Skip to content

<

Kammarstenen Earthcache

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/01/2015
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kammarstenen Earthcache

Kammarstenen är ett enormt flyttblock som förmodligen består av urgranit och blev hitfört av inlandsisen för cirka 20 000 år sedan. När flyttblock transporteras av inlandsisar så går det oftast till så att delar av isberget lossnar när isberget smälter och sjunker till marken tidvis när delen av isberget smälter. Runtom Kammarstenen så finns det många mindre flyttblock och stenar som drogs med när inlandsisen flyttade hit Kammarstenen. En del av dem har ovanliga former och dem brukar sällan uppmärksammas. Kammarstenen består av många sprickor och gångar som är tillräckligt stora för att krypa igenom.

Flyttblock

Flyttblock är stora stenblock som blivit transporterade med hjälp av is, det kan vara inlandsisar eller glaciärer. Man anser att de flesta flyttblocken i Sverige idag har blivit transporterade under den senaste istiden. Flyttblocken transporteras på och i inlandsisar och glaciärer och förflyttas i isens rörelseriktning. Då isen sedermera smälte undan hamnade flyttblocken på den underliggande markytan. Flyttblock kan också ha transporterats i kringflytande isberg och därför ha hamnat långt ifrån sina ursprungliga områden, alltså från de berg varifrån de ursprungligen har kommit. När flyttblock bildas av glaciärer så bildas de när isen långsamt smälter och drar bort stenar från urberget. I folkmun så kallades flyttblock för jättekast då man trodde att flyttblock var stenar som jättar hade kastat iväg.

Glaciärer smälter och drar med sig flyttblock och stenar från urberget.

Kända flyttblock

Der Alte Schwede heter ett flyttblock som hittades 1999 vid muddringsarbeten på 15 meters djup i floden Elbe nära Hamburg. Flyttblocket har en omkrets av 19,7 meter, en höjd av 4,5 meter och väger 217 ton. Det hade av inlandsisen, under Elster-istiden för 400 000 år sedan, förts ända från Småland till fyndplatsen. 

Gustav III:s block, eller Gustav III:s flyttblock, är beläget i Hagaparken, Solna kommun. Blocket ligger strax innanför vaktstugan till parkens norra entré, inte långt från slottsgrunden till Stora Haga slott. Gustav III:s block som är ca 6,5 meter högt och ca 10 meter långt, är förmodligen Stockholmstraktens mest beskrivna och avbildade flyttblock.

 Bland de största svenska flyttblocken kan nämnas Botsmarksstenen i Västerbotten, Edmanstjärnsstenen i Hälsingland, Ulvsundastenen i Södermanland och Ragnhildsstenen i Härjedalen.

Inlandsis

Inlandsis är en domformad glaciär som täcker en landareal på mer än 50 000 kvadratkilometer. Inlandsisar över låglandsområden kan ha en tjocklek på 2–3 km. Världens största inlandsis finns i Antarktis. Under kvartärperiodens istider täckte inlandsisar stora delar av norra Europa och Nordamerika. Inlandsisen i Sverige har bland annat skapat och transporterat många flyttblock och har även skapat moräner.

1) När isen blivit tillräcklig mäktig började den att sakta röra sig, 2) Isen rörde sig mot botten där den nötte berggrund och äldre jordarter, 3) Det eroderade materialet transporterades med isen ut mot dess kanter där det avsattes som morän.

Glaciär

Glaciär är en ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö. När ismassans tjocklek överstiger ca 30 m blir spänningarna så stora att isens hållfasthet överskrids och en långsam deformations- och glidrörelse uppstår. Glaciärer påverkar ofta sin omgivning kraftigt och lämnar stora spår efter sig i naturen, vilket gör dem viktiga vid geologiska studier.

Urgranit

Urgranit är en benämning på cirka 1900 miljoner år gamla graniter, gnejsgraniter och besläktade magmatiska bergarter. De bildades under den så kallade svekokarelska orogenesen och finns i Sveriges och Finlands urberg. Granit är en magmatisk djupbergart. Det betyder att granit har bildats av magma som har, djupt ner i kontinental plattan, tryckts upp och gått igenom en långsam avkylningsprocess.

Denna Earthcache

För att på logga denna earthcache så måste du besöka alla waypoints och svara på samtliga av de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig via epost. Du behöver inte vänta på mitt svar för att logga cachen. Om det är något problem med dina svar så kontaktar jag dig. Skriv inga svar i din logg. Om du inte svarar på alla frågor eller skriver några svar i loggen så kommer din logg att raderas. 

Uppdatering: På grund av det växande antalet personer som loggar mina earthcacher, och iochmed det ett växande antal personer som skickar svar till mig, så har jag beslutat att jag kommer från och med nu inte svara på alla mail som jag får med svar. Jag kommer fortfarande att läsa alla mail och om ni behöver skicka in nya svar så kommer jag att kontakta er. Så skicka era svar och logga sedan earthcachen och om ni skulle behöva ändra era svar så kommer jag att kontakta er.

1. Kolla runt i området runt Kammarstenen: Hur kan man se att inlandsisen har transporterat hit Kammarstenen och inte människor? Förklara ditt svar.

2. Kolla runt i området runt Kammarstenen: Varför tror du att det inte finns så många små stenar runtomkring?

3. Vid waypointen som heter "flyttblock #1": Det här mindre flyttblocket har en ovanlig form. Precis intill det så hittar man delar som någon gång har lossnat. Hur tror du att delarna lossnade?

4. Vid waypointen som heter "flyttblock #2": Även det här flyttblocket har en ovanlig form. Vad har den för form?

5. Vid waypointen som heter "stenar": Häromkring så hittar du ett flertal stenar som är vid nästan samma ställe. Kolla på formerna som stenarna har. Tror du att stenarna tidigare satt ihop i ett flyttblock eller tror du att det var flera mindre flyttblock av olika storlekar? Förklara varför du tror det.

6. Kammarstenen består av flera delar som för längesen sprack. Tror du att Kammarstenen skulle vara större eller mindre om delarna satt ihop? Förklara varför du tror det. 

7. Tror du att en del av flyttblocken runtomkring Kammarstenen har vid något tillfälle suttit ihop med Kammarstenen? Varför/varför inte?

Komplettera gärna din logg med en bild av dig och Kammarstenen och/eller något/några av flyttblocken och stenarna vid waypointerna. Detta är helt frivilligt och inget krav för att få logga denna cache.

If you want a translated text in english, please email me and i will send you a translation as soon as I can.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.