Skip to content

Blauwe Verbinding ~ GP ~ Snoek Traditional Geocache

Hidden : 05/27/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Blauwe Verbinding ~ Gaatkensplas

Snoek (kano)


Kanoen op de Gaatkensplas

De Blauwe verbinding is het best vanaf het water te beleven. Rustig peddelend over het water ervaar je de ongekende rust en schoonheid van de natuur. Tussen het riet, over open plasjes of door een moerasje: er zijn steeds bijzondere dingen te ontdekken. Vanuit de kano krijg je een andere kijk op het gebied en de kans om veel dieren te zien, boven en onder water. De komende jaren zal dit alleen maar toenemen. De watergangen waar we zullen kanoën maken onderdeel uit van Klimaatbuffer IJsselmonde en de Blauwe Verbinding. De Gaatkensplas is het paradeplaatje van de Blauwe Verbinding waarbij alle functies van de Blauwe Verbinding samenkomen. Wat is er mooier dan hier rond te peddelen op zoek naar geoaches. Het totale rondje is iets meer dan 3km. 

De watercaches op de Gaatkensplas zijn vernoemd naar de vissen die in dit gebied voorkomen. Tijdens een inventarisatie zijn er zestien vissoorten aangetroffen in het gebied van de Blauwe Verbinding. Hieronder bevinden zich twee soorten die zijn opgenomen in de Flora- en Faunawet; de Bittervoorn Rhodeus amarus en Kleine modderkruiper Cobitis taenia. Ook zijn er drie soorten aangetroffen die op de Rode Lijst vissen staan; de Bittervoorn, de Kroeskarper Carassius carassius en het Vetje Leucaspius delineatus. Bron: bSr. Bij de caches in de Gaatkensplas worden er een flink aantal besproken. In een aantal caches vinden jullie informatie waarmee de bonuscache Gaatkensplas: Visfauna bonus gevonden kan worden. De snoek heeft geen code.


Snoek

snoek De snoek is een echte rover en is te vinden in vrijwel alle binnenwateren. De vis leeft in zoet water, maar kan ook worden aangetroffen in brak water.

De snoek heeft een karakteristieke bouw; een zeer langwerpig, torpedo-achtig lichaam met kleine vinnen en een kenmerkende snavel-achtige bek. De rug- en aarsvin zijn bijna symmetrisch en naar achteren geplaatst. De onderkaak is duidelijk langer dan de bovenkaak en steekt uit.

De kleur van de snoek is variabel, van groenbruin tot grijsbruin met goudkleurige stippen, vlekken of strepen op de flanken, de buik is geelwit. Hoe ouder de vis wordt, hoe meer hij zijn goudgele patronen verliest; oudere exemplaren zijn vaak egaal en donkerder van kleur. De vrouwtjes kunnen een lengte van 1,40 meter bereiken, terwijl de mannetjes niet groter worden dan ongeveer 85 cm.

De snoek is een roofvis die voornamelijk leeft van vissen, maar ook amfibieën, kreeftachtigen en knaagdieren en zelfs de muskusrat wordt gegeten. Zelfs jonge watervogels worden van onderen belaagd en ook de soortgenoten en jongen van de snoek zijn niet veilig. De voorkeur van de snoek gaat echter uit naar vis, en met name op zieke en verzwakte exemplaren die makkelijker zijn te vangen wordt gejaagd.

 

 

blauwe-verbinding-titel-sm

De Blauwe Verbinding is een open watergang van dertien kilometer tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht.

Functies:

• Aanvoer van schoon water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark;
• Recreatieve vaarroute tussen het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buytenland en de Zuidpolder;
• Ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijke gebied en (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde;
• Bijdragen aan gevarieerd wonen.

Zuidpolder

Gebieden:

• Zuiderpark Rotterdam;
• Zuidelijk Randpark Rotterdam;
• Koedoodse plas en Gaatkensplas ;
• Zuidpolder Barendrecht.

Het gehele tracé

De route loopt vanuit de oostelijke hoek van het Zuiderpark via de oostrand van Zuidwijk naar het Zuidelijk Randpark. Dit park ligt ten noorden van de A15 en is in beheer bij het Recreatieschap IJsselmonde. Na kruising van de havenspoorlijn en de A15 met een nieuw kunstwerk kan via enkele aangepaste waterpartijen langs de Rhoonse Baan aangetakt worden op de Koedood. Vanuit de Koedood kan aansluiting gevonden worden op het landschapspark Buytenland en in oostelijke richting op een waterpartij in het recreatiegebied en het Waaltje. Meer informatie, kaarten en nieuws over de blauwe verbinding

Additional Hints (Decrypt)

Rebaqre va urg zvqqra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)