Skip to Content

<

Pulkkilanharju

A cache by Ride67 & Samako Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/29/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

FIN: Tämä on Earthcache eli maakätkö, jonka loggaaminen löydetyksi edellyttää, että kierrät Pulkkilanharjun luontopolun ja tutustut kohteen geologiseen opetukseen ja suoritat kätkökuvauksessa annetut tehtävät.

ENG: This is a Earthcache. In order to log the earthcache you need to walk nature trail of Pulkkilanharju and explore the geology at the site and accomplish the given tasks


Pulkkilanharju on maisemallisesti, geologisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävä harjualue, joka muodostui viimeisimmän jääkauden Veikselin vaikutuksesta. Harju sijaitsee Asikkalan kunnassa ja on kahdeksan kilometriä pitkä ja selänteet 100–500 metriä leveitä. Pulkkilanharju kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja osa alueesta kuuluu myös Päijänteen kansallispuistoon sekä Natura 2000 verkostoon. Se on valtakunnallisesti merkittävä lintujen kevät- ja syysmuuton tarkkailupaikka.

FIN: HARJUN SYNTY

Järvi-Suomen valtavan jäätikkökielekkeen länsiosan sulaessa Päijänteen altaan eteläosaan keskittyi runsaasti sulamisvesivirtauksia. Pulkkilanharju on Suomen yhtenäisin sulamisvesivirtausten kerrostama selänne. Harjun sijoittumisen ja suunnan on määrännyt jäätikön alla vallinnut paine ja osittain kallioperän korkeusvaihtelu. Harjun synty alkoi viimeisimmän jääkauden myöhäisvaiheen eli noin 11600 vuotta sitten ja päättyi noin 11400 vuotta sitten. Ensi vaiheessa sulamisvedet virtasivat harjun reittiä jäätikön reunaan, johon syntyivät Toisen Salpausselän reunamuodostelmat. Toisen Salpausselän synnyn jälkeen reuna alkoi perääntyä pohjoiskoilliseen.

Pulkkilanharjun ydinosa syntyi jäätikön alle tunneliin, joka laajeni sitä mukaan kun selänne kasvoi. Sulavan jäänreunan tuntumassa tunneli avautui vähitellen avoimeksi railoksi, jonka kautta vedet purkautuivat Yoldianmereen kerrostaen hiekkaa ja soraa. Suomen kallioperän suurvyöhykkeistä Asikkala kuuluu Etelä- ja Länsi-Suomen liuskevyöhykkeeseen. Asikkalan kallioperän kivilajeista kiillegneissiä esiintyy eniten ja muun muassa Pulkkilanharju on kiillegneissistä muodostunutta. Kiillegneissi on metamorfista kiveä, jossa savikivi on muuttunut liuskeiseksi jouduttuaan maankuorten liikkeiden yhteydessä kovan paineen ja lämpötilanmuutosten alaiseksi. Kiilleliuske halkeaa yhdensuuntaisiksi laatoiksi. Vajaa kolmannes Asikkalan kallioperän pinta-alasta on graniittia ja rapakivigraniittia. Pulkkilanharjun harjujaksoon kuuluvassa Asikkalan Laattaanharjun laajentumassa hiekkakerrokset ovat paikoin huomattavan paksuja, joten pohjavettä varastoituu paljon. Harjujaksot rakentuivat vaiheittain jäätikön sulamisen edistyessä. Pääosa Pulkkilanharjun harjujakson pohjavedestä purkautuu suotautumalla Asikkalanselkään.

Lähteet/Metsähallitus, GTK, Wikipedia, Asikkalan kunta – geologiset tunnuspiirteet

TEHTÄVÄSI:

Voidaksesi vastata tehtäviin sinun on käveltävä 2,3 kilometrin mittainen luontopolku "Harjupolku" , joka kertoo jääkauden jäljistä harjulla ja esittelee harjun kasvilajeja. Annetut koordinaatit johtavat Pulkkilanharjun Päijänteen kansallispuistossa olevalle parkkipaikalle ja sen opastustaulun eteen.

Parkkipaikka-alueella on kioski. Kioski on auki kesäaikaan päivittäin ja syksyllä viikonloppuisin säävarauksella. Itse harjupolku lähtee kioskin edestä alas rantaan ja sieltä kääntyen harjun laelle ja siitä eteenpäin. Seuraa kylttiä”Harjupolku” ja polun kääntyessä takaisin parkkipaikalle kylttiä ”P-paikka”.Tehtävää suorittaessasi sinun ei tarvitse poistua polulta.

KYSYMYKSET:

1. Ykköspisteellä (Stage 1) on erityisen hyvin nähtävissä Pulkkilanharjuun liittyvä erityispiirre verrattuna Suomen muihin tunnettuihin harjuihin Punkaharjuun ja Pispalan harjuun. Mikä tämä erityispiirre on?

2. Kakkospiste (Stage 2)

2a. Kuvaile koordinaateissa olevaa maastoa. Mitä johtopäätöksiä voit tehdä Pulkkilanharjun synnystä tämän paikan perusteella?

2b. Jääkauden jättämät jäljet näkyvät maastossa tiettyihin ilmansuuntiin suuntautuneina. Usein kuvataan jääkauden vetäytymissuuntana luoteesta kaakkoon. Pulkkilanharjulla jäätikkö vetäytyi koillis-lounaissuunnassa. Havainnoi paikalta kohde, mistä voit nähdä tuon vetäytymissuunnan ja kerro mikä sen paljastaa ja miten nuo jäljet ovat syntyneet?

VAPAAEHTOINEN LISÄTEHTÄVÄ:

3. Pohjavesi on elintärkeä geologinen luonnonvara. Pulkkilanharjun eteläpuolelta, Asikkalanselältä lähtee 120 kilometriä pitkä Päijännetunneli, joka johtaa raakavettä pääkaupunkiseudulle noin miljoonan asukkaan ja teollisuuden käyttöön. Mistä voit päätellä, että Pulkkilanharjusta suodattuu paljon pohjavettä?

Lähetä vastauksesi tehtäviin 1, 2a), 2b) ja 3 omistajan profiilin kautta ja lokkaa käyntisi. Jos vastauksissasi 1, 2a) tai 2b) on tarkennettavaa, kätkön omistajat ottavat sinuun yhteyttä.

Terveisin, Ride67 ja Samako

HUOMIO: Asiattomat lokimerkinnät ilman lähetettyjä ratkaistuja tehtäviä poistetaan!

ENG: ESKER FORMATION

Pulkkilanharju esker forms part of a meltwater flow system that was formed in the southern part of the Lake Päijänne basin at the western margin of a huge ice sheet lobe occupying a large part of the Lake District of Finland. The location and direction of the esker ridges have been controlled by basal pressure conditions of the ice sheet margin and partly also by the bedrock relief in the area. The esker ridge was deposited 11400-11600 years ago. At the first stage, meltwaters flowed in the basal part of the ice sheet via esker route into the ice margin at the II Salpausselkä position. After the formation of the II Salpausselkä deposits, the ice sheet margin began to retreat towards the northeast.

The Pulkkilanharju esker core was deposited in a tunnel at the bottom of the ice sheet that widened as the ridge grew in size. Close to the ice sheet margin the tunnel mouth melted to form an open channel, through which the meltwaters flowed depositing sand and gravel on top of the tunnel-deposited esker core.

YOUR TASK:

In order to able to answer to the questions you need to take 2,3 km long Pulkkilanharju esker nature trail called “Harjupolku”, in which you can view the ridge vegetation and the traces left by the Ice Age. Given coordinates will lead you to the Pulkkilanharju esker parking area at Päijänne national park.

There is a kiosk in the parking area . The kiosk is open during summer daily and autumn time on weekends depending on the weather.

The trail “Harjupolku”starts in front of the kiosk leading into the shore and then turning to the top of esker and forward. Follow the sign “Harjupolku” and when trail is turning back to the parking area sign called “P-paikka” (which means in English “Parking area”).

QUESTIONS:

1. On stage 1 you can clearly see the unique feature of the Pulkkilanharju esker compared to other famous eskers in Finland that are Pispalanharju esker and Punkaharju esker. What this feature is?

2. Stage 2

2a. Describe the terrain you see in the given coordinates. What kind of conclusions you can make about the formation of the Pulkkilanharju esker?

2b. The traces left by the the Ice Age are visibile in certain compass point. Normally Ice Age retreated in Finland from northwest to southeast. However at Pulkkilanharju esker Ice Age retreated from northeast to southwest. Discover a sight that can reveal the retreating direction and what unveils it and how those traces have been formed?.

VOLUNTARY QUESTION:

3. Ground water is geological natural resource. At southside of the Pulkkilanharju esker, Asikkala ridge is the starting point of 120 km long Päijänne tunnel. The tunnel transfers ground water to the Helsinki metropolitan area for its 1 million inhabitants and industry. From where you can conclude that Pulkkilanharju esker filters a lot of ground water?

Please send your answers for task 1, 2a, 2b and 3 via owner's profile and log your visit. If your answers to questions 1, 2a and 2b need adjustments, cache owners will contact you.

Best regards, Ride67 and Samako

ATTENTION: The log entries from people who log the Earthcache without sending and solving the tasks will be removed!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

142 Logged Visits

Found it 140     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 54 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.