Skip to Content

<

SDP - Dan suverenosti

A cache by Zabar.ljubljanski Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/25/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad je posvečen slovenskemu državnemu prazniku - dnevu suverenosti, ki ga praznujemo 25. oktobra.

This cache is dedicated to Slovene national holiday - The Day of Sovereignity which is on 25 October.
Pravno formalno je Slovenija postala suverena država 25. junija 1991 z razglasitvijo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in po desetdnevni vojni v začetku julija. Po posredovanju Evropske unije na Brionih je prišlo do pogajanj med Hrvaško, Jugoslavijo in Slovenijo. Podpisana je bila brionska deklaracija, ki jo je 10. julija potrdila tudi takratna slovenska skupščina. To je bila podlaga za začetek pogajanj o umiku JLA iz Slovenije.

lz pristanišča v Kopru se je jugoslovanska armada začela umikati 20. oktobra 1991, z dne 25. oktobra 1991 pa je bil določen kot zadnji dan umika. V noči s 25. na 26. oktobra 1991 je odplula ladja z zadnjimi vojaki jugoslovanske vojske. Zadnji vojaki JLA so se vkrcali na ladji, ki sta pluli pod tujima zastavama in sta zato po mednarodnem pravu veljali za tuje ozemlje. Tako je mogoče reci, da je do polnoči 25. oktobra 1991 slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak takratne jugoslovanske armade. Z odhodom zadnjega vojaka je Ministrstvo za obrambo v upravljanje prevzelo vse vojaške objekte na ozemlju Republike Slovenije, Teritorialna obramba pa je postala edina legalna vojaška sila na območju samostojne države.

O lokaciji zaklada:

Zaklad se nahaja na Koprski ulici, ki se imenuje po mestu, iz katerega je Slovenijo zapustil zadnji tuji vojak.

O seriji zakladov:

Celotna serija zakladov, imenovana SDP (slovenski državni praznik) je posvečena slovenskim državnim praznikom, ki so določeni z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Državni prazniki so:

 • 1. januar, novo leto (GC68K1G)
 • 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 27. april, dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj, praznik dela
 • 8. junij, dan Primoža Trubarja
 • 25. junij, dan državnosti (GC5XT3F)
 • 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (GC616Y0)
 • 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini (GC62T9C)
 • 25. oktober – dan suverenosti
 • 1. november, dan spomina na mrtve (GC65ZMJ)
 • 23. november, dan Rudolfa Maistra (GC6709X)
 • 26. december, dan samostojnosti in enotnosti (GC68BTEX)


In legal terms, Slovenia became a sovereign state on 25 June 1991 with the promulgation of the Basic Constitutional Charter on the Sovereignty and Independence of the Republic of Slovenia and the ten-day war in early July. After the intervention of the European Union at Brioni, there have been negotiations between Croatia, Yugoslavia and Slovenia. It was signed Brioni Declaration, on 10 July confirmed by the Slovenian parliament. That was the basis for the beginning of negotiations on the withdrawal of the Yugoslav National Army from Slovenia.>

From the port of Koper the Yugoslav army began to withdraw on 20 October 1991. 25 October 1991 was fixed as the last day of the withdrawal. In the night from 25 to 26 October 1991, the ship sailed with the last soldiers of the Yugoslav Army. Last Yugoslav National Army soldiers boarded the ships, which sailed under foreign flags and were therefore under international law foreign territory. With the departure of the last soldier the Ministry of Defense took over the management of all military facilities on the territory of the Republic of Slovenia. The Territorial defense became the only military legal force in the territory of an independent state.


About the cache location:

The cache is located at Koprska ulica which is named by the Slovene city where the last foreign sodier left our country.

About the series:

Whole series of cache, named SDP (slovenski državni praznik = slovene national holiday) is dedicated to Slovene national holidays which are determined by the Public Holidays and Work-off Days in the Republic of Slovenia Act. Slovene national holiday are:

 • 1 January, New Year (GC68K1G)
 • 8 February, Prešeren's Day, Slovene Cultural Holiday
 • 27 April, Day of Uprising Against Occupation
 • 1 and 2 May, Labour Day
 • 8 June, Day of Primož Trubar
 • 25 June, National Day (GC5XT3F)
 • 17 August, Unification of Prekmurje Slovenes with mother nation (GC616Y0)
 • 15 September, Day of Restoration of the Littoral Region to the Motherland (GC62T9C)
 • 25 oktober – Day of Sovereignity
 • 1 November, Day of Memory to Deceased (GC65ZMJ)
 • 23 November, Day of Rudolf Maister (GC6709X)
 • 26 December, Independence and Unity Day (GC68BTEX)

Additional Hints (Decrypt)

Yhxawn i qroyh. / Ubyr va n gehax.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

294 Logged Visits

Found it 261     Didn't find it 12     Write note 6     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 7     Owner Maintenance 5     

View Logbook | View the Image Gallery of 22 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.