPOZORNENIA MAŽEM!!!


Úlohy a otázky:

1.  (k otázke sa viaže "STAGE 1")
Na tabuli číslo 9 "GEOLÓGIA" napíšte vek najstarších hornín v Karpatoch, ich názov a čo vytvárajú na povrchu južných svahov Kráľovej hole.

2.  (k otázke sa viaže "STAGE 2" a nasledujúca FOTOGRAFIA)
Odmerajte vyznačenú hrúbku horniny v centimetroch.

3.  (k otázke sa viaže "STAGE 3")
Zistite meno panovníka z tabule. 

4.  
Akú nadmorskú výšku dosahuje vrchol antény na Kráľovej holi?

5.  (k otázke sa viaže "STAGE 4")
Má trigonometrický bod číslo?

6.  (k otázke sa viaže "STAGE 5")
Aké je číslo na červenom kameni?

7.  
Čo vystupuje na povrch v oblasti Hráľovej hole, čím sú reprezentované tieto horniny?


yes smiley VESELÝ GEOCACHING! Nachádzate sa v národnom parku! ĎAKUJEM, že dodržiavate pravidlá smiley yes

yes smiley HAPPY GEOCACHING! You are in national park! THANKS, to observe the rules smiley yes 
(pre istotu wink http://www.napant.sk/np/np_letak0.htm )

Flag Counter Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.