Skip to Content

<

Geološki steber

A cache by vasili1945 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/28/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geološki steber

Karavanke so nastajale pretežno na morskem dnu, ki je bilo včasih plitvo, včasih pa spet precej pod morsko gladino. Vmes so bila obdobja, ko so na tem območju delovali vulkani, ki so bruhali tekočo lavo, izvrgli pa so tudi precej pepela in trdnih kosov, ki so se kasneje sprejeli v tufe in vulkanske breče. Nekajkrat je bilo to ozemlje docela dvignjeno iznad morske gladine, bila pa so tudi obdobja, ko so tu vladale puščavske razmere.

Geološki steber je sestavljen iz kamnin, ki se nahajajo med Dolžanovo sotesko in Tržičem.

Kremen je najtrdnejša kamnina in najstarejša v soteski. Tako kot vse kamnine v Dovžanovi soteski je tudi ta usedlina ali sedimentna kamnina. Nastala je na podoben način kot trbiška breča. Pred skoraj 300 milijoni let so bile Karavanke pod plitvim morjem, reke so vanj s kopnega prinašale prod, pesek in glino iz katerih so kasneje nastali konglomerati. Prodniki so zelo lepo zaobljeni, kar kaže na njihovo dolgo pot. Tesno se dotikajo drug drugega, vmesno vezivo pa je zdrobljen kremenov pesek.

Peščenjak je najmlajša kamnina na tej poti in je nastal v obdobju spodnjega perma, torej je star okrog 250 miljonov let. V obdobju ko je tu vladalo puščavsko podnebje, za katerega so značilne velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo ter majhna količina padavin, so velike kamnine pod vplivom vremenskih razmer razpadle na drobne koščke oz. pesek. Ko pa je to območje zalilo plitvo morje so se ti delci skupaj z meljem in glino sprijeli v novo kamnino.

Trbiška breča je dobila ime po kraju Trbiž v Italiji, ker so jo tam prvič našli, kasneje so ugotovili, da se v Dovžanovi soteski nahaja popolnoma enaka kamnina. Je malo starejša od peščenjaka, stara približno 260 milijonov let. Nastala je, ko so bili veliki predeli apnenca dvignjeni nad morsko gladino. Zaradi močnih notranjih zemeljskih sil so bili ti razkosani in zdrobljeni. Manjši kosi so se v velikih količinah nabirali na strmih obalah. Zaradi težnosti je ta gruščnati material večkrat zdrsnil v plitvo morje, v katerega so kopenske vode prinašale melj, pesek in glino. Ta drobni material se je pomešal z apnenčevim gruščem in stvoril trbiško brečo, ki jo od konglomerata ločimo po ostrih robovih njenih sestavnih delov.

Dovžanova soteska se ponaša z zelo lepim trogkofelskim apnencem različnih barv in barvnih odtenkov, od bele preko sive, rožnate, mesno rdeče do črne. Rdečo in rožnato barvo je povzročila različna množina rdeče preperine apnenca – terra rose. Apnenec je edina fosilonosna kamnina v Dovžanovi soteski. Najznačilnejše oblike ostankov življenja v Dovžanovi soteski so morske lilije, alge, ramenonožci, fuzulinide

Najstarejša kamnina v soteski je kremenov konglomerat iz katerega je sestavljeno Tržiškobistriško slapišče.


Za vpis zaklada, kot najdenega odgovorite na spodnja vprašanja in mi odgovore posredujete preko GC profila, vendar ni potrebno čakati na moj odgovor, da bi zaklad označili kot najden.
Vprašanja:
1. Koliko različnih barv kamnin lahko vidite v Geološkem stbru.
2. Zakaj misliš, da so kamnine različnih barv?
3. Zakaj misliš, da je prišlo do toliko barv med temi kamninami?
Neobvezno. Naredite lahko tudi kakšno fotografijo v soteski in jo priložite vpisu.Geological column


Karavanken were formed predominantly from material from the see floar, which was sometimes shallow, sometimes very deep. In time between were periods when the regional functioned volcanoes that are erupting flowing lava, ejected but also much ash and solid pieces which created volcanic breccia. Several times this territory was completely raised above sea level, it was also the period when there are desert conditions prevailed.

Geological pillar consists of rocks located between Dolžan gorge.

There are those stones:
Quartz is the strongest and oldest rock in the gorge. Like all the rocks in the gorge Dovžan it is also sedimentary rock. It was formed in a manner similar to tarvisio breccia. Almost 300 million years ago were Karavanke under a shallow sea. Rivers colected different material from which they later formed conglomerates. Pebbles are nicely rounded, which showed their long journey.

Sandstone is the youngest rock along the way and is made in the lower Permian period, ie old around 250 million years. During the period when there is striking desert climate, which is characterized by large temperature differences between day and night, and low rainfall, are large rocks under the influence of weather disintegrated into fragments or. sand. However, when the area is flooded by a shallow sea, these particles together with the grind and clay massed in the new stones.

Trbiška breccia is named after the place in Tarvisio in Italy because it was first found there, and later found that the Dovžan Gorge has exactly the same rock. It is a little older than the sandstone, old around 260 million years. It was formed when they were large areas of limestone raised above sea level. Due to strong internal ground forces they were dismembered and crushed. Smaller pieces are used in large quantities to accrue on the steep shores. Due to the gravity of this gravel material often slipping into a shallow sea in which the inland waters earn silt, sand and clay. This fine material is mixed with lime and rubble and conglomerate separated by sharp edges of its components and create breccia .

Dovžan gorge boasts a very beautiful limestone of various colors and shades, from white through gray, pink, meat red to black. Red and pink color is caused by different amount of red soil - terra rose. Limestone has also a lot of fosils in the gorge.

The oldest rock in the gorge of the quartz conglomerate which constitutes Tržiškobistriško waterfall.

Here are the questions necessary for logging this cache as found. Please send the reply through the contact form, but do not wait for my reply, log right away. Questions:
1. How many different colors can you see the rocks in geological column.
2. Why do you think that rocks have different colors?
3. Why do you think there si so many colors among these rocks?
Optional. You can make some photos in the gorge and attach it to log.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

81 Logged Visits

Found it 80     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 43 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.