Skip to Content

<

UKK'ram - Salaperäinen alus

A cache by Milla Magia Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/09/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

FI Uusin taideteos Noormarkussa 2015. ES Obra de arte último de Noormarkku 2015. EN Latest sculpture in Noormarkku 2015.

"Tämä UKK'ram - salaperäinen alus ilmestyi Maan pinnalle tähän paikkaan 25.4.2015.
Mistä se on tullut?, kuka sen on rakentanut? ja miksi se ilmestyi juuri tänne? Vastaukset ovat arvauksia. Siksi jokaisen oma tulkinta on tärkeä.

Aluksen uskotaan tulleen kaukaisen ajan ja etäisyyden takaa. Sen teknologia ja materiaalit ovat meille tuntemattomia, mutta aluksen muodosta ja yksityiskohdista on päätelty, että se pystyy liikkumaan aika-avaruudessa ja materian lävitse. On myös arveltu sen kuuluvan kadonneissa tarustoissa viitattuun Ukk'ram-laivueeseen, aluksiin jotka ovat vierailleet miljoonien vuosien aikana universumissa paikoissa, joissa evoluutio on ottamassa merkittävää kehitysaskelta ja sivilisaatiot ovat käännekohdissa. Aluksessa olevien merkintöjen perusteella on esitetty, että juuri tämä alus olisi laivueen lippulaiva, itse Ukk'ram.

Onko Ukk'ram tullut avuksemme, jotta osaamme tehdä oikeita ratkaisuja, huolehtia toisistamme ja maapallostamme? Tarujen mukaan miehistön jäsenet elävät keskuudessamme meitä auttaen palatakseen työnsä täytettyään aikojen kuluessa takaisin Ukk'ramiin, joka jatkaa matkaansa kun viimeinenkin heistä on palannut. Tämän taideteoksen hengessä Suomalainen Markku-liitto ry, taiteilija Alvar Gullichsen ja Klaus Nyqvist sekä teoksen valmistaja Henrik Helpiö kutsuvat kaikkia pohtimaan ihmiskunnan tilaa, ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sekä vastuutamme tulevaisuudesta planeetallamme.

Kiitämme: Porin kaupunki, Svenska Kulturfonden i Björneborg, A Ahlström Kiinteistöt Oy ja Markku-liiton jäsenet." Teksti on poimittu teoksen tiedotetaulusta. Linkistä löytyy video UKK'ram teoksen paljastustilaisuudesta. Puhujina muun muassa Markkuliiton Ylimarkku Markku Rimpelä, teoksen suunnitellut taitelija Alvar Gullichsen sekä Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja.

"Silmin yhä aremmin
Näen paremmin
Mitä näkemättä olla toivoisin
Näkisimpä unta
Niin kuin muukin ihmiskunta
Ja kun herään, asiat ois toisin
Toivoin ehtiväni ensin
kun unessani avaruuteen lensin
Katsomaan maailman luomista,
eilistä ennen huomista.

Valo matkalla jossain
Linnunradan laidalla
Olet kainalossain
Alla tähtien
Yhdessä siitä lähtien
Huulipunaa paidalla
Linnunradan laidalla"

Säkeistö ja kertosäe ovat Eppu Normaalin kappaleesta, -Linnunradan laidalla-. Taustalla oleva Linnunrata.jpg kuva on poimittu yoyowall -www sivuilta/

Huomio! Koordinaatit muuttuneet 15.7.2018. ( Vanha sijainti: N61*35.356´´ E21*52.419´ )

ES
Este UKK'ram - una nave misteriosa apareció en la superficie de la Tierra en este lugar 04/25/2015.
¿De dónde viene?, Que la hizo construir? y por qué apareció justo llegar hasta aquí? Las respuestas estas son conjeturas. Por lo tanto, a cada uno su propia interpretación es importante.

El buque que se cree que han recorrido un tiempo lejano y la distancia detrás. Su tecnología y los materiales son desconocidos para nosotros, pero la forma de la embarcación y los detalles de la misma se ha llegado a la conclusión de que es capaz de moverse en el espacio-tiempo y la materia a través. También se especula que pertenece la mitología perdida referencia Ukk'ram-flota, los buques que han visitado a través de millones de años del universo en lugares donde la evolución está dando un paso importante en el desarrollo y civilizaciones están recurriendo puntos. Sobre la base de unas indicaciones de la nave muestra que este buque en particular debe estar en el buque insignia de la flota, la auto-Ukk'ram.

Es Ukk'ram venga en nuestra ayuda para que podamos tomar las decisiones correctas, el cuidado de los otros y de nuestro planeta? La legendaria Según la tripulación miembros viven entre nosotros, que nos ayuda a volver a trabajar dentro de cada vez que se remonta a Ukk'ramiin que continúan su viaje cuando el último de ellos ha regresado. En el espíritu de esta obra de arte finlandés Asociación Markku, un artista Alvar Gullichsen y Klaus Nyqvist, así como fabricante de libro Henrik Helpiö invitar a todos a reflexionar sobre el estado de la humanidad, la relación entre el hombre y la naturaleza, así como el futuro de nuestra responsabilidad planeta.

Damos las gracias a: Ciudad de Pori, la Fundación Cultural de Suecia en i Björneborg, A. Ahlström Oy y miembros de la Asociación Markku "El texto se extrae de la unidad de mando de trabajo Enlace se puede encontrar en los altavoces de la ceremonia de vídeo UKK'ram libro inauguración incluye Markku Soviética Ylimarkku Markku Rimpelä, planeado una obra del artista Alvar Gullichsen, y ... Profesor de Astronomía espacial Esko Valtaoja.

"Con los ojos más sensible
puedo veo más mejor
Lo que espero yo no veo
me gustaría ver a sueño
Así como el resto de la humanidad
Y cuando me despierto, los cosas haría otro tipo de
Tenía la esperanza de llegaro primero
cuando sueñas, volé hacia el espacio
Echa un vistazo a la creación del mundo,
ayer antes de mañana.

Iluminando el camino a algún lugar
En el borde de la Vía Láctea
eres mi axila
Debajo de las estrellas
Juntos desde
Lápiz labial en una camisa
En el borde de la Vía Láctea "

Discúlpeme por traducción. Los versos con poemas estás muy difícil!
El verso y el coro son este es parte de la canción finlandés -En el borde de la Vía Láctea- Eppu Normaali. La imagen Linnunrata.jpg subyacente se recoge de yoyowall paginas www.

EN
This UKK'ram - a mysterious ship appeared on the surface of the Earth on this location at 04/25/2015. Where does it from?, which it built ? and why it appeared just here? The answers are conjectures. Therefore, everyone own interpretation is important.

It is believed that the ship has reached a distant time and distance behind. Its technology and materials are unknown to us, but the shape of the vessel and the details of it has been concluded that it is able to move in space-time and matter through. It is also speculated that the lost mythology belongs reference Ukk'ram-fleet ships have visited over millions of years the universe in which evolution is taking an important step in the development and civilizations are turning points. Based on the indications of the ship it shows that this particular ship, should be the flagship of the fleet, self-The Ukk'ram.

Is the Ukk'ram come to our aid so that we can make the right decisions, care for others and our planet? According to members of the legendary crew live among us, helping us to go back to work instead of going back to Ukk'ramiin who continue their journey when the last of them has returned. In the spirit of this work of art Finnish Markku Association, an artist Alvar Gullichsen and Klaus Nyqvist and manufacturer Henrik book Helpiö invite everyone to reflect on the state of humanity, the relationship between man and nature, as well as the future of our planet responsibility.

We thank: City of Pori, the Cultural Foundation of Sweden in i Björneborg, A. Ahlström Oy and Markku members of the Association "The text is extracted from the job control unit Link can be found at the ceremony speakers Video UKK'ram book includes inauguration Ylimarkku Soviet Markku Markku Rimpelä, he planned a work of artist Alvar Gullichsen, and ... Professor of the Space Astronomy Esko Valtaoja.

"With the most sensitive eyes
I can see better
that I hope -I do not see
I would see dream
Just as the rest of humanity
And when I wake up,
I'll saw the things were on other way
I hoped that I managed at first
when in my dream, I flew into space
To look up the world's creation,
yesterday before tomorrow.

Light on a way on somewhere
At the edge of the Milky Way
you're in my armpit
Under the stars
Together since
Lipstick on a shirt
At the edge of the Milky Way"

The verse and chorus is a part of the Finnish song -In the edge of the Milky Way - from Eppu Normaali. The underlying Linnunrata.jpg image is reflected from the yoyowall pages www.

Additional Hints (Decrypt)

[FI] Yvaahaenqna ynvqnyyn, k!=5040z. [ES] Ra ry obeqr qr yn Iín Yápgrn, k!=5040z. [EN] Ba gur rqtr bs gur Zvyxl Jnl, k!=5040z.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

259 Logged Visits

Found it 223     Didn't find it 13     Write note 7     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.