Skip to content

<

Slivsø #10

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/30/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache blev frigivet i forbindelse med eventet Der er noget i luften, ... (GC5PY2M).
De første 15 cache-beskrivelser bringer tilbageblik til avisartikler fra tiden omkring afvandingen.
Beskrivelsen i nr. 16 er Slivsø-sangen - skrevet til og fremført ved - indvielsen af den nuværende Slivsø.

Dannevirke 25.04.1958

Slivsøen myldrer af fisk, men bare ikke de rigtige


Adskillige tusind pund småfisk halet iland, men man venter stadig på ålene og gedderne


Adskillige tusind pund brasen, skaller og karper, det er hvad man foreløbig har fået ud af det fiskeri, der foregår i Slivsøen i takt med det store afvandingsarbejde. Priserne på de nævnte fisk, selv når pundene tælles i tusinder, er imidlertid så ringe, at de næppe kan stort mere end betale udgifterne i form af arbejdsløn m.m. ved at fange dem og de to mænd, fisker Jørgensen Hadberg, Sdr. Vilstrup og landmand Johann Pedersen, Hoptrup, der overtog fiskeretten i Slivsø efter afvandingsarbejdets påbegyndelse, har således ikke oplevet det store eventyr.
Man har sat sin lid til, at ålene og også gedderne i søen skulle kunne indbringe en fortjeneste, og selvom håbet om dette endnu ikke er ude, så har man dog foreløbig kun fanget nogle få ål og gedder.


Det er ikke vesterhavs-fiskere, der her trækker garnene i land, men en situation fra det store fiskedræt i Slivsøen.


Ålene ligger endnu i mudderet
For ålenes vedkommende gælder det, at de endnu ikke er dukket frem af det mudder, og dynd, hvor de har ligget i vinterdvale, formentlig er det stadig for koldt, til at de har lyst til at stikke snuden op i vandet, men man har dog sat en række ruser op ved de forskellige afløb fra søen i forbindelse med pumpestationerne. Enkelte ål har man også fået ved de store vodtrækninger i Slivsøen, men normalt er de net der anvendes hertil så stormaskede, at ålene slipper igennem.
Efter sigende skulle der endvidere være en stor bestand af gedder i søen, men også disse har svigtet ved det fiskeri, der foreløbig har været udført sideløbende med afvandingen, og efterhånden er håbet om et større udbytte ved geddefangster ved at svinde.


Forslugen gedde med træ-åg
løvrigt går der ikke så få historier om geddernes huseren i Slivsø - de fleste af historierne, der lever videre i folkemunde har ganske vist udpræget karakter af det man i gåseøjne kalder lystfiskerhistorier.
Således berettes der om en gedde, der skulle svømme rundt med en træramme om kroppen, efterladenskaber fra den forslugne rovfisks angreb på en kalv, der var nede ved søen for at drikke vand og pludselig forsvandt, også en gedebuk skulle være blevet den rovgridske navnefælles bytte under lignende omstændigheder, men som sagt - historien skal sikkert tages med alt mulig forbehold.
Hvad der imidlertid er i overenstemmelse med sandheden, er de store vanskeligheder, som man kæmper med under forsøget på at få økonomisk udbytte af Slivsøens fiskebestand.Fisk er der nok af i Slivsøen. Når garnene hales i land bogstavelig talt vader man i fiskene, men det er bare ikke denne slags, man er på jagt efter.


Fiskedræt ved hjælp af to spil
- Vi har trukket vod gennem søen et par gange, fortæller landmand Johann Pedersen til os i dag. Vod-trækningen foregår ved hjælp af to spil med et par hundrede meters mellemrum inde på bredden, hvorefter man ved et sejgt vedvarende træk haler garnene gennem søen. Det har da også givet en stor fangst, de par gange man har gjort det, men fiskene er af ringe kvalitet og bruges hovedsagelig som foder i dambrug o. l.
For rusernes vedkommende er det store problem det meget dynd og svæv, der stopper garnene til omtrent ligeså hurtigt, som de sættes ud, hvorefter fiskene går ovenover eller nedenunder. Håbet er dog som sagt ikke opgivet endnu. Der vil blive trukket vod igen ligesom man vil søge at holde ruserne parate, når, ålene ­for alvor begynder at røre på sig.


Historien kort:

Ved slutningen af sidste istid for hen ved 14.000 år siden lå det nuværende Slivsøområde som en dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark sælge alle de landbrugsprodukter, som vi kunne frembringe. Nu kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland. Derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand og omskabe søbunden til frugtbar agerjord.

Afvandingsprojektet tog form gennem 1950'erne. Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer. Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra til Diernæs Bugt.

Landvindingslag Slivsø blev stiftet i slutningen af 1950'erne og har indtil 2003 varetaget afvandingen af søområdet.


The area's history

At the end of the last Ice Age about 14,000 years ago the current Slivsø-area was a deep fjord into the country. In the fjord silt and plants was deposited - materials from Hoptrup Å. Gradually the area more and more shallow. The Ocean at Diernæs Bay built up - over time - a barrier beach that closed the sea water out, and the fjord became a freshwater lake.

After the 2nd World War Denmark could sell all the agricultural products, which we could produce. Now it was an advantage to reclaim new agricultural land. Therefore, the idea was set to draining Slivsø and transform the lake bottom into fertile land. The drainage project took shape during the 1950s.

There was dug canals and built pumping stations. The seawater was pumped into Hoptrup Å and ran away to Diernæs Bay.

A local association "Landvindingslag Slivsø" was founded at the end of 1950s and until 2003 it handled drainage of the lake area.Additional Hints (Decrypt)

[DK] Gerxnag
[GB] Gevnatyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)