Skip to content

Lašu pilskalns Traditional Geocache

Hidden : 09/13/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slēpnis ir maza izmēra, apaļš; iekšā atrodas logbuks, zīmulis un maza lietas ko apmainīt. [ENG]The cache is a small box with logbook, pencil and place for small exchange things.

[LV]Lašu pilskalns atrodas Ilūkstes novada Eglaines pagastā.Sens sēļu pilskalns, kas ir bijis apdzīvots laikā no 1. g. t. pr. Kristus līdz 10. – 12. gadsimtam. Mūsdienās pilskalnā ir redzamas niecīgas atliekas no bijušās Veclašu (Tīzenhauzenu) muižas (iespaidīgais kungu nams bija celts neogotikas stilā, 19. gs. beigās) kompleksa paliekas, no kurām saglabājušās saimniecības ēka, muižas pils pamati, vārtu fragmenti un parks. Līdz 1920. gadam muiža piederēja grāfu Pšezdzecku dzimtai (pirms tam – Tīzenhauzeniem, Fītinghofiem). [ENG]Lasu stronghold located in Ilūkste municipality Eglaine parish. Ancient Selonian stronghold that has been populated from 1. g. t. pr. Christ up to 10-12 century. Nowadays, the mounds are visible in tiny residue of the former Veclašu (Tīzenhauzen) Manor (the spectacular House was built in ogotik style, not 19th century) complex, from which some outbuildings of the Manor, Castle, gate passages and park. Until 1920 the manor belonged to Earl of Pšezdzeck family (before-Tīzenhauzen, Fītinghof).

Additional Hints (Decrypt)

mrzrf yvzrav, ncnyš, onygf
tebhaq yriry, ebhaq, juvgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)