Skip to Content

<

Napoleonov drevored

A cache by Barje Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/25/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 English description 

Napoleon in Ilirske province

Napoleon Bonaparte je bil rojen na Korziki 15. avgusta 1769.  Od mladih let se je šolal za vojaško službo. Leta 1799 je postal vodja Francije, nato se je leta 1804 oklical za prvega cesarja Francije z imenom Napoleon I le Grand. Njegova vladavina je trajala 10 let, v tem času je zavzel in vladal večini Zahodne in Srednje Evrope.

Na območju Slovenije je Napoleon ustanovil Ilirske province, s središčem v Ljubljani. Province niso bile sestavni del francoskega cesarstva, vendar so bile z njim močno povezane. Služile so za carinsko blokado na obalah Jadrana, zahodni Koroški, Kranjskem do Save, po Savi do Zagreba, proti Bosni in Dalmaciji vse do Boke Kotarske na jugu.

Francoska vladavina Ilirskih provinc je močno pripomogla k dvigu narodne samozavesti in zavedanja o svoboščinah, ter pomembnosti lastnega jezika, kulture in obstoja. Napoleonov pristaš in pomemben člen pri ohranjanju slovenske samozavesti je bil slovenski pesnik Valentin Vodnik.

 

Po Napoleonovih poteh

Potovanje po Napoleonovih poteh bomo pričeli v Ljubljani, pri Plečnikovem spomeniku Napoleonu in Iliriji (točka A) na Trgu francoske revolucije, ki je bil postavljen ob 120. letnici ustanovitve Ilirskih provinc. Od tam se bomo odpravili v smeri Logatca, še preden pa bomo prispeli tja, se bomo ustavili pri Škandrovi hiši (točka B) na Logu pri Brezovici, v kateri je po ustnem izročilu prespal Napoleon. V Logatcu si bomo ogledali Napoleonov drevored (točka C), ki poteka ob stari cesti od Vrhnike proti Logatcu in je bil posvečen poroki med Napoleonom in Marie Luize. Iz Logatca se bomo usmerili proti spodnji Zaplani, kjer lahko ob cesti opazimo Napoleonov vodnjak (točka D). Od tam bomo pot nadaljevali do cerkve Marijinega vnebovzetja v Smrečju (točka E), katere praznik se praznuje 15. avgusta, ta datum pa tudi sovpada z rojstnim dnevom Napoleona. Nazadnje se bomo zapeljali še v Polhov Gradec, kjer si bomo na notranjih stenah grajskega izvira Polhograjske graščine ogledali lastnoročne podpise Napoleonovih vojakov (točka F). S prihodom nazaj v Ljubljano bomo zaključili s potovanjem po Napoleonovih poteh.

 

Napoleonov drevored

Ob stari cesti od Vrhnike proti Logatcu je posajen drevored lip, katerega sestavlja 290 dreves in je s svojimi 1900 metri dolžine eden najdaljših in najbolj znanih obcestnih drevoredov v Sloveniji. Zasnovan je bil v času Ilirskih provinc, po ustnem izročilu leta 1810 in je bil posvečen spominu na poroko Napoleona in Marie Luize, hčerke avstrijskega cesarja Franca II. Sprva je drevored nosil Luizino ime, čez čas pa se je uveljavilo ime Napoleonov drevored.

Pisatelj Bogdan Novak je v svojem romanu Pasja grofica, opisal ljubezen med Napoleonom in Idrjičanko Viktorijo Emilijo Cecilijo. Bila naj bi Napoleonova resnična ljubezen. Preoblečena v francoskega poročnika, naj bi ga spremlajala na vseh bitkah. Francoskega poročnika v svojem romanu Vojna in Mir omenja tudi Tolstoj.

 

OPOZORILO: Prehod ceste na izhodiščnih koordinatah ni zavarovan in za izračun končnih koordinat NI potreben!

O ZAKLADU:

Zaklad NI dosegljiv 24/7! Do njega lahko pridete ob sledečih terminih:

Pon-Pet:
9:00-15:00
Sob-Ned:
Zaprto

 

Da bi pridobili potrebne podatke za izračun končnih koordinat, potrebujete na izhodiščnih koordinatah pogledati čez cesto in na informacijski tabli, ki označuje začetek drevoreda, pogledati iz koliko delov je sestavljena tabla, kjer je napisan informativni del in dobili boste X.

Zaklad se nahaja na N45° 55.X06 E 014° 13.7XX.

 

English description

Napoleon and the Illyrian Provinces

Napoleon Bonaparte was born in Corsica on August 15, 1769. From a young age he studied for military service. In 1799 he became the leader of France and then in 1804 he proclaimed himself as the first French emperor with the name Napoleon I le Grand. His reign lasted for 10 years. During this time he conquered and ruled over most of western and central Europe.

In what is now Slovenia he established the Illyrian Provinces with its centre in Ljubljana. The provinces were never a part of the French Empire, but were still closely connected to it. They served as a customs blockade ranging from the Adriatic Sea, through western Karst to the Sava River in Carniola, then following the Sava River to Zagreb, Bosnia and Dalmatia spanning all the way to the Bay of Kotor in the south.

The French rule in the provinces greatly helped increase national consciousness and the awareness of personal freedoms while also impacting the importance of language and culture. Napoleon’s adherent and a very important link in the conservation of Slovene national consciousness was Slovene poet Valentin Vodnik.

 

Following Napoleonic trails

We will begin the trip along Napoleonic trails in Ljubljana in front of Plečnik’s monument to Napoleon and Illyria (location A) on Trg Francoske Revolucije (French Revolution Square) that was constructed on the 120th anniversary of the establishment of the Illyrian Provinces. From there we will set foot towards Logatec, but before we arrive there, we will make a stop at Škander house (location B) in Log pri Brezovici where, according to oral tradition, Napoleon once stayed the night. When we arrive to Logatec we will first look at Napoleonov drevored (Napoleon Avenue) (location C) which runs along the old road from Vrhnika to Logatec and was dedicated to the marriage between Napoleon and Marie Louise. After Logatec we will make our way towards lower Zaplana where we can observe Napoleon’s well (location D) by the roadside. From there we will continue towards the Church of the Assumption in Smrečje (Cerkev Marijinega vnebovzetja) (location E), the holiday of which is celebrated on August 15 and also coincides with Napoleon’s birthday. Lastly we will drive to Polhov Gradec where we will take a look at handwritten signatures of Napoleon’s soldiers (location F) on the inside walls of the mansion in Polhov Gradec. We will end our trip along Napoleonic trails by returning back to Ljubljana.

 

Napoleon's Avenue

Along the road from Vrhika to Logatec there is an avenue of 290 linden trees which is one of the longest and most famous Slovenian avenues with the length of 1900m. It was designed during the time of Illyrian Provinces and was planted according to oral tradition in honour of the marriage between Napoleon and Marie Louise, the daughter of the Austrian emperor Franz II. At first the avenue was named after Marie Louise but later people started calling it Napoleon’s Avenue.

In his first novel, The Dog Countess, Bogdan Novak described the romance between Napoleon and a local beauty from Idrija, Viktoria Emilia Cecilia. She was supposed to be Napoleon’s one and only true love. Dressed as a French Lieutenant she accompanied Napoleon in all his battles. The French lieutenant is also mentioned by Tolstoy in his novel War and Peace.

 

WARNING!: Crossing the road at the header coordinates is dangerous and NOT necessary for the calculation of the final coordinates!

ABOUT THE CACHE:

The cache is not available 24/7! You can access it during the following hours:

Mon - Fri:
9am to 3pm
Sat - Sun:
Closed

 

To get the necessary data needed for the calculation of the final coordinates you need to look across the street at the header coordinates. You will find an information board that marks the start of the avenue. By counting the number of sections that the information board is made of you will get value X.

The cache is hidden on N45° 55.X06 E 014° 13.7XX.

 

Additional Hints (Decrypt)

Xne ifgbcvgr! Irqb mn mnxynq. Fxevawn fr anunwn an mnqawv bxrafxv cbyvpv, qrfab bq šnaxn.
Whfg ragre! Ab vagrenpgvba arrqrq. Gur purfg vf ba gur ynfg jvaqbj'f furys, evtug sebz gur one pbhagre.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.