Skip to Content

<

Slivsø #13

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/30/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache blev frigivet i forbindelse med eventet Der er noget i luften, ... (GC5PY2M).
De første 15 cache-beskrivelser bringer tilbageblik til avisartikler fra tiden omkring afvandingen.
Beskrivelsen i nr. 16 er Slivsø-sangen - skrevet til og fremført ved - indvielsen af den nuværende Slivsø.

Dannevirke 16.05.1959

Slivsø-afvandingen tegner nu fint


Den gamle søbund "sætter" sig tilfredsstillende


Det store problem ved afvandingen af Slivsøen var, hvorvidt det ville være muligt at få den gamle søbund under hvilken der er målt op til 18 meter dynd, til at "sætte" sig så hurtigt, at der indenfor en overskuelig årrække kunne foretages en kanalisering af området med påfølgende opdyrkning og vejanlæg.
Nu har søen været pumpet tom et års tid, og selv om det vel endnu er for tidligt at drage endelige konklusioner af den sammensynkning der hidtil er sket, så kan det dog siges, at søbunden arter sig tilfredsstillende og at man indtil nu er godt tilfreds med udviklingen.
Medens man endnu i fjor måtte færdes over søbunden på lange brædder og kun med megen forsigtighed kunne begynde at grave lave render, der skulle samle van­det, så er bunden nu blevet så fast, at man med forsigtighed kan be­væge sig til fods over store arealer, og man kan begynde at grave dybere kanaler. Det er et resultat, som man kun kan være tilfreds med.
Disse oplysninger blev givet ved et møde, som i går holdtes i Hoptrup. I mødet deltog lodsejerudvalget med gdr. Jens Juhl, Genner, i spidsen, jordfordelingskommissionen, hvis formand er Ejner Simonsen, amtsvejvæsenet repræsenteret ved amtsvejinspektør K. A. Jørgensen, samt sognerådene fra Hoptrup og Vilstrup. < br /> På mødet drøftede man bl. a. de veje, der til sin tid skal gennem det indvundne landområde på langs og på tværs af søen, således som det oprindelige projekt forudser, eller med en anden linjeføring, som evtl. senere måtte blive vedtaget. Ligeledes drøftedes den igangværende jordfordeling, idet de to ting, jordfordelingen og vejnettet, jo skal være i overensstemmelse med hinanden.
Der blev ikke truffet endelige bestemmelser idet man fastsatte et nyt møde til den 16. juni. Ved denne lejlighed vil man foretage en besigtigelse i marken.
Men der var, på grund af de gode nyheder fra udtørringen af søen, en optimistisk stemning på mødet, og man regner nu med efter mødet den. 16. juni at kunne tage vigtige beslutninger om hele arbejdets videre forløb.


Historien kort:

Ved slutningen af sidste istid for hen ved 14.000 år siden lå det nuværende Slivsøområde som en dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø.

Efter 2. verdenskrig kunne Danmark sælge alle de landbrugsprodukter, som vi kunne frembringe. Nu kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland. Derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand og omskabe søbunden til frugtbar agerjord.

Afvandingsprojektet tog form gennem 1950'erne. Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer. Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra til Diernæs Bugt.

Landvindingslag Slivsø blev stiftet i slutningen af 1950'erne og har indtil 2003 varetaget afvandingen af søområdet.


The area's history

At the end of the last Ice Age about 14,000 years ago the current Slivsø-area was a deep fjord into the country. In the fjord silt and plants was deposited - materials from Hoptrup Å. Gradually the area more and more shallow. The Ocean at Diernæs Bay built up - over time - a barrier beach that closed the sea water out, and the fjord became a freshwater lake.

After the 2nd World War Denmark could sell all the agricultural products, which we could produce. Now it was an advantage to reclaim new agricultural land. Therefore, the idea was set to draining Slivsø and transform the lake bottom into fertile land. The drainage project took shape during the 1950s.

There was dug canals and built pumping stations. The seawater was pumped into Hoptrup Å and ran away to Diernæs Bay.

A local association "Landvindingslag Slivsø" was founded at the end of 1950s and until 2003 it handled drainage of the lake area.Additional Hints (No hints available.) 

Find...

193 Logged Visits

Found it 181     Didn't find it 7     Write note 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.