Skip to content

Radouc Wherigo Reverse Cache Wherigo Cache

Hidden : 02/27/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pokud mate GPS podporující Wherigo, tak si stáhněte cartridge. Pro spuštění této hry zadejte kódy z listingu.

If you have Wherigo-enabled GPS, download the cartridge. You will need the codes from the listing.


Radouč

Národní přírodní památka vyhlášená v roce 1977, jejíž malé části byly chráněné již od roku 1922. Krom geologie lokality - útesů z vápenitého turonského pískovce - je zajímavá i místní flóra, vázaná na specifický ekosystém skalnaté stepi. Zvláště vzácný je výskyt stanovišť devaterky poléhavé. Více o této lokalitě na webu CHKO Kokořínsko – Máchův kraj .

cartridge

Kódy pro tuto konkrétní keš jsou následující
505179
945805
182364

Spustit cartridge můžete odkudkoliv na světě a dostanete vzdálenost ke keši.

Po dosažení cíle a ukončení hry získáte statistiku a také osobní heslo, pomoci kterého získáte přístup do režimu vytváření kódu, pokud chcete vytvořit vlastní keš. V tom případě napište autorovi catridge. Do logu můžete napsat na kolik pokusu se vám podařilo keš nalézt. Cartridge vytvořil -Waldmeister- pro svoji keš The first Reverse Cache [WIG], za což mu patří velký dík.

radoučské útesy zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Radou%C4%8D

Radouč

As a national natural monumet was declared in 1977 but smaller parts were protected since 1922. Sandstone cliffs and nearby steppe form a unique ecosystem. Especially rare is sprawling needle sunrose (Fumana procumbens).

Fumana procumbens zdroj: http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/mzchu/npp-radouc/

cartridge

Codes for this particular cache are
505179
945805
182364

You can run the cartridge from any place in the worl and it returns you will get your distance from the cache.

After finishing you will get your statistics and personal password to enter the creative mode of the cartridge. You can write to your log, how many attempts you needed to get the cache's location. Many thanks go to -Waldmeister- who created the cartridge for his cache The first Reverse Cache [WIG].

Additional Hints (Decrypt)

[cs] zrmv xberal oevml, cbq molgxl ilienprarub cnermh, argeron uenong, fgnpv bqxelg
[en] orgjrra ebbgf bs n ovepu, haqre na hcebbgrq fghzc, ab arrq gb qvt, whfg hapbire

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)