Skip to content

Dörby kyrka Traditional Geocache

Hidden : 03/18/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Den allra tidigaste kyrkan har troligen varit en enkel träkyrka. Under 1200-talets första hälft eller dess mitt ersattes denna av den nuvarande kyrkobyggnaden med tjocka murar av sandsten. Kyrkan byggdes enligt gammal kristen tradition med koret i öster.

Under Kalmarkriget 1611-1612 skövlades och brändes kyrkan, den nybyggda prästgården och troligen även den nybyggda klockstapeln. Kyrkan sattes åter istånd efter förödelsen. 1624-1625 byggdes en sakristia på korets norrsida

Kyrkklockorna har sin plats i en klockstapel som är en s.k. Mörestapel .Klockstapeln är belägen sydöst om koret ,troligen på den plats där en ny stapel restes i mitten av 1600-talet som ersättning för den som förstörts. I stapeln hänger Storklockan från 1627,som omgjutits 1715 och 1923 samt Lillklockan vars ålder är okänd omnämns 1659 och har omgjutits 1840. 

 

Glöm inte egen penna!

 

 

 


Flag Counter

 

Additional Hints (Decrypt)

Qrg eäpxre zrq ra yrqgeåq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)