Skip to Content

<

Leciva

A cache by Andrew.X_CZ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/23/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Léčivo

Léčivo je léčivá látka, směs léčivých látek nebo léčivý přípravek. Je určeno k příznivému ovlivňování zdraví lidí nebo zvířat.

Léčivá látka

Léčivé látky jsou „látky určené k tomu, aby byly součástí léčivého přípravku; způsobují jeho účinek. Tyto látky mohou být původu lidského (např. lidská krev a její složky), živočišného, rostlinného nebo chemického. Léčivými látkami jsou nejčastěji čisté chemické substance s přesně definovanou strukturou, ale mohou jimi být i složité směsi různých látek, jejichž struktura nemusí být zcela přesně vymezena. To mohou být například předepsaným způsobem upravené suroviny přírodního původu (sušené části rostlin, silice, výtažky atd.), které odborně označujeme jako drogy. Použití tohoto pojmu ve farmacii (v původním významu „léčivo, lék“) je třeba rozlišit od jeho laického použití jako označení pro návykovou látku. V některých případech se oba významy mohou překrývat, např. opium je léčivou látkou i zneužívanou návykovou látkou. Ve stejném významu jako „léčivá látka“ se někdy používá označení „aktivní farmaceutická substance“, API (z angl. Active Pharmaceutical Ingredient).

Léčivý přípravek

Léčivým přípravkem se rozumí „látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí či zvířat nebo podat lidem či zvířatům, a to za účelem obnovy, úpravy nebo ovlivnění jejich fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, za účelem stanovení lékařské diagnózy.“ Za léčivý přípravek se rovněž považuje látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat.“ Léčivé přípravky se rozdělují na hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP), tedy vyráběné průmyslově ve velkých množstvích, pod zvláštním názvem a ve zvláštním obalu individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP), tedy připravované v lékárnách na základě lékařského předpisu. Za léčiva se nepovažují potraviny a krmiva, kosmetické přípravky, přípravky na ochranu rostlin, laboratorní diagnostika, dezinfekční a dezinsekční přípravky (pokud nejsou určeny k ošetření lidského nebo zvířecího organismu, ale např. k čištění předmětů apod.).

Léková forma

Z definic tedy vyplývá, že ať už ve velkovýrobě nebo při přípravě v lékárně jsou k dispozici určité výchozí suroviny. Jsou to jednak léčivé látky, které jsou nositeli vlastního léčebného účinku. Protože samotnou léčivou látku z praktických důvodů obvykle podávat pacientovi nelze, je třeba ji zapracovat do léčivého přípravku. To se děje přidáním různého množství pomocných látek, které obvykle tvoří větší část přípravku, a následným technologickým procesem, z něhož vzejde hotový výrobek, který je nakonec naplněn do obalu a připraven k podání pacientovi. Léčivý přípravek může mít nejrůznější podobu (např. tablety, kapky, čípky , injekce atd.), která vychází z toho, jakým způsobem bude přípravek užíván. Konečná podoba léčivého přípravku se označuje jako léková forma.

Lék

Máme-li tedy léčivý přípravek o určité lékové formě, je připraven ke svému zamýšlenému použití – podání pacientovi. Pokud je podán správným způsobem, jak je zamýšleno výrobcem, stává se v tomto okamžiku lékem. Tento pojem definuje farmakologie, lékařská disciplína zabývající se léky. „Léky jsou léčivé látky a léčivé přípravky upravené do definitivní podoby, v jaké se používají a podávají pacientovi“.

Klinické testy

Uvedení léku na trh předchází několikaletý výzkum a klinické hodnocení léčiva na základě studie účinnosti léčebné látky a testu vedlejších účinků. Náklady na vývoj a testy platí výrobce, ale někteří prosazují, aby nezávislé testy prováděl stát.

Nežádoucí účinky

Vedlejší účinky jsou nepříznivou a nezamýšlenou odezvou organismu na lék. V USA na ně ročně zemře více než 100 tisíc lidí. (např. ve Francii je odhadováno 18 tisíc případů).

Názvy léčiv

Chemický název
Chemický název je jedinečný a jednoznačný, u převážné většiny léčiv jde ovšem o název natolik komplikovaný, že ho nelze používat. Příkladem používaného názvu je Aluminii hydroxidum, Kalii chloridum nebo Magnesii oxidum. Příkladem nepoužívaného (a prakticky nepoužitelného) názvu je (2RS)-2-[bis(2-chlorethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazafosfinan-2-oxid (tedy cytostatikum cyklofosfamid).

Generický název
Generický název je obdobou triviálního chemického názvu. Generické názvy byly vytvářeny výzkumnými týmy bez pevných pravidel, takže zde bylo riziko duplicit nebo různých názvů téže látky. Snad nejznámějším příkladem dvojího pojmenování je např. acetaminofen a paracetamol.

INN názvy
INN (International Nonproprietary Name) je moderní obdobou generických názvů. Aby se zabránilo duplicitám, probíhá k novému názvu připomínkové řízení. Pro tvorbu názvu jsou definována poměrně jednoduchá, nicméně nezávazná, pravidla: vychází se z chemické struktury, z účelu použití nebo z přírodního původu, upřednostňují se jednoslovné názvy. INN jsou stanoveny v angličtině, latině, španělštině a francouzštině, je možné vytvářet i jiné jazykové varianty.

Klasifikace léčiv

Léčiva se rozdělují do skupin podle podle mechanismu účinku (antibiotika, antivirotika, antimykotika, antipyretika...) Dělí se též na širokospektrá a úzkospektrá, podle spektra účinku. Od roku 1976 se též používá systém anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčiv, kdy jsou léčiva tříděna do skupin podle účinků na jednotlivé orgány a jejich soustavy, farmakologického působení a chemické struktury.


Na úvodních souřadnicích keš nehledejte!!!
Na úvodních souřadnicích se nachází dům č.16, který patřil nejstaršímu známému lékárníkovi v Českých Budějovicích a nejspíše zde měl i svou lékárnu.
Prosím čtěte HINT, s maskováním není třeba hýbat, vyndavat ho a vůbec se ho dotýkat :)Additional Hints (Decrypt)

CBQ. Ceb XRŠXH! fáuav bcngear ceiaí qíebh, znfxbiáaí araí geron (nav enqab :Q) fr qbgýxng!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.