Skip to content

<

Stromatolite lime stone

A cache by rheinflut1995 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/25/2015
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Stromatolitter, det første bevis for live på planeten vår.

Stromatolites, the first evidence for live on our planet.


Hei kjære cachare,
Vær oppmerksom på isbjørnene høre her, ikke gå uten en væpnet guide eller ditt eget våpen.


Her på denne veipunkt finner du flere steintårn. Denne steinen viser en helt spesiell form for erosjon: det delt i cm store, konkave partikles. Ha dette i bakhodet når du er på veipunkt 2 og 3.


Her kan du ikke bestemme strukturtypen på stromatoliten!


Stein torn og erosjonDenne steinen tilhører den eldste her på Svalbard, er det omtrent 900 millioner år gammel. Den er mye eldre enn Svalbards gamla röda sandstein. Det er en stromatolite kalkstein.

Stromatolitter er lagdelte biokjemiske accretionary strukturer. De er dannet på grunt vann ved fangst, innbinding og sementering av sedimentære korn av biofilm av mikroorganismer, spesielt cyanobakterier. Vannet må inneholde store mengder av oppløst bikarbonat. Då cyanobakterier opptar store mengder av karbondioksid fra vann, blir likevekten av oppløst bikarbonat forstyrret, vattnet blir alkaliskt och kalken faller ut. Dette skjer direkte på den ytre overflate av disse bakteriene, og den lagdelte struktur er fremdeles synlig! De BIOGENA stromatolitter er det første beviset for fotosyntese på planeten vår og Oksygen i vår luft! De tilhører de eldste kjente fossilene som kan dateres till mer enn 3,5 milliarder år siden.

Stromatolite viser et stort utvalg av strukturer: De omfatter typerna konisk, stratiform, forgrenad, domal, og søyle.
Stromatolite strukturerFor å logge denne cachen, gå til veipunkt to og tre, og svar på følgende spørsmål via vår profilside:  • Hva forskjellige morfologier kan du finne på WP 2 og WP 3?
  • Med din kunnskap om lokale stromatolite morfologi, prøve å forklare erosjons ordningen ved veipunkt 1.
  • Legg til et bilde fra nærliggende som bekrefter besøket ditt. Vennligst ikke ødelegge geologiske egenskaper!


Etter att ha sent ditt mail du kan logga direkte, vil vi kontakte deg hvis noe er galt. Vennligst ikke visa svarene i loggen.Hello dear cachers,
be aware of ice bears here, do not walk without an armed guide or your own weapon.


Here at this position you find several rock towers. This rock shows a very special kind of erosion: it split in cm sized, concave particles. Keep this in mind when at the waypoints 2 and 3.

Attention: here at waypoint 1 you can not determine the structure type of the stromatolite!Rock towers and erosionThis rock belongs to the oldest here on Svalbard, it is about 900 million years old. That is much older than the Svalbard-Old-Red sandstone. It is a stromatolite lime stone.

Stromatolites are layered biochemical accretionary structures. They are formed in shallow water by the trapping, binding and cementation of sedimentary grains by biofilms of microorganisms, especially cyanobacteria. The water must contain high amounts of dissolved bicarbonate. As the cyanobacteria assimilate high amounts of carbon dioxide from the water, the equilibrium of dissolved bicarbonate is disturbed, the water becomes alkaline and lime precipitates. This happens directly at the outer surface of these bacteria and the layered structure is still visible! The biogen stromatolites are the first evidence for photosynthesis on our planet and oxigen in our air! They belong to the oldest fossils known which might date more than 3.5 billion years ago.

Stromatolite shows a big variety of structures: They include conical, stratiform, branching, domal, and columnar types.Stromatolite structure schemeTo log this cache, go to waypoint two and three and answer the following questions via our profile page:  • What different morphologies can you find at WP 2 and WP 3?
  • With your knowledge of the local stromatolite morphology, try to explain the erosion scheme at waypoint 1.
  • Add a foto from nearby that proofes your visit. Please do not spoil geological features!


After your mail you can log directly, we will contact you if anything is wrong. Please do not spoil the answers in your log.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.