Skip to content

3.Železnorudský hřbitov Multi-cache

Hidden : 01/01/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jeden z železnorudských hřbitovů ležící za městem na začátku aleje památných stromů vedoucích až k Debrníku


ŽELEZNORUDSKÉ HŘBITOVY

Na území Železné rudy bylo či je několik hřbitovů.

PRVNÍ HŘBITOV obklopoval farní kostel. První uložení do země zde proběhlo 1694, ke zrušení  došlo 1872. Mrtví byli pohřbívání i ve farním kostele.

DRUHÝ HŘBITOV na Hladovém vrchu existoval v Železné Rudě již desítky let. Od roku 1837 byl oplocen a byla zde i kaple. Během stavby železnice (1874-1877) byl na tomto hřbitově pohřben velký počet dělníku, minérů, žen a dětí. Příčinou jejich smrti byla často nehoda, zabití a jejich jména jsou zanesena v matrikách. Poslední pohřeb se tu konal 12.10.1878. Hřbitovní kříž je dosud ve vedlejší soukromé zahradě, kde jej můžete několika průzory spatřit.

TŘETÍ (DNEŠNÍ) ŽELEZNORUDSKÝ HŘBITOV leží u silnice na Debrník. Hřbitov byl vysvěcen roku 1878, což je vytesáno na hřbitovním kříži, a sice farářem děkanem a veleknězem Franzem Xaverem Fleischmannem v pověření biskupského ordinariátu České Budějovice. Zasloužilí faráři z Železné Rudy - Franz Xaver Fleischmann a Ignaz Treml (1935 přenesení jejich ostatků ze hřbitova na Hladovém vrchu) zde spočívají v čestném hrobě. Hřbitov musel být roku 1935 rozšířen směrem do kopce o dvojnásobnou plochu. Na tomto hřbitově spočívá přes 4400 německých obyvatel. O historické zbytky osiřelých německých hrobů pečují a usilují se souhlasem města německé rodiny.

POHŘEBIŠTĚ BARABŮ

Na Špičáku u Weiglhäseln byl založen malý hřbitov. Tady byli od roku 1874 do roku 1877 bez obřadu pochováni bezvěrci, kteří zahynuli při stavbě dráhy. Pro tento hřbitov s asi 20 hroby se žil název „Pohřebiště barabů“ (nebo také italský hřbitov). Jména zemřelých nejsou známa.

 

3. ŽELEZNORUDSKÝ HŘBITOV

Tento městský železnorudský hřbitov leží za městem a u něj začíná alej památných stromů vedoucích až k Debrníku.

Na tomto hřbitově najdete několik hrobů a pomníků zasluhujících si pozornost:

1) HROB RODINY PROKOPŮ

Hrob rodiny Prokopů na hřbitově města Železná Ruda patří rodu, mezi nějž patří dávný majitel kantýny pro stravování dělníků na stavbě špičáckého tunelu, který se poctivou prací vzmohl a postupně vybudoval základ rozsáhlého hotelového areálu Prokopova penzionátu a hotelu Prokop na Špičáku. První český podnikatel v těchto končinách si získal uznání i u německých sousedů, o čemž svědčila i jejich hojná účast na pohřbu pana Prokopa v roce 1914.

Druhým z rodu Prokopů, který převzal vedení hotelu a poměrně velkého hospodářství byl zakladatelův syn také Jan Prokop. Předtím získal velké zkušenosti prací v zahraničí ve významných funkcích hotelových společností, především pak v Egyptě, kde byl šestnáct let. Jan Prokop II. se v roce 1928 domluvil s pražským stavitelem Nekvasilem na stavbě vily na Weissové louce. Prokop II. měl syna Jana (Prokopa III.), dceru Annu a Ludmilu, po které se vila na Weissové louce jmenovala. V rodinné hrobce jsou pochováni Anna Prokopová 1845-1881, Jan Prokop 1838-1914, Jeníček Prokop 1912-1912, Frant. Prokop (měšťan volyňský) 1817-1898, Bedřich Prokop (rada zemsk. soudu) 1840-1898, Ludmila Prokopová (choť majitele hotelu na Špičáku) 1876-1928, Barbora Prokopová (vdova po hoteliéru) 1856-1937, Jan Prokop (hotelier na Špičáku) 1878-1944, Jan Prokop (1915-1988) PhMr Ludmila Justová - Prokopová 1912-1996.

 

 

2 ) POMNÍK SPOLKU VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ PLUKU ARCIKNÍŽETE ALBRECHTA

 

Věnováno členy Spolku F.M.arciv.ALBRECHT

Spolek vojenských veteránů v Železné Rudě a okolí.

Na počest zde spočívajících válečníků a členů nově věnováno spolkem vysloužilých vojáků ze Železné Rudy.

3.8.1930

 

 

 
3) HROB OBĚTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKYNápis:
"Zde odpočívá 7. občanů neznámých národností umučených při pochodu smrti německými fašisty v dubnu 1945, čest jejich památce!"

 
4) HROBY VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY


Nápis:

"Zde jsou pochováni sovětští zajatci umučeni něměckými fašisty v roce 1942 v Železné Rudě. G. Kondratěnko (1913 - 1942), V. Jančenko (......- 1942), A. Kolisan (1908 - 1942). Čest jejich památce".
5) HROB JOSEFA JINDŘICHA


Nápis:
Josef Jindřich,
vrchní celní tajemník v. v.
důstojník pěchoty v záloze.

*27. srpna 1876 +21. ledna 1936.


6) HROB FRANTIŠEK VRBAS


Nápis:
FRANTIŠEK VRBAS
*10.9.1914 +4.11.1963
1939 - 1945 PARAŠUTISTA
ZÁPADNÍ ARMÁDY V ANGLII.A teď k samotné keši :

Jde o lehkou multinu, ke které posbíráte indicie na hřbitově za pár minut .

 

Hrob Rodiny Prokopových - v roce 2016 zde byl pochován:

A) Martin …………………………….…pak F = 6

B) Pavel ………………………………...pak F = 7

C) Milan………………………………....pak F = 8

 

Na Pomníku spolku válečných veteránů pluku arciknížete Albrechta je

A) 16 řádků ………………………………pak G = 0

B) 17 řádků ………………………………pak G = 1

C) 18 řádků……………………………….pak G = 2

 

Na Hrobu Obětí 2.světové války je nápis o :

A) 3 řádcích..……………………………pak H = 0

B) 4 řádcích………………………………pak H = 1

C) 5 řádcích………………………………pak H = 2

 

Hrob vojáků Rudé armády - V. Jančenko se narodil :

A) 1895 ………………………………pak J = 3

B) 1900……………………………….pak J = 2

C) 1905 ………………………………pak J = 4

 

 

 

FINÁLNÍ SOUŘADNICE, na kterých naleznete keš:

N 49° 0F. GHG

E 013° 1(J+H).G(F-H)J

 

 

Additional Hints (Decrypt)

H buenql, i ebmfbšr fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)