Skip to content

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše pro zanedbávanou údržbu, dokonce bez reakce na rw výzvu.

[b]Voyager Reviewer[/b] - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
<

Zamek Kromeriz

A cache by PospaKM, fenil Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/03/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prosím zacházejte s keškou slušně a zachovejte obezřetnost (v určitou dobu se v místě objevuje více mudlů).

[CZ]

Arcibiskupský zámek je dominantou jednoho z nejatraktivnějších měst na  Moravě a hlavním magnetem návštěvníků historického komplexu, v rámci něhož byl spolu se svými zahradami zapsán v roce 1998 na  seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži patří mezi přední kulturně historické památky na  Moravě, byl majetkem olomouckých biskupů a  arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentační sídlo. Roku 1110 koupil trhovou osadu Kroměříž olomoucký biskup Jan II. (1104 – 1126), od té doby byla majetkem biskupství (arcibiskupství) olomouckého, v polovině 13. století biskup Bruno ze Schauenburgu (1245 - 1281) povýšil Kroměříž na město (1261) a  na  místě dnešního zámku nechal postavit gotický hrad, zavedl manský správní systém a do Kroměříže situoval veškerou administrativní správu biskupství. Hrad byl za episkopátu Stanislava Thurzy (1496 – 1554) přestavěn na renesanční zámek.

Pohromou pro město i zámek se stala 30- ti letá válka, roku 1643  byla Kroměříž dobyta a zničena švédskými vojsky generála Torstensona. S obnovou Kroměříže a zámku započal biskup Karel z Lichtensteinu- Castelkorna (1665 – 1694), na základě projektů císařských dvorních architektů F. Lucheseho a G.P. Tencally byl zámek vystavěn zhruba do dnešní podoby. Roku 1752 vypukl ve městě požár, který zničil desítky domů a značně poškodil 2. poschodí a  interiéry zámku. V letech 1848-1849 se Arcibiskupský zámek stal dějištěm zasedání Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů. Ze stavebních úprav 20. století byla nejvýznamnější rekonstrukce zámecké věže (věž zapálila ustupující německá vojska v posledních dnech II. světové války). V roce 1998 byl komplex zámku a  zahrad zapsán na  Seznam světového kulturního a  přírodního dědictví UNESCO.

Jednotlivé části zámku byly v minulosti hierarchizovány – přízemí bylo věnováno hospodářským a provozním prostorám, v druhém podlaží byly soustředěny reprezentativní prostory, třetí podlaží kladlo důraz na biskupovu světskou a úřední moc.

Zámek je dnes nejen unikátním historickým objektem, ale také živým badatelským centrem ukrývajícím bohaté sbírky obrazů, knih či hudby, které mají kořeny v osvícené činnosti sběratelů několika století.

[EN]

The Archbishop’s Chateau with two surrounding gardens is located in Kromeriz, one of the most attractive towns in Moravia. The historic complex as a whole was  added to the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List in 1998. 

The Archbishop’s Chateau in the town of Kromeriz ranks among the most valued historic monuments in Moravia. It used to serve as a representative residence of its owners, Olomouc Archbishops. In 1110, a market settlement called Kromeriz was bought by the Olomouc Bishop Jan II. (1104 – 1126) and it became the property of Olomouc Bishopric (Archbishopric). In the middle of 13th century Bishop Bruno of Schauenburg (1245 - 1281) promoted Kromerz to a town (1261) and built a Gothic castle at the place where nowadays the palace is located. He introduced a Manx administration system and concentrated all the administration of the Bishopric in Kromeriz. The castle was rebuilt into a Renaissance palace during the episcopate of Stanislaus Thurzo (1496 – 1554). The Thirty Years War became an affliction to the palace – in 1643 Kromeriz was conquered and destroyed by the Swedish troops of general Torstenson. Bishop Karl von Lichtenstein- Castelkorno (1665 – 1694) - based on the designs by the imperial court architects F. Luchese and G.P. Tencalla- rebuilt the site more or less into today´s form. In 1752, large fire in town destroyed tens of buildings in Kromeriz and damaged 2nd floor and the interiors of the palace. In 1848-1849 the Archbishop’s Chateau housed the Constituent Imperial Assembly of the Austrian nations. The most significant building revision in the 20th century was the reconstruction of the Chateau Tower (the tower was set on fire by the retreating German troops in the last days of the Second World War). In 1998 the complex of the the Archbishop’s Chateau and gardens as a whole was registered in the UNESCO list of the World Cultural Heritage.

The individual parts of the palace were in the past organized hierarchically – the ground flood was dedicated to the economic and operational purposes, on the second floor were rather representative halls and the third floor emphasized bishop´s worldly and administrative authority.

Today´s Chateau is not only a unique historic site but as well a lively research centre offering rich collections of paintings, books and music, that originate in the diligent work of enlightened scholars and researchers throughout the centuries.

 

 

zdroj: http://www.zamek-kromeriz.cz/

foto: Baroš Ladislav ml.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

zrge qinprg ilfbxb wr trbmanx ceb bxb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.