Skip to content

Plzenska karbonska panev EarthCache

Hidden : 08/11/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik a popis období

Plzeňská karbonská pánev vznikla v geologickém období svrchního karbonu. Toto„mladší“ období je charakteristické rozsáhlými močály, v nichž vznikala ložiska černého uhlí. Ta se tvořila v tektonicky založených kontinentálních pánvích nebo brázdách mezi hřbety hercynského (variského) horstva, které vystupovalo z Rheického oceánu. Jedná se o starý oceán, který při kolizi kontinentů Gondwany a Euroameriky postupně zanikl a tím vznikl později v permském období jediný kontinent Pangea s Centrálním pangejským pohořím. Sedimenty, které zaplňovaly kontinentální pánve a brázdy pocházely z rozrušených hornin vrásnícího se hercynského pohoří.

Klima tohoto období bylo ve střední Evropě tropické, protože plzeňská pánev ležela před 380 – 300 miliony let na ostrovním oblouku těsně pod rovníkem. Tyto tropické podmínky byly ideální pro vznik četných kůr pro zvětrávání, které daly Plzeňské pánvi základ ložisek kaolínů. Zajímavostí je, že tehdy se nacházelo rozsáhlé zalednění nejdále až na 35° jižní šířky. Tato doba ledová začala před 315 – 305 miliony let a skončila před 270 – 255 miliony let. Trvala tedy celkem až 70 milionů let, při čemž prošla celým obdobím karbonu a zasáhla až do následující období permského. Tropické a chladné mírné pásmo bylo odděleno úzkým pouštním pásem.  

Středočeské a západočeské mladší paleozoikum

Plzeňská pánev

Manětínská pánev

Radnická pánev

Žihelská pánev

Kladensko-rakovnická pánev

Mšensko-roudnická pánev

Nýřanské vrstvy

Tyto horniny leží s přerušením sedimentace na podložních radnických vrstvách a společně tvoří kladenské souvrství středočeského karbonu. Jsou to horniny s výraznou cyklickou stavbou s mohutnými polohami arkózu a jsou z největší části říčního původu. Ve spodu vrstev se nachází tzv. komberský obzor nebo mirošovské slepence, které obsahují také četné proplástky černého uhlí patřící k několika souslojím – touškovskému, nýřanskému, chotíkovskému a nevřeňskému. V profilu se také částečně vyskytují horniny sopečného původu.

Otázky

1. Na informační tabuli se nachází Karbonská mapa světa, jaké období tato mapa zobrazuje?

2. Jaká vrstva se nachází v nejvyšší části pískovcového útvaru a jakou má barvu?

3. Jaký tvar má těleso vzniklé v sedimentu po jeho usazení?  Na informační tabuli je znázorněné pod písmenem C.

4. Odhadněte výšku vstupu do jeskyně.

Po odeslání odpovědí, můžete ihned logovat. 

Flag Counter

 

Additional Hints (Decrypt)

Ifr fr qbmivgr h vasbeznpaí gnohyr an ilpubmvpu fbhenqavpvpu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)