Skip to content

<

Vanntårn Odnes

A cache by vassfis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/09/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

VANNTÅRNET - X-MJØS #9 2015

Ånes vannverk i Odnes, vanntårnet

Vanntårnet på Odnes - Ånes vannverk


Ånes vannverk er Søndre Land kommune sitt vannverk på Odnes. Vannverket ligger godt synlig i lia ovenfor fylkesvegen mellom Dokka og Gjøvik, og forsyner vann til de som er tilkoplet i Odnesområdet. Det er også et vanntårn til, noe lengre opp i retning Hombslinna. Vannverket er av nyere dato, og ble oppdatert med nytt renseutstyr i 2014.

Historien omkring vannverket er lang og spesiell. Det har opp gjennom årene vært flere private vannverk på Odnes. Bl.a Brua vannverk som ble startet i 1950. Dette har vært mindre anlegg, og har vært driftet opp gjennom årene av lokale oppsittere. Etter en brann på Lands Sag, kom det offentlige med krav om sprinkleranlegg på sagbruket. Dette var en hovedgrunn tll at Ånes vannverk ble dannet. Søndre Land kommune har også ønsket å tilby offentlig vann til de som er bosatt i Odnes. Kommunen har også ønsket at alle skal kople seg til dette vannverket, og ikke de private vannkildene.

Flere av de private vannverkene har motsatt seg å tilkople seg Ånes vannverk. De har ikke ønsket å betale tilkoplingsavgiften, og mener at de private vannverkene har hatt bedre vann. Saken har i flere år vært uavklart, og har vært en betent sak i Odnesområdet. I 2012 klaget flere av de lokale vannverkene på tilkoplingen, men Fylkesmannen i Oppland avslo klagen i januar 2013.

Hva som skjer i fremtiden er ikke godt å vite. Kanskje vil både det offentlige vannverket og de private, mindre vannverkene eksistere ved siden av hverandre.

Utsikt Odnes

Oversiktsbilde over Odnes.

Vinterstid kan det være litt vanskelig med god parkeringsplass i nærheten, og det anbefales å parkere nede ved Fylkesvegen. Det anbefales å gå veien opp til vanntårnet.

FTF gave til førstemann og litt julegodt til de neste som finner cachen.


FTF til ??

Geocaching i Norge

 

Geocaching i Norge

 

Additional Hints (Decrypt)

Uratre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)