Skip to content

<

Istid II - Flyttblokk

A cache by Piraten Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/27/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Istiden har skapt mye av landskap og geologi på Sørlandet.... denne cachen vil ta deg med til et sted der det er særlig synlig.. lykke til med oppgaven

ISTID II - FlyttblokkLogging tasks in english at the bottomIs har spilt en veldig viktig rolle når det gjelder landskap og geologi på Sørlandet, Nå er det slik at når vi snakker om istiden så mener de fleste den siste istiden, sannheten er at vi har hatt mange istider på den nordlige halvkule, og alle har satt sine spor og dramatisk endret både topografi og landskap og levevilkår for dyre og planteliv.

De siste istidene vi har hatt har vart i rundt 100.000 år hver, definisjonen på en Istid er at tempererte områder er helt dekket av is over en lengre tidsepoke, i Glaselogisk forstand så snakker man om at en istid er å regne når mine en av polene er dekket av is hele året, ut fra den deffinisjonen er vi i dag inne i en istid (Sydpolen er dekket av is hele året)
Den siste istiden sluttet forholdsvis brått for ca 10.000 år siden, en brå klimaendring gjorde at isen smeltet raskt etter dette.
I skandinavia er det mange veldig synlige  spor etter isen, alt fra dype U-daler til, til små og store jettegryter, blanke svaberg og store rikholdige sandtak, alt skyldes isen!!

Enderaet ligger fortsatt mer eller mindre synlig fra Rogaland i vest helt til Russland i Øst, dette markere randsonen til isen fra siste istid, det meste av raet ble avsatt under vann og mange av sporene er visket ut av bølger, vær og vind.Ute ved kysten av Sørlandet finner vi idag blanksurt svaberg og svære deponier med større eller mindre rullestein, tilbake til siste istid så sto havnivået ca 60 meter høyere enn det gjør i dag, mange spor fra isen er derfor sterkt påvirket av vannerosjon etter av isen trakk seg tilbake. 
På det meste så lå isen i flere tusen meters tykkelse her på sørlandskysten og trykket på underlaget var enormt, bare de hardeste bergartene ble igjen, resten ble skurt vekk og i mer eller mindre større biter, selv granitten som er i den mest fremtredende bergarten langs kysten ble herjet mye med, og flere steder kan man se tydelige skuremerker etter is og løsmasse. når isen blir satt under trykk så blir den elastisk og flyter ut omtrent som sirup, derfor finner man skuremerker i nær sagt alle retninger , siden det på forholdsvis små områder kunne være store forskjeller på hvilke retning isen beveget seg. man kan ofte greit fastslå hvilke retning isen har hatt utfra slitasjen på fjellet
Her på Spornes finnes vernede rullestein strender, dette er endemorene som er utvasket av hav erosjon, man kan se at jo nærmere stranda man kommer jo større blir steineneFlyttsten, også kalt flyttblokk, er en stor, løs stein som isen i istiden bragte med seg og satte igjen.
Mens andre store stener ofte ligger nedenfor fjellsider som stenene opprinnelig var en del av,
befinner flyttsteiner seg ofte på åpne flater og har en tilsynelatende uforklarlig plassering.Mange flyttsteiner har fått egne navn, f.eks. Brørsteinan på Blefjell. I Sørnorge finner man flyttsteiner overalt,
fra snaufjell og fjelltopper til strandsoner og til og med under vannet finner man store flyttsteiner.
Opp igjennom tidene har det vært knyttet mye overtro til flyttsteiner,
blant annet trodde man at disse steinene var lagt på plass av troll, og at noen av steinene til og med var troll.
Flyttsiener ble fraktet av isen enten ved å havne under isen, bli skudd foran isen
eller bli plukket opp og fraktet inni isen.Enkelte steiner er blitt liggende slik at de kan rikkes eller gynges på. De største kan være på størrelse med en hytte, men likevel slik balansert at et barn kan rikke den ved å forflytte seg på toppen av dem. På sørvestlandet finnes et par. De kalles gjerne for «ruggesteiner». Veldig få steder er avstandene på hvor langt disse steinene er flyttet så veldokumentert som nettopp her.
Ved GZ ligger det en stor blokk av Larvikitt, denne bergarten finnes bare et sted, som navnet sier i larviksområdet.
Larvikitt er Norges nasjonalbergart, og en stor eksportartikkel, det ble i 2005 ekspotert Larvikitt for over 600 mill.

 

Oppgave for å få godkjent ditt besøk


1. Larvikitt er Norges nasjonalstein og kommer fra et ganske lite geografisk område, den finnes i flere variasjoner, kan du utfra blokkens utseende spesifisere hvor akkurat denne steinen kommer fra

2. Om du ser langs stranda mot øst og vest, vil du se flere andre store flyttblokker, er den du står foran den største? kan du anslå vekten?

3. Under hva slags navn eksporteres Larvikitt som, og hva brukes den som oftest til?

4. Den store blokken av Larvikitt som ligger ved GZ, kan du si om den er fraktet inni isen eller under/foran isen, begrunn svaret ditt

5. (Frivillig) Ta bilde av deg selv med den store flyttsteinen av Larvikitt i bakgrunnen, post bilde sammen med din logg

Når oppgaven er utført kan du logge denne cachen,
svarene på spørsmålene over sendes til meg så fort du har mulighet, om jeg ikke mottar svar innenfor rimelighetens grenser så vil loggen bli slettet

Send svarene til min profil på Geocaching.com. Legg gjerne ved bilde av deg selv på nullpunktet i loggen eller i meldingen du sender til meg, men det er IKKE noe kravTo log your visit: 1. Larvikitt is Norways national stone and comes from a pretty small geographic area. It is available in several variations. Can you from looking at the stone specify where it comes from? 2. If you are looking along the beach from east to west, will you see other moving stones or is the one in front of you the biggest? Can you estimate the weight? 3. Under what name is Larvikitt exported and what is it usually used for? 4. The big stone of Larvikitt at GZ, can you say if it is transported inside the ice or under/ in front of the ice? Explain your answer. 5. (Voluantary) Take a picture of yourself in front of the big stone of Larvikitt and post the picture with your log. When the task above is fullfield you can log the cache. You send the answers to me as soon as you can and if I have not received an answer within reasonable time, the log will be deleted. Send the answer to my profil at Geocaching.com You can post a picture of yourself at GZ in the log or in the answer to me, but this is NOT reguired.

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.