Skip to content

<

Vänga mosse

A cache by Togram Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/01/2015
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


För 110 000 år sedan
Den senaste istiden inleddes för cirka 110 000 år sedan.
Isen täckte som mest Skandinavien och områden ner till floden Weichsel (Wisla) i Polen.
Perioden kallas därför också Weichselperioden.
Isen började här dra sig tillbaka för runt 18000 år sedan och smältvattnet formade isälvar som blev till issjöar.

För ca 10 000 år sedan.
Då täcktes den största delen av norra Europa av en inlandsis som långsamt rörde sig över landskapet.
Isen plockade upp äldre jordarter och material från berggrunden, vilket senare avsattes som jordarten morän.
I de centrala delarna hade dessa isar en tjocklek på ett par kilometer.
Snö som föll på ytan och omvandlades med tiden till is.
När isen blivit tillräckligt tjock började den röra sig från de centrala delarna av inlandsisen ut mot kanterna.
Isen rörde sig mot underlaget och plockade upp material från berggrunden och äldre jordarter.
Detta material transporterades ut mot inlandsisens kanter och avsattes som jordarten morän.
Inlandsisar liknande de som tidigare täckt Sverige finns idag på Grönland och Antarktis.

Vänga mosse
Från att ha varit en issjö har Vänga mosse växt igen till en högmosse.
När inlandsisen smälte, efterlämnade den en issjö här.

För ca 8 000 år
Vid denna tid började issjön att sakta växa igen.
Det syrefattiga vattnet har gett en mycket långsam nedbrytning som har byggt upp den mosse du ser idag.
En bit under det dryga 4 meter tjocka täcket av döda växtdelar finns rester av issjön och dess sediment kvar.
Detta sediment består mestadels utav sand- och grusbotten.
De fastmarksöar som finns i mossen består av isälvssediment.

Isälvsediment.
När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som bildade isälvar vilka forsade fram.
Dessa jättelika isälvar följde ofta dalgångarna i berggrunden.
Det strömmande vattnet i isälvarna tog med sig löst material, stenar, grus, sand med mera.
När vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga.
Materialet sjönk till botten och avsattes som isälvssediment.

Lite allmänt om mossar.
I mossen begravs nytt pollen varje år. Pollen som har fastnat i mossen blir snart övervuxet av ny vitmossa.
När pollen och död mossa har kommit ner en bit i mossen pressas den ihop. Det gör att torv bildas.
I torven finns en lagerföljd av år, där varje centimeter representerar en ny tidsperiod.
En meter torv bär på minnen – konserverat pollen - från flera tusen somrar!

För att logga denna måste du svara på dessa frågor.

1: Hur tjockt är torvlagret på koordinaterna? Man kan se det i ån att torvlagret vilar på isälvssediment.

2: Varför tror du att det har just denna tjocklek här?

3: Hur tjockt är genomsnittet på torvlagret?

4: Hur tjock var inlandsisen?

5: om du tittar på mossen där fågeltornet är placerat och jämför med mossen på andra sidan ån
vad är det för skillnad på mosslagret?

Det är trevligt med ett eller flera foton från ditt mossbesök men absolut inget krav.

Du mailar in dina svar men logga kan du göra direkt, jag meddelar om något svar är felaktigt.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.