Skip to content

Piskovna Lzin Traditional Geocache

Hidden : 06/01/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pískovna Lžín

Pískovna Lžín bývala dlouhodobě jedním z největších hnízdišť břehule říční v jižních Čechách. Břehule jsou naše nejmenší vlaštovky. Původně hnízdily v říčních březích, které každoročně strhávaly jarní povodně. Po regulacích vodních toků se přesunuly převážně do pískoven a jiných těžebních prostorů, kde nyní hnízdí většina jejich populace. O jejich hnízdní stěnu se v poslední době starala Calla, v roce 2018 se však patrně kvalita písku ve stěně natolik zhoršila, že se břehule nevrátily. Kromě břehulí však žije v pískovně i celá řada další ch chráněných a ohrožených druhů, např. zelení skokani, čolek obecný, ještěrka obecná nebo ťuhýk obecný. Důležitou složkou místní přírody jsou i druhy vázané na písčiny, tedy plochy rozvolněné vegetace s plochami obnaženého písku. Z živočichů můžeme jmenovat svižníky nebo samotářské včely (často velmi ohrožené druhy), z rostlin např. bělolist nejmenší. Čas od času probíhají v pískovně zásahy na podporu biodiverzity a ohrožených druhů (např. obnova stěny nebo prohloubení tůňky). Na podzim 2018 proběhl v pískovně zásah spočívající vy vyřezání náletových dřevin před jednou ze stěn - jeho cílem je udržet osluněnou hnízdní stěnu pro vzácný blanokřídlý hmyz.

Prosíme všechny návštěvníky, aby nepoškozovali přírodu. Pokud by v pískovně opět zahnízdily břehule, žádáme od dubna do září o respektování jejich hnízdiště. Pozorování zpovzdálí břehulím nevadí, nezdržujte se však zbytečně dlouho v bezprostředním okolí hnízdní stěny.

Keš je součástí projektů nevládní organizace Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, které se zabývají ochranou přírody v přírodovědně cenných pískovnách a dalších těžebních prostorech. Zveme zájemce na zajímavá místa, kde jejich pohyb a sešlap vegetace nejenže neškodí, ale naopak prospívá ohroženým rostlinám a živočichům. Právě druhy vázané na plochy bez vegetace, písčité stěny, rozvolněné trávníky nebo tůňky potřebují neustálé drobné narušování svých stanovišť.
Budeme rádi za fotky (i horší) živočichů, které v pískovně uvidíte.

Řešitel projektu: Dr. Jiří Řehounek. Odborný poradce doc. Oldřich Nedvěd (Ocean41). Další informace: Calla: pískovny

Pískovny v české televizi; události 24.7.2017

Additional Hints (Decrypt)

cbq xberal

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)