Skip to Content

<

Rudensky prikop

A cache by ltrb Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/19/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří je stará více než půl tisíciletí. Za toto období zaznamenal tento kraj dobu příchodu prvních osídlenců a dobu masivního osídlování; dobu slávy a rozkvětu; dobu pozvolného úpadku, bídy a zapomnění; dobu násilného vysídlení obyvatelstva, totální likvidace po staletí budovaných osad; až k dnešnímu stavu zapomenuté zádumčivé krajiny poblíž státní hranice.

Dovolím si vás pozvat na místo, která ještě dnes vypovídá o slavné hornické minulosti.

Jedním z největších problémů středověkého hornictví byla voda. Zatímco vody v důlních dílech bylo nutné se zbavovat (viz. keš Dědičná štola Svatého Jiří), voda pro nejstarší technologické postupy v hornictví byla naprostou nezbytností. V samotných prvopočátcích šlo o rýžování rudonosné horniny z říčních a potočních naplavenin. V pozdější době povrchového a hlubinného dolování byla voda jediným zdrojem energie pro pohon těžních strojů a zařízení úpraven rudy. V rudných okrscích západního Krušnohoří bylo poměrně značným problém získání potřebného množství vody. Okrsky se většinou nacházely na plochých vrcholech a náhorních plošinách, kde pramenným potokům chyběla dostatečná energie. Bylo tak přistupováno k budování rozsáhlých vodních děl, které přiváděly vodu do míst výskytu rudonosných hornin.

Zatímco nedaleký vodní příkop z Božího Daru do Horní Blatné je veřejnosti dobře známý, Rudenský příkop se v průběhu času ztratil z povědomí, a i v odborné literatuře o něm existují pouze neúplné kusé informace.

Doba vybudování příkopu se odhaduje analogicky s podobnými vodními díly na šlikovskou éru v polovině 16. století. Vlastní příkop se odpojuje nad Chaloupkami z přirozeného koryta říčky Rolavy na kótě 845 m.n.m. a pokračuje zhruba po vrstevnici jižním okrajem Chaloupek. Obchází Vysoký vrch, přechází přes planinu Havraního vrchu, a končí nad západním okrajem Rudného v povodí Rudenského potoka. Celkovou délkou kanálu přes 11 km se řadí k nejrozsáhlejším vodním dílům Krušných hor. Máme tak před sebou impozantní dílo, které svým rozsahem a provedením směle konkuruje nejvýznamnějším technickým památkám středověkého hornictví.

 

Jak na keš

Pro konečný úspěch bude nutné zjistit souřadnice finální keše a kód potřebný k otevření schránky. Na 7 stage, kde lze pozorovat zbytky příkopu, postupně naleznete všechny potřebné informace. Viditelné indicie jsou vždy umístěné na statném smrku rostoucím buď přímo v příkopu, případně do dvou metrů od něj. Celková délka trasy od parkoviště přes 7 stage, finální souřadnici a zpět na parkoviště je přes 15 km. Velkou část lze absolvovat po zpevněných lesních cestách. Mnohem zajímavější je však cesta terénem po původním vedení kanálu. Pod pojmem příkop si prosím nepředstavujte plavební kanál. V době svého provozu měl maximální rozměry cca 2x1 metr. V průběhu 300 let po ukončení jeho provozu tak na mnoha místech zcela zmizel. Na jiných místech ho umí odhalit jen pozorné oko za předpokladu, že ví, co hledá. Místy, kde lze něco vidět, vás provede tato multikeš. Atribut „Brodění“ zde není omylem; příkop prochází řadou podmáčených mokřadů a rašelinišť, které jsou zejména v jarních měsících na vodu velmi bohaté.

Stage 1 (úvodní souřadnice): N 50°22,396´, E012°38,305´. Poblíž tohoto místa se na vrstevnici 845m odpojuje Rudenský příkop z koryta Rolavy. Zbytky příkopu jsou velmi špatně zachovalé a těžko pozorovatelné. Naleznete zde hodnotu: A

Stage 2: N 50°22,249´, E012°39,617´. Pozorovat lze viditelné zbytky cca 500m proti směru a 200m ve směru. Naleznete zde hodnotu: W

Stage 3: N 50°22,477´, E012°41,272´. Mezi ST2 a ST3 kopíruje původní příkop lesní cestu. Příkop probíhá pár desítek metrů vlevo pod cestou a lze jej snadno pozorovat. Naleznete zde hodnotu: B

Stage 4: N 50°22,153´, E012°41,620´. Místo průchodu příkopu přes horské rašeliniště. Naleznete zde hodnotu: X

Stage 5: N 50°21,887´, E012°41,679´. Velmi dobře zachovalý val příkopu, lze pozorovat cca 800m proti směru a 100m ve směru. Naleznete zde hodnotu: C

Stage 6: N 50°21,745´, E012°41,028´. Mezi ST5 a ST6 se příkop zcela ztrácí. Od ST6 jej lze pozorovat v délce cca 2km až ke svému konci v povodí Rudného potoka. Naleznete zde hodnotu: Y

Stage 7: N 50°21,754´, E012°40,273´. Nejzachovalejší část příkopu, která ještě dnes slouží svému účelu. Naleznete zde hodnotu: D.

Od ST7 pokračuje příkop ke státní silnici. Dále ve svahu bezejmenného vrcholu, aby konečně vypustil své vody do koryta Rudného potoka

 Final: N 50°21,AB0´, E012°40,CD0´. Kód: WXY

V keši naleznete bonusové CWG „Rudenský Příkop“.

Informace čerpány z knihy "Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří", autor RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

Přeji příjemnou zábavu!

Additional Hints (Decrypt)

ilieng

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.