Skip to content

Vēveru dzirnavas, Veveru wind mill Traditional Geocache

Hidden : 02/07/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lai atrastu slēpni, nekas nav jāizjauc, jālauž. Slēpni jāmeklē tikai ar acīm. Ņemot laukā, kaste jābīda pa labi, liekot atpakaļ, jābīda pa kreisi. Slēpņa atrasana diez vai dos lielu gandarījumu tiem, kam patīk sarežģīti noslēptas kastes. Īsākam cilvēkam piekļūsana būs grūtāka, iespējams, ka būs vajadzīgs palīgs. Sobrīd slēpni var apmeklēt bez biļetes iegādes, nezinu, kā būs vasarā, bet, ja nu tomēr no kaut kurienes uzrodas muzeja darbinieks, biļetes cena nav liela (0,71 EUR pieaugusajiem).

Muzejs VĒVERI. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija Vecpiebalgas novadā. www.brivdabasmuzejs.lv/lv/muzejs Piebalgas Vēveriem ir vismaz 400 gadu sena vēsture. Pirmoreiz Vēveri minēti 1601. gada zviedru revidentu dokumentos kā viena saimniecība. 18. gadsimta beigās iezīmēti kartē. Ilgajā miera posmā pēc Ziemeļu kara iedzīvotāju skaits auga. “Mērnieku laikos” - 1878. gadā, kad piebaldzēni izpērk zemi no muižas dzimtsīpašumā, Vēveros jau astoņas sētas. Veidojās tagad dabā redzamais sētu savstarpējais izkārtojums un apbūve. 1928. gada lauksaimniecības skaitīšanā 8 saimniecībās kopā ap 40 dažāda rakstura ēkas. Lai saglabātu vēsturiski veidojušos kultūrainavu ar senatnīgām sētām, ēkām, ceļiem, koku stādījumiem, kā arī lai saglabātu ēkas – Piebalgas zemnieku darba un dzīves pieminekļus – in situ – vidē un vietā, kur tie radušies, kopš 20. gadsimta 80. gadiem Vēveros izveidota Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Lauku ekspozīcija. No senajām saimniecībām sešas ir muzeja pārziņā, bet Lejasvēveri un Jaunvēveri - mantinieku privātīpašums. Vēveru etnogrāfiskās apbūves kompleksam piešķirts Valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Piebalgā un arī Vēveros zeme nespēja lielās ģimenes pabarot. Iztikšanai ļaudis tradicionāli apguva vietējos amatus – linaudeklu aušanu un vērpjamo ratiņu izgatavošanu (dreijāšanu) tuviem un tāliem tirgiem. Ekspozīcijā aplūkojami audēju darba rīki no spoļu rāmja līdz stellēm, dažādi audumi, ratiņdreimaņa un zemkopja darbarīki, mūsdienu cilvēkam neierasti mājsaimniecības priekšmeti un lietas. Vēveru kalna augstākajā vietā (226m virs jūras līmeņa) 1880. gadā Kalna Vēveru saimnieks Ansis Vientiesis uzcēla dzirnavas. 2008. gadā, piedaloties vietējam būvuzņēmumam Balga, tās atjaunotas iepriekšējā cēlumā. No dzirnavu galerijas un augšējā stāva lieliski redzams Vēveru kopskats un Piebalgas tāles. Var pamanīt tuvējo Slieķa ezeru ar milzīgu bebru mītni un vienkoča laivu. Vai ziema vai vasara – būsiet gaidīti Vēveros!

Additional Hints (Decrypt)

YNG Ivef ybtn nvyrf, xnf xervfnwn chfr ab qmveanih qheivz, nvm fvrah fxnvqh frthzn. RAT Nobir gur jvaqbj ncregher, ba gur yrsg fvqr bs gur zvyy qbbe.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)