Skip to Content

<

Dziedzictwo Izabelli

A cache by OKL Gołuchów Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/26/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL PL

Izabella z książąt Czartoryskich hr. Działyńska

Hr. Izabella urodziła się 14 grudnia 1830 r. w Warszawie, zmarła 18 marca 1899 r. w Mentonie (we Francji). Została pochowana w Mauzoleum w umiłowanym Gołuchowie, z którym związała swoje życie. Była córką księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Anny Zofii z domu Sapieha. Wychowywała się w Paryżu, w Hotelu Lambert. Od młodości kolekcjonowała dzieła sztuki. W 1857 r. poślubiła wielkopolskiego ziemianina hrabiego Jana Działyńskiego. Małżeństwo to pozostało bezdzietne. Na mocy ustanowionej przez nią Ordynacji majątek gołuchowski dziedziczyli jej bratankowie.

Countess Izabella Działyńska née Czartoryska

She was born on December 14, 1830, she died on March 18, 1899 in Menton (in France). She was buried in the Mausoleum in beloved Gołuchów, her life was connected with that village. She was daughter of Prince Adam Jerzy Czartoryski and Anna Zofia née Sapieha. Izabella grew up in Paris, in Hotel Lambert. She had been collecting works of art since she had been young. She married Count Jan Działyński in 1857. He was the landowner from Great Poland. The married couple didn’t have children. According to the law regulation, it was created by Izabella, the estate was inherited by her nephews.


Popiersie Izabelli hr. Działyńskiej, fot. M. Hertmann
Bust of countess Izabella Działyńska née Czartoryska , photo. M. Hertmann

„Oficyna” – dawny pałac Czartoryskich

Budynek wzniesiony w II połowie XIX wieku na bazie dawnej gorzelni. Przeznaczony na mieszkanie właścicieli Gołuchowa. Zasadniczy trzon pierwotnego budynku nie został zmieniony, jednak dwa etapy jego rozbudowy zaowocowały nowym, efektownym kostiumem architektonicznym. Zespolenie wszystkich elementów jest tak doskonałe, iż bez przekazów źródłowych trudno byłoby ustalić kolejne etapy adaptacji. Działania wojenne szczęśliwie ominęły ten obiekt i nie uległ on większym zniszczeniom. Staraniem Lasów Państwowych odrestaurowano obiekt i zaadaptowano na Muzeum Leśnictwa, które udostępniono do zwiedzania w 1986 r.

„Outbullding” – the old Czartoryskisʼ palace

The building had been the distillery before and it was rebuilt in the second half of the XIX century. The apartments of the Gołuchów owners were created there. The main structure of the original building wasn’t changed, the rebuilding included two phases, thus the attractive architecture form was created. The all elements were connected in perfect way, you need to read historical documents to notice the phases of rebuilding. The military operations missed this place and it wasn’t destroyed. The State Forests took over this property and the organization renovated this building and the Museum of Forestry was opened here in 1986.


Oficyna, widok od południa z 1905 r. Fot. A. Pawlikowski, repr. wdg. oryginału ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
„Outbuilding”, view from south side in 1905th year. Photo. A Pawlikowski, reproduction according to the original from the National Museum in Poznań

Muzeum Leśnictwa – „Oficyna”

Obecnie znajdują się tu stałe wystawy pt.: „Kulturotwórcza rola lasu” oraz „Dzieje leśnictwa w Polsce”, a także sale wystaw czasowych. Na wystawie „Kulturotwórcza rola lasu” można zobaczyć prace artystyczne powstałe z zamiłowania twórców do przyrody. Są to między innymi dzieła malarskie, grafiki, intarsje, rzeźby i płaskorzeźby, ceramika i szkło artystyczne, tkaniny ozdobne oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Swoisty urok mają prezentowane kolekcje rzeźb w hubach i porożu oraz zbiór pisanek zdobionych akcentami przyrodniczymi.
Druga wystawa stała jest zatytułowana: „Dzieje leśnictwa w Polsce”. Zapoznać się można na niej między innymi z pierwotnymi formami korzystania z lasu przez człowieka, dawnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi lasu i z cytatami z ustaw określających obowiązki leśniczych. Na wystawie zgromadzono pamiątki szkolnictwa leśnego oraz dokumenty ilustrujące historię leśnictwa w okresie zaborów, w okresie międzywojennym, drugiej wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej. Ozdobą tej ekspozycji są modele mielerzy, barci leśnej i tratwy. Zobaczymy tutaj również modele dawnych mundurów leśnych. Ponadto eksponowane są archiwalne mapy, zabytki piśmiennictwa leśnego, pamiątkowe fotografie oraz medale i sztandary.

Museum of Forestry – „Outbuilding”

Nowadays two exhibitions are located in this building: „Culture-Creating role of the forest” and the “History of forestry in Poland”. You will also find temporary exhibition rooms here. If you visit „Culture-Creating role of the forest” exhibition you will see works created by artists who were inspired by the nature. You will find paintings, the graphic art, the inlaid art, the sculptures and the bas-reliefs, the ceramic, the artistic glass, the artistic fabrics and the art craft. Gorgeous sculptures made of polypore and bas-reliefs made of antlers were located here. You will also find the collection of the Easter eggs, they were decorated with nature ornaments.
The „History of forestry” is the second exhibition shown in the „Outbuilding”. You can see here how people used the forest as well as find law regulations and some citations documenting the duties of foresters. You will also find forest school mementoes and the documents of forest history connected with the time when Poland was under occupation of three neighboring Empires as well as the period between the world war I and the world war II. The acts from the world war II and from the Polish People’s Republic are also located here. On the exhibition you can admire charcoal kilns of different kind, the beekeeper, the rafts. You will see the old uniforms of foresters, the archival maps, the old forest documents, the photos, the honorable mentions, the flags.

Dawny salonik w Oficynie, fragment marmurowego kominka i boazerii. Fot. M. Hertmann
The former lounge in the outbuilding, a fragment of marble fireplace and wood paneling. Photo. M. Hertmann


Skrytka zawiera logbook oraz pewne zadanie do wykonania.
Jest ukryta w drzewie nazywanym przez szkółkarzy Salix alba L. ̍ Tristis ̍.

Szykując się do podróży koniecznie spakuj aparat fotograficzny. W trakcie zabawy uważaj na intensywny ruch turystyczny i zachowaj dyskrecję. Za dnia oraz po zmierzchu wypatruj znaku na drzewie, by sprawniej odnaleźć skrytkę możesz błysnąć latarką lub flashem z aparatu.

The task and the logbook were located in the wooden box and it was hidden in the tree which is called Salix alba L. 'Tristis' by the nursery gardeners.

While your trip preparation, don’t forget to take the camera. During your play watch out for the walking tourists and keep the discretion. During the day and after the sunset we want you to look for the sign on tree. If you want to find the box faster you can use a torch flash or a camera flash.

Współrzędne (Coordinates):

Aby je otrzymać przetłumacz łacińską nazwę gatunku drzewa na język polski. Nazwę polską wykreśl spośród ciągu liter podanych poniżej. Pozostałe litery spisz kolejno, następnie w miejsce liter podstaw odpowiadające im liczby, a utworzą współrzędne geograficzne.

Translate name of the tree from Latin to Polish. Delete the Polish name among the letters which are shown below. Write the rest of the letters, then write the suitable numbers instead of the letters, thus you will get the coordinates.

Y – 0; J – 1; G – 2; Z – 3; F – 4; D – 5; H – 6; M – 7; W – 8; A – 9


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Fnzbgar qemrjb ceml zbfpvr ebmcnpmn...
Pml cemlxhwr hjntr cbfmhxvjnpmn?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

76 Logged Visits

Found it 67     Didn't find it 1     Write note 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 34 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.