Skip to content

This cache is temporarily unavailable.

UpsisD: Changes in GZ and so the geocache is down. We'll see if there is a new home for the bat.

More
<

Bat cave

A cache by UpsisD, Maulviine Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/30/2015
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV]Iestājas nakts un asinskārie briesmoņi mostas no savām alām un dodas meklēt ASINIS.., Jums ir jāatrod šī ala un jāaptur šie radijumi, lai tie neterorizētu vietējos iedzīvotājus!!

[ENG]The night is here and bloodthirsty creatures are rising from their caves and seek for BLOOD.., you have to find this cave and stop them from terrorizing locals!!

Search for English description bellow Latvian


Patiesībā viss nav tik traki un stāsti par sikspārņiem, kas izsūc cilvēku asinis ir tikai pasakas, lai atturētu bērnus no uzturēšanās ārā nakts laikā. Bērnībā arī manas lauku mājas pagrabā mitinājās sikspārņi, kas tur omulīgi pārlaida ziemu. Par ļaunāko sikspārņu darbu noteikti visi ir dzirdējuši no savas vecmammas - ja Tev ir gari mati, sikspārnis var tajos ielidot un sapīties, tādējādi saskrāpējot galvu.

Sikspārņi ir vienīgie zīdītāju klases dzīvnieki, kuri pielāgojušies lidošanai. Sikspārņu kārta (Chiroptera), kurai pieder ap 1000 jeb ¼ pasaules zīdītāju sugu, iedalās dižsikspārņu (Megachiroptera) un sīksikspārņu (Microchiroptera) apakškārtās. Sikspārņi izplatīti gandrīz visā pasaulē, izņemot Antarktīdu un tālākos ziemeļu reģionus, kā arī sausākos tuksnešus. Dižsikspārņi, kā to liecina nosaukums, ir izmēros prāvi dzīvnieki, kuri dzīvo tropos un subtropos. Vairums dižsikspārņu ir augļēdāji un barības meklējumos tie paļaujas vairāk uz attīstīto redzi. Sīksikspārņi ir izmēros nelieli dzīvnieki, kuriem kopīga īpašība ir spēja izmantot orientācijai pašu raidīto ultraskaņas saucienu atbalsis. Sīksikspārņu ēdienkarte ir ļoti daudzveidīga, sākot ar augļiem un putekšņiem, beidzot ar citu siltasiņu dzīvnieku asinīm (3 sugas Dienvid un Centrālamerikā izplatītie vampīrsikspārņi). Vairums sīksikspārņu ir kukaiņēdāji.

Tā ir pamatinformācija par sikspārni, ko jums piedāvāju, taču pirms ļauju jums doties dabā, lai dzītos pakaļ sikspārnim, jums pašiem būs jāsameklē papildus informācija, kas varētu noderēt sikspārņa meklējumos. Jautājumi nav ļoti sarežģīti, bet prasīs atjautību un domāšanu līdzi, ja sanāk apjukt rakstītajā un sāk likties, ka uzdevums ir viens liels sikspārņa guano, tad atliec to uz kādu citu nakti un pajautā atbildes kādam sikspārnim, kas lidinās aiz loga.

 • Sikspārnis visu nakti pavada medījot un dienu pārlaiž karājoties savā slēptuvē, prom no plēsējiem, kas viņu varētu apdraudēt dienā. Kā mēs visi ļoti labi zinām, tad šo laiku viņš pavadā karājoties kājām gaisā, bet tas taču arī ir nogurdinoši?
 1. Noskaidro, cik daudz enerģijas sikspārnis patērē, LAI karātos kājām gaisā. Tā ir vērtība A.
 2. Noskaidro, kāds spēks pastāv, kas palīdz sikspārnim noturēties kājām gaisā? Atbilde ir decimālskaitlis, vērtībā B ir skaitlis pirms komata.
 • Kā jau iepriekš noskaidrojām, tad sīksikspārņu galvenais instruments ir eholokācija, respektīvi viņi vadās pēc savas atbalss. Sikspārņu saucieni (bat call) atšķiras pēc skaļuma un informācijas, kuru sikspārņi saņem pēc to atbalsīm.
 1. Sikspārņiem, galvenokārt, izdala divus saucienu veidus, noskaidrojiet kādus un izdomājiet, kuru saucienu sikspārnis izmantos [Mežā] un kuru [Laukā]?
 2. Kad tas ir izdarīts, jums ir jāizdomā veids, kā no frekvences nosaukuma iegūt vērtības..

  [Mežš] = CD [Lauks] = EF

245351+FEDCBA+CDEFAB=GHIJKL

Gala koordinātes:

N 56° 4I.KGL E 024° 2H.JKL

GeoCheck.org

Actually everything is not so bad and stories about bats that suck blood from people are just tales, to keep children from playing outside in the dark. In childhood I had a bat family living in basement of my countryside house, they where hibernating there peacefully. Meanest stories about bats almost everyone have heard from granny, that if you have long hair, bats can fly in them and tangle in, therefor scratching your head.

Bats are mammals of the order Chiroptera whose forelimbs form webbed wings, making them the only mammals naturally capable of true and sustained flight. Bats are the second largest order of mammals (after the rodents), representing about 20% of all classified mammal species worldwide, with about 1,240 bat species divided into two suborders: the less specialized and largely fruit-eating megabats, or flying foxes. Megabats have well-developed visual cortices and show good visual activity and the highly specialized and echolocating microbats, they rely on echolocation for navigation and finding prey. About 70% of bat species are insectivores. Most of the rest are frugivores, or fruit eaters. A few species, such as the fish-eating bat, feed from animals other than insects, with the vampire bats being hematophagous, or feeding on blood.

This is the main information, that I give to you about the bat, but before I allow you to go out in nature, to seek for the bat, first you need to find some more information, that could be useful in your search. The questions are not hard, but require some cleverness, and if you get confused in words and start to think that all of this is some kind of bats guano, than leave this mystery for another night, find a bat behind your window and ask for answers to him.

 • Bat spend whole night hunting and spends the day sleeping inside his hiding place, hiding from daylight predators, as we all know he sleeps upside down, but that's also exhausting, isn't it?
 1. Find out, how much energy the bat uses TO hang upside down? That's the value A
 2. Find out, what kind of force exsist, that helps the bat to hand upside down? Answer is a decimal number, value B is the number before the dot.
 • As we previously found out, microbats use echolocation to navigate and find prey, so basically they move with help of their echo. Bat calls differ by volume and by the information that echoes give back to the bat.
 1. There are mainly two bat calls, find out their names and think which call bat will use for [Forest] and for [Field]?
 2. When it's done, you need think of a way, how to find out values out of frequency names...

  [Forest] = CD [Field] = EF

245351+FEDCBA+CDEFAB=GHIJKL

Final location:

N 56° 4I.KGL E 024° 2H.JKL

Additional Hints (Decrypt)

Gnfx: Obyq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.