Skip to content

Challenge - okolo zeme Mystery Cache

Hidden : 01/01/2015
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš sa nachádza na mieste ikony, okolie vie, lovte v pohode... podmienka logu však je dosiahnutie vzdialenosti pri tejto hre v dlžke obvodu zeme.

The cache is located on the coordinates where the icon is, however, the condition to log in is to achieve the distances in the length of the circumference of the earth during your geocaching life.


 

Čo je to challenge keška ? Challenge je po anglicky výzva, čiže sa jedná o kešku s výzvou (úlohou). Toto vyžaduje, aby si splnil podmienku alebo úlohu pred zalogvaním, či samotnou návštevou tejto kešky (miesta).
Najdôležitejšou myšlienkou kešiek s výzvou je, že mám dosiahnuť osobný výkon alebo úspech a pritom nemusím súťažiť o víťazstvo s inými kešermi. Aj keď aj to je imaginárne, pretože je v tom určitá prestíž, čo som vlastne už dosiahol.

Výzva v tejto úlohe je, že máš dosiahnuť precestovanú vzdialenosť počas logovaní kešiek najmenej toľko, koľko je obvod zeme podľa http://en.wikipedia.org/wiki/Earth v rovníkovom či poludníkovom smere.
Pretože toto nie je súťaž ale výzva, splniť to môžeš kedykoľvek, či v budúcnosti, alebo už si to dosiahol v minulosti.
V každom prípade úspešne vykonanie tejto úlohy ti prinesie nové cestovatelské zážitky.
Pre kontrolu či spĺňaš či nie túto úlohu navštív štatistiky svojho profilu na stránkach project-gc.
Časť týkajúcu sa tejto úlohy / Total cache-to-cache distance / prilož k logu, alebo mi ju pošli mailom na adresu v mojom profile.

What is the challenge cache? Challenge is task. This requires that you have satisfied or task before log in whether you visit the cache. The most important idea of theese type caches is the challenge is that you must achieve your personal best and success, and does not have to compete for victory with other cachers. Although this is also imaginary because it is in fact a certain prestige, I've actually been achieved.
The challenge in this task is that you have to achieved the distance traveled during logging caches least as much as the circumference of the earth by http://en.wikipedia.org/wiki/Earth in equatorial and north-south direction. Since this is not a competition but a challenge it can fulfill at any time, or in the future, or have it made in the past. In any event successfully perform this task you will bring new travel experiences.
To check whether or not you meet our the task statistics visit your profile on the website project-gc. Part related to this task / Total cache-to-cache distance / upload to your logo, or send it to me by mail at the address in my profile. 

Pocitadlo.skak si obehol zem, nevahaj a pod

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp 1875zz.
Buynf fn n bqzran Gn arzvavr... n cbgrfv...
+421 903 700348

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)