Skip to content

<

Branzovsky hvozd

A cache by Macularius Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/15/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš vás přivede do jádrové oblasti plánovaného Přírodního parku Branžovský hvozd. Přírodní park slouží k ochraně krajinného rázu. Tento hvozd se nachází ve stejnojmenném bioregionu, který má ze všech bioregionů v západních Čechách největší biodiverzitu (druhovou bohatost).

Přírodní park je definován v zákoně 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: „K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.“ (§12 odst. 3) Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.

V Plzeňském kraji najdeme několik Přírodních parků např. Buděticko, Kochánov, Plánický hřeben, Český les a další...


Popis Branžovského hvozdu

Branžovský hvozd se nachází na jihu západních Čech, zabírá část Švihovské vrchoviny a východní část Všerubské vrchoviny. Plocha bioregionu v ČR je 289 km2. Převládá zde kulturní krajina s vyváženým podílem lesů (36%), polí (37%) a luk (19%). Branžovský bioregion je tvořen spilitovými a dioritovými hřbety. Nacházejí se zde bohaté květnaté dubohabřiny i bučiny, na skalách s javory a na vrcholech původně s jedlí. Branžovský hvozd je charakterizován zejména květnatými bučinami na úživných substrátech, které mají v podrostu bohaté zastoupení hájových druhů a druhů květnatých bučin. V přírodním parku se nacházejí tři památkové rezervace Chudenice, Poleň a Pocinovice.


Pohled na Jezvinec (736m) a Orlovickou horu (723m) v pozadí hřeben Šumavy s Ostrým


Pohled zleva na Běleč (712m), Valbu (664m), Řičej (697m), Bělýšov(652m), Kněžskou horu (555m) a Doubravu (727m).

Flóra

Zdejší flóra je dosti pestrá, s podstatným zastoupením hercynských lesních druhů. Mezi středoevropskými druhy jsou charakteristické věsenka nachová (Prenanthes purpurea), česnek medvědí (Allium ursinum) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), které doplňují subatlantské typy, např. kostřava lesní (Festuca altissima), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), áron plamatý (Arum maculatum), vrba plazivá (Salix repens), zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus) a pastinák luční palčivý (Pastinaca sativa subsp. urens). K demontánním druhům patří růže alpská (Rosa pendulina) a tis červený (Taxus baccata). Termofilní prvky jsou řídké, přecházejí ze severu a jsou reprezentovány zejména bělozářkou liliovou (Anthericum liliago) a tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria).


Semenáček Buku lesního

Fauna

Převažuje hercynská lesní fauna, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá) a s průnikem horských druhů z Českého lesa a Šumavy, k nimž náleží např. rejsek horský. Významnými druhy jsou ze savců ježek západní (Erinaceus europaeus), rejsek horský (Sorex alpinus), vydra říční (Lutra lutra), z ptáků tetřívek obecný (Tetrao tetrix), z obojživelníků ropucha krátkonová (Bufo calamita), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), z plazů ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus), z měkkýšů zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostota), zuboústka sametová (Causa holosericea), vřetenovka rovnoústá (Cochlodina orthostoma) či vřetenatka šedavá (Bulgarica cana).


Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

V současné době jde pouze o návrh přírodního parku, který dosud nebyl realizován a je otázkou, zda se jeho vyhlášení někdy dočkáme. Ať už k vyhlášení dojde nebo ne, je Branžovský hvozd krásným místem, které stojí za navštívení.

Keš se nachází kousek pod vrcholem Havranice (666m), zajímavostí je, že v blízkosti keše probíhala hranice Protektorátu Čechy a Morava a nacházel se zde vojenský kryt.

Zdroj: http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=3261&burl=

Additional Hints (Decrypt)

Cbq bpuenabh zbuhgaéub ohxh f gerzv xzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.