Skip to Content

<

Hlucinske sakralni stavby

A cache by Stanley.K Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/06/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pohodová procházka v okolí náměstí a směrem na Vinnou horu, kde můžete odlovit keš GC5NR9A . Cílem není ukázat všechny sakrální stavby na katastru Hlučína, ale ty nejznámější a udržované.

STAGE 1 - Kaplička „Při beránku“(N 49° 53.294 E 018° 11.339)

Lidový hlučínský název se vžil díky místním pamětníkům. Není zachován žádný zdroj o historii této kapličky, ale po generace se přenáší informace, že byla postavena na počest vojáků, kteří zde padli a byli pochováni během švédských válek (1630-1635).

question 1: Počet obrazů v kapličce = A

STAGE 2 - Kaple Panny Marie (N 49° 53.603 E 018° 11.482)

Jeden z mála dochovaných objektů drobné sakrální architektury v Hlučíně, kaple Panny Marie, kulturní památka ev. č. 101813 stojí na rohu ulic Písečná a Cihelní, na pozemku p. č. 3067. Literatura uvádí, že se jedná o barokní stavbu z roku 1690. Kaple vyrůstá z půdorysu čtyřúhelníku s půlkruhovým závěrem. Průčelí je prolomeno vstupem s půlkruhovým záklenkem. Nad dveřmi je v bílé stuze nápis: A V E - M A R I A. V roce 2006 kaple prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která jí vrátila její původní podobu.

question 2: Počet oken do kaple = B

 

STAGE 3 - Kostel svatého Jana Křtitele (N 49° 53.755 E 018° 11.143)

První zmínka o kostele sv. Jana Křtitele je z roku 1378 v souvislosti se stavbou bočního oltáře. Je proto pravděpodobné, že toho roku již kostel stál. Kdy a kým byl postaven není známo. Patří mezi nejstarší kostely v širém okolí. Roku 1508 byla přistavěna kaple sv. Anny. Kaple sv. Andělů (dříve Tří králů) a presbytář jsou starší. Roku 1522 dochází k přístavbě kaple sv. Michaela (dnes Boží hrob) a kaple Panny Marie Egyptské (dnešní boční vchod). V roce 1597 se sesula věž a pobořila část kostela, před adventem roku 1608 byl kostel opět zaklenut a byla ukončena oprava. Při velkém požáru roku 1616 spadlo klenutí kostela, silný žár roztavil i zvony. Roku 1618 byl kostel nově zaklenut valenou klenbou s lunetami. Během třicetileté války, v roce 1645 Švédové kostel vydrancovali a zapálili, shořela však pouze střecha. Kostel i s věží byl opraven, v roce 1648 do věže uhodil blesk a pobořil ji. V roce 1736 se staví věžička nad oratoriem, tj. nad hlavním oltářem a byl v ní zavěšen malý zvon zvaný "Sanktus". V roce 1791 se začíná se stavbou věže, která je vysoká 46,7 m. Kostel byl bez věže od roku 1648. V létě roku 1792 byly nahoru vytaženy zvony. Zvon Jan, čili velký, má 19 centů, průměr 90 cm a výšku 115 cm. První zmínka o tomto zvonu byla již v roce 1589. V roce 1780 byl přelit na nový. Druhý zvon Margareta váží 9 centů a byl odlit v roce 1616. Třetí zvon byl odlit v roce 1791, dostal jméno Marie a váží 3 centy. Okolo farního kostela je nepohřbívá od roku 1808. V roce 1833 bylo pro chatrný stav odstraněno kryté loubí, které vedlo ze zámku do kostela na panské oratorium v kapli sv. Andělů.

Farní kostel Římskokatolické farnosti Hlučín je jedním ze tří památkově chráněných kostelů v Hlučíně, ev. č. kulturní památky 46513/8-1372. Stavba kostela sv. Jana Křtitele se nachází na pozemku p. č. 412 v Kostelní ulici. Vznikla v několika slohových obdobích (gotika, renesance, baroko, pseudogotika). Je to zděná omítaná jednolodní stavba s hranolovou věží před západním průčelím a obdélnou nižší kaplí na jižním boku a kaplí na podkovovém půdorysu na severním boku, vedle ní malá předsíň a schodiště na kruchtu. Věž architektonicky členěna lizénovými rámci a průběžnou hlavní římsou. Okna mají šambrány a podokenní římsy. Helmice zvonovitého mansardového tvaru. K věži přiléhají volutová křídla západního štítu lodi. Presbytář je gotického původu, je zaklenut žebrovou hvězdicovou klenbou z konce 15. století, loď byla zaklenuta po požáru v letech 1616-1618. Všechny kaple jsou renesančního původu, průčelí a věž byly upraveny barokně. Památkově movité zařízení: v presbytáři, který byl přestavěn v roce 1905 novogotické doplňky, deskový pozdně gotický obraz Ukřižování, velmi kvalitní soubor renesančních náhrobků, barokní mobiliář.

question 3: Počet hromosvodů po obvodu kostela = C

 

STAGE 4 - Evangelický kostel (N 49° 53.882 E 018° 11.091)

Další ze tří památkově chráněných kostelů v Hlučíně. Stojí na pozemku p. č. 184, poblíž autobusového nádraží, ulice Opavská č. 1860 a je kulturní památkou ev. č. 10621/8-3899. Byl postaven z podnětu hlučínských evangelíků, kteří chtěli mít vlastní kostel, ve kterém by diakonus - evangelický jahen z Ratiboře měl alespoň jednou měsíčně bohoslužby. 3. června 1862 byl položen základní kámen a stavba, kterou vedl Vilém Wetekamp, ředitel Rothschildových statků v Benešově, byla ve velmi krátké době dokončena. Je to hodnotná pseudoslohová stavba z režného zdiva z poloviny 19. století. Stavba stojí na půdorysu kříže. V křížení střech je umístěna polygonální věžička zakončená jehlanem. Čtyři štítové stěny mají stejnou výzdobu a členěním jsou prolomeny trojicí oken s půlkruhovými záklenky, rámovány šambránou. Střední okno je vyšší. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé výplňové se světlíkem zdobeným kružbou. Kostel má dřevěný strop, malý kůr, kazatelnici, dvojitý mosazný lustr o průměru 1,15 m s vytepanými kalichy. Uvnitř je kostel vydlážděn, a to u oltáře červenými dlaždicemi, v lodi kostela břidlicí. Okna jsou z barevného skla zasazeného do olova. Kolem kostela byl hřbitov, který byl uzavřen bránou a zdí. Brána a zeď byla zbořena a hřbitov zrušen v roce 1965.

question 4: V exteriéru stavby se nachází architektonický prvek zvaný nika (dekorativní prohlubeň v síle zdiva budovy, často určená pro sochu). Jejich počet = D


STAGE 5 - Hrobka rodiny Wetekampů (N 49° 53.906 E 018° 11.112)

Vilém Wetekamp byl ředitelem Rothschildových statků v Dolním Benešově a předseda evangelického kostela v Hlučíně. Stavba hrobky byla dokončena v roce 1898, v říjnu téhož roku byl Vilém Wetekamp v této hrobce pohřben. Malá stavba čtvercového půdorysu. Vnitřek mauzolea je zaklenut křížovou hřebínkovou klenbou s pilastrovým členěním stěn. Fasády jsou zdobeny bosáží. Hlavní průčelí je završeno trojúhelníkovým štítem s velkou reliéfní hlavou anděla. Na vrcholu kopulovité střechy je socha ženy s vavřínovou ratolestí s víkem. Stavba je kamenná, zevně neomítnutá, stojí na pozemku p. č. 183, poblíž evangelického kostela, na bývalém evangelickém hřbitově. Jako kulturní památka je evidovaná pod č. 41955/8-1374. Jedná se o příklad doznívající romantické snahy zámožných vrstev, které v 19. století chtěly vyvolat iluzi moci někdejší feudální třídy napodobováním historických staveb.

question 5: Počet svislých tyčí na jednom zamřížovaném okně = E

 

STAGE 6 - Kostel svaté Markéty (N 49° 53.820 E 018° 11.524)

Poslední ze tří památkově chráněných kostelů v Hlučíně. Hřbitovní kostel se hřbitovem se nachází na pozemcích p. č. 673 a 674 a je urbanistickou dominantou města Hlučína. Byl postaven v roce 1820, slohově by se mělo jednat o stavbu pozdního klasicismu, přesto stavba kostela vykazuje prvky regionální barokní architektury. Jako kulturní památka je evidován pod č. 30145/8-1373.

Kostel je jednolodní zděná omítaná stavba s věží zapuštěnou do vstupního průčelí. Věž hranolová s okosenými rohy, nad římsou cibulovitá střecha s lucernou. Okna převážně obdélná, se stlačeným odsazeným záklenkem, pouze do věže a na kruchtu okna zaoblených tvarů (oválná, kruhová) bez orámování. Areál hřbitovního kostela je uzavřen různorodou ohradní zdí se vstupní branou. Na hřbitově se nachází neogotická kaple (márnice) z 19. století.

Starší dřevěný kostel byl postaven roku 1538 Kryštofem ze Zvole, kanovníkem v Olomouci na počest jeho zemřelé matky Markéty, při kostele byl založen rovněž hřbitov. Na hřbitově se pohřbívá od roku 1538. Okolo roku 1638 kostel vyhořel, znovu byl postaven roku 1647 jako dřevěná stavba. V září roku 1802, kdy velký požár zničil Dlouhou ves, shořel také do základů kostel sv. Markéty. Tento dřevěný renesanční kostel byl situován tak, že hlavní oltář směřoval na východ a na západní straně byla velká chrámová loď. V malém chóru byl oltář s obrazem sv. patronky, po boku byly sochy sv. Kateřiny a sv. Barbory. V malém chóru byla malá pavlač. V tomto kostele se rovněž nacházely dva boční oltáře "Ejhle člověk" a "Marie Loretana (vavřínová)". Kostel nebyl zevnitř bílený. Na stěnách viselo mnoho krásných obrazů a ve věžičce, která byla na vrchu střechy, byl zvon. Zvon se při požáru roztavil. Na plánu města z roku 1811 je zakreslena jen kaple. Dnešní zděný kostel byl postaven roku 1820. Ke konci 2. světové války kostel znovu vyhořel a krátce po válce byl znovu zastřešen včetně věže a celý opraven.

question 6: Celkový počet vstupních dveří do kostela = F

otevírací doba hřbitova: 1.11.-30.4. 8,00-17,00, 1.5.-31.10. 7,00-19,00


Pozor, vzorec od 7.8.2016 opět pozměněn z důvodu přemístění keše


Vzorec: N 49°53.(C-F)(C-A-B)(E) E 018°11.(C-D-F)(F-D)(A)


Additional Hints (Decrypt)

mvqxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.