Skip to content

<

MOSTARNA FM

A cache by Tonda a Kaolin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/25/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mostárna Frýdek-Místek závod 65

Mostárna v Lískovci u FM procházela od svého vzniku r.1867 mnoha správními a majetkoprávními změnami. Její počátky se formovaly v Ustroni (PL), první hutní železárenský závod na Těšínsku, který spolu s Karlovou hutí v Lískovci u Frýdku (1833) tvořily nejvýznamnější závod Těšínské komory.

Po přeložení Bessemerovy ocelárny z Karlovy huti do Třince byla v roce 1881 přemístěna Mostárna z Ustroně (ekonomické důvody) do opuštěných provozních prostor.
Zahájení provozu bylo 1.října 1881 (100 dělníků, 2 mistři, 4 úředníci. První název byl "Arcivévodské dílny na výrobu železných konstrukcí". Od roku 1883 byl samostatným závodem a v roce 1904 byl sloučen se sousední Karlovou hutí. Do roku 1905 patřil - jako Karlová huť arcivévodovi Bedřichovi /markýz Géro/, roku 1906 závody koupila "Rakouská Báňská a hutní společnost" ve Vídni.

V roce 1928 se Mostárna odloučila od Válcoven plechů a až do roku 1949 byla samostatným závodem Báňské a hutní společnosti. V roce 1949 byly opět oba závody spojeny a v roce 1958 při reorganizaci čs.průmyslu se stala mostárna součástí Vítkovických železáren Klementa Gottwalda v Ostravě.

Výrobní cedule na starém mostě u Slušovické přehrady

Počáteční skromné zařízení mostárny bylo postupně doplňováno. Pro pohon původně sloužil 22 kWparní stroj. V roce 1906 byla postavena eletrárna v Karlově huti a v roce 1911 byl vyřazen poslední parní stroj. Počínaje rokem 1926 se začalo užívat třífázového proudu.
Po 1.světové válce se rozšířilo užívání stlačeného vzduchu, zakoupeny lisy a v letech 1926 - 1930 instalovány četné obráběcí stroje. Byla zřízená acetylenová stanice a instalovány mostové jeřáby.

Zakázky a výroba

Již zpočátku si závod získal zvučné jméno na území celé monarchie svými mostními konstrukcemi pro haličské a bukovinské tratě a dodávkami do alpských zemí či Balkán. Namátkou:
1870 - most přes Odru ve Svinově
1872 - dvoukolejný most přez Dunaj
1880 - 1883 dodáno pro Rakouskou Galicii 2 100 tun mostních konstrukcí
1881 - závod zajišťuje ocelový krov pro vídeňskou radnici, Budapešť - obilná sila, Asper - hala pro stavbu vzducholodí

Po roce 1906 se závod soustředil na výstavbu mateřského koncernu (důlní vozíky, těžní věže, prádla, hutní závody....) V roce 1913 dosáhla celková výroba mostárny 5 435 tun. Po 1.sv.válce výroba stagnovala až do roku 1921, kdy výroba stoupala, v roce 1929 již činila 8 169 tun.

Systematická elektrifikace naší republiky znamenala velké dodávky pro rozvodny a elektrárny, zejména stožáry.
1931 byl v Liblicích u Prahy postaven 280 m vysoký anténní stožár, největší v Evropě.
1937 - výroba a montáž stožárů a stanic lanovky na Lomnický štít
1939 - 1945 - výstavby závodu na výrobu syntetického benzínu u Mostu, výstavba Poldiny hutě na Kladně, slévárna ocelolitiny v Třinci, elektrárna v Karviné...........
Po roce 1945 - v první řadě bylo třeba opravit železniční dráhy, stejně jako silničních mostů. Do konce roku 1947 bylo opraveno 54 mostů a dodáno 100 mostních provizorií.

V roce 1946 bylo z kapacitních důvodů přikročeno u přestavbě starého závodu na nový a to při plném provozu i růstu výroby. 1959 - 1962 - výstavba nových hal pro výrobu důlních vozíků.

Mostaři se v první řadě zaměřili na hutní závody, kde bylo třeba ocelových konstrukcí, jen namátkou:
- NHKG v Kunčicích
- hutním závod v Králově Dvoře
- Východoslovenské železárny Košice
- niklová huť v Seredi
- hlinikárna Žiar nad Hronom
- rozšíření Válcoven plechu Frýdek-Místek, Poldi Kladno aj.
- elektrárna Opatovice, Chvaletice a Třebovice

Výstavba probíhala i občanská, opět namátkou:
- obchodní dům Prior Pardubice
- hotel Praha
- stadión Sparta Praha
- zimní stadión Slavia Praha
- zimní stadión Příbram
- hlavní nádraží Praha (odbavovací hala)
- tribuna TJ Slezan Frýdek-Místek
- Víceúčelová sportovní hala Frýdek-Místek
- skokanský můstek Frenštát p.R.

Mostárna rovněž zkoušela výrobu větrných elektrálen vycházející z německé licence Tacke o výkonu 60 a 75 kW. Zkušební vzorky nebyly uvedeny do trvalého provozu, měly jen pronajaté místo u kruhového objezdu ve Frýdku-Místku (dnes v místech poblíž Baumaxu) a na Bílém Kříži (u meteostanice, 1991-1995), dálší stávaly v Božím Daru, Jenišově-Horách u Karlových Varů, výkonnější typ s generátorem 315 kW ve Strabenicích u Kroměříže a v Mladoňově na okrese Šumperk.

Koncem devadesátých let Mostárna se rozhodla osamostatnit, ovšem macešská společnost Vítkovice dovedla tento závod k likvidaci. Odvážel se veškerý inventář závodu, mnohdy i nové stroje a vybavení dílen ( i uložených větrných elektráren) k odprodeji či likvidaci.

Takto nešťastně v prosinci 1994 skončil tento i mezinárodně věhlasný podnik
Mostárna Frýdek-Místek závod 65.

Prostory bývalé Mostárny jsou dnes pronajímány mnoha firmám.

Additional Hints (Decrypt)

an ergvmxh MN, armncbzra mnzxabhg!!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)